Практичне заняття. Мета–вироблення навичок формування товарного міксу

Метавироблення навичок формування товарного міксу

5.3. Аналіз товароруху підприємства.

5.4. Формування товарного міксу.

Література:основна [1; 2]; додаткова [3–6; 11–16].

5.3. Аналіз товароруху підприємства.

Завдання 5.3.1

Вартість подання одного замовлення складає 400 грн, річна потреба в комплектуючому виробі – 3 000 шт., ціна одиниці комплектуючого виробу – 1 060 грн, вартість зберігання комплектуючого виробу на складі дорівнює 15 % його ціни. Визначити оптимальний розмір замовлення на комплектуючий виріб та кількість замовлень, які слід здійснити за рік.

Завдання 5.3.2

Визначити точку беззбитковості складу за рік, якщо постійні витрати складу – 2 000 грн за рік. Кожна тонна вантажу, що пройшла через склад потребує для своєї обробки 2 грн і приносить дохід в 6 грн.

5.4. Формування товарного міксу.

Завдання 5.4.1

Описати товарний мікс товарів "зубна паста", "цукерки".

Завдання 5.4.2

Прийняти рішення про вартість друку підручника з маркетингу:

у жорсткій обкладинці;

у м’якій обкладинці;

у ламінованій обкладинці.

Вихідні дані

Вид видання Змінні витрати на одиницю, грн Попит, шт. Постійні витрати, грн Ціна, грн за екземпляр
у жорсткій обкладинці 3 000 20 000
у м’якій обкладинці 5 000 20 000
у ламінованій обкла-динці 7 000 20 000

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань:

Економічний розмір замовлення (economic order quantity – EOQ) визначається за формулою Вільсона:

, (1)

де EOQ – економічний розмір замовлення, од.;

Со – витрати на виконання замовлення, грн;

Сі – закупівельна ціна одиниці товару, грн;

S – річний обсяг продажів, од.;

U – частка витрат зберігання в ціні одиниці товару. Економічний розмір замовлення буде дорівнювати.

Завдання 5.3.2

Точка беззбитковості складу визначається як відношення постійних

витрат до різниці доходів і витрат на зберігання 1 т вантажу.

Завдання 5.4.1

Мікс товару включає опис таких характеристик: етап життєвого циклу товару, місце товару в класифікації товарів і послуг, опис рівнів товару (товар за задумом, товар в реальному виконанні (товарна марка фірми (власна придумана студентом) та марочні назви товарів, номенклатура і асортимент, якість, дизайн, упаковка), товар з підкріпленням (продаж в кредит, різні види сервісного обслуговування).

Завдання 5.4.2

Критерієм для прийняття рішення про варіант випуску підручника є фінансовий результат.

Прибуток = дохід – витрати =

=(ціна×попит) – (змінні витрати × попит + постійні витрати) (2)

Модуль 2. Організація маркетингової діяльності підприємства

Тема 6. Маркетингова цінова політика