Поняття та види міжнародних злочинів

Міжнародне злочин - це діяння, що порушує настільки основоположні, життєво важливі інтереси світової спільноти, що воно розглядається як злочин перед міжнародним співтовариством у цілому. До міжнародних злочинів належать агресія, апартеїд, геноцид, рабство.

На сьогоднішній день склади міжнародних злочинів найбільш повно представлені в Римському Статуті Міжнародного кримінального суду 1998 р. (ст. 5-8). До них відносяться:

- геноцид;

- злочини проти людяності;

- військові злочини;

- агресія.

Геноцид. під геноцидом розуміються наступні дії, вчинені з наміром знищити повністю або частково яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку: вбивство членів такої групи; заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам такої групи; навмисне створення для такої групи життєвих умов , які розраховані на повне або часткове її фізичне знищення; заходи, розраховані на запобігання дітородіння в середовищі такої групи; насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу. Геноцид як міжнародний злочин включено в предметну юрисдикцію Міжнародних Трибуналів ad hoc та Міжнародного кримінального Суду.

Злочини проти людяності. За Статутом Нюрнберзького трибуналу до цих злочинів відносяться: вбивства, винищування, поневолення, заслання та інші жорстокості, вчинені щодо цивільного населення до або під час війни.

Згідно Римського Статуту в перелік злочинів проти людяності включені також тортури, злочини сексуального характеру, насильницьке зникнення людей і апартеїд, коли вони відбуваються в рамках широкомасштабного або систематичного нападу на будь-яких цивільних осіб.

Військові злочини. Ці міжнародні злочини являють собою порушення законів і звичаїв війни. Згідно зі Статутом Нюрнберзького Трибуналу до них віднесені: вбивства, катування і відведення в рабство чи для інших цілей цивільного населення окупованої території; вбивства чи катування військовополонених чи осіб, що знаходилися в морі; вбивства заручників; розграбування громадської або ча