Комплексна контрольна робота. 1.Оберіть вірну відповідь

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Варіант 9.

1.Оберіть вірну відповідь:

Дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні:

1) доказування;

2) досудове слідство;

3) дізнання;

4) слідчі (розшукові) дії;

5) негласні (розшукові) дії.

2.Оберіть вірну відповідь:

За відмову від дачі показань потерпілий:

1) несе адміністративну відповідальність;

2) несе кримінальну відповідальність;

3) несе дисциплінарну відповідальність;

4) не несе ніякої відповідальності;

5) несе кримінальну відповідальність, якщо попереджений про це прокурором.

3.Оберіть вірну відповідь:

Чи є затримання особи за підозрою у вчиненні злочину тимчасовим запобіжним заходом?

1) є;

2) не є;

3) є, якщо затримання здійснено за постановою судді;

4) є, якщо затримання здійснено за постановою прокурора;

5) є, якщо затримання здійснено за постановою слідчого.

4.Оберіть вірні відповіді (від 1 до 3):

Недоторканність житла громадянина може бути порушена органами розслідування без дозволу судді у невідкладних випадках пов'язаних з необхідністю:

1) збереження слідів злочинів, які можуть бути знищені;

2) врятування життя та майна громадян;

3) затримання підозрюваного, на якого прямо вказали очевидці як на особу, яка вчинила злочин;

4) безпосереднього переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;

5) вилучення викрадених цінностей в якості речових доказів.

5. Оберіть вірні відповіді (від 1 до 3):

До осіб, що не підлягає допиту як свідки, відносяться:

1) особи похилого віку, старше 85 років;

2) усиновителі підозрюваного, обвинуваченого;

3) лікарі щодо відомостей, які містять лікарську таємницю;

4) особа, яка своїми показаннями викривала б близьких родичів у вчиненні злочину;

5) малолітні у віці до 7 років.

6. Визначте вірність або спростуйте твердження:

Твердження: «Негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких підлягають розголошенню» є:

А) Вірним;

Б) Невірним.

7. Доповніть твердження:

Твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України – це _______.

8. В наведене нижче законодавче положення вставте пропущене слово або словосполучення:

«Кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється _____ ______ ______, крім випадків, передбачених частинами другою, третьою та дев’ятою цієї статті».

9. Вкажіть послідовність дій при допиті обвинуваченого у судовому розгляді:

А. Поставленя запитань обвинуваченому потерпілим;

Б. Поставленя запитань обвинуваченому іншими обвинуваченими, цивільним позивачем, цивільним відповідачем;

В. Допит обвинуваченого захисником;

Г. Допит обвинуваченого прокурором;

Д. Пропозиція головуючого надати обвинуваченому показання щодо кримінального провадження.

10. Встановіть відповідність між заходами забезпечення кримінального провадження

(Виберіть тільки ті заходи, до яких підходять вказані визначення):

1. тимчасового вилучення майна;

2. відсторонення від посади;

3. тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом;

4. підписка про невиїзд;

5. тимчасового доступу до речей і документів.

А. надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними;

Б. фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися документами, які були предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх незаконним обігом;

В. тимчасово вилучення документів, що підтверджують право керування транспортним засобом або судном.

Аналітичне завдання.

Суд, розглянувши кримінальну справу по суті, виніс обвинувальний вирок, в якому вказав, що вона може бути оскаржена всіма учасниками процесу.

Чи правильна вказівка суду?

У кого з учасників кримінального процесу є право на оскарження рішення суду?

Кого потрібно вважати учасниками кримінального процесу?

Відповідь обґрунтуйте.