Тема 8. Вибір закордонних ринків

Підходи до вибору закордонного ринку: суб'єктивний, дискретний, комплексний. Сутність суб'єктивного підходу, найпоширеніші причини та умови його використання. Сутність дискретного підходу. Показники та критерії, що найчастіше використовуються для обґрунтування рішення щодо вибору зарубіжного ринку при дискретному підході. Дискретно-матричний підхід, матриця визначення найефективнішого ринку. Критерії оцінки привабливості ринку та критерії оцінки власних конкурентних переваг.

Сутність комплексного підходу. Модель „чотирьох фільтрів” відбору зарубіжних ринків. Побудова таблиці для визначення найпривабливішого для фірми ринку.

Специфіка вибору іноземних ринків на різних стадіях інтернаціоналізації діяльності фірми: домінанта регіональної стратегії, варіативність мети вибору ринку, різноманітність елементів контролю при виборі ринку.

Тема 9. Моделі виходу фірми на зовнішній ринок

Типи моделей виходу фірм на зовнішній ринок: експортуван­ня, спільне підприємництво, пряме інвестування (володіння).

Експорт: прямий і непрямий. Переваги та недоліки, умови за­стосування стратегії експортування. Спільне підприємництво: ліцензування, підрядне виробництво, управління за контрактом, спільне володіння. Переваги та недоліки, умови застосування. Пряме інвестування: збіркові підприємства, виробничі підпри­ємства. Переваги та недоліки, умови застосування.

Порівняльна характеристика моделей виходу на зовнішній ринок за критеріями: контроль ринку, ресурсні вимоги, ризик, гнучкість, причетність до міжнародного маркетингу. Типові переваги та недоліки моделей виходу фірми на зовнішній ринок. Внутрішні та зовнішні чинники вибору моделі виходу фірми на зовнішній ринок.