Основні терміни та їх визначення

У наведеному прикладі ім`я, рік народження та телефон - це поля, які разом складають запис.

Поле (1985) частина інформації.
Ім’я поля (Рік народження) частина структури.
Запис сукупність всіх полів.
Файл БД сукупність всіх записів.

Більшу наглядність файл БД має у табличній формі, де рядок таблиці - це його запис, а заголовок визначає його структуру.

База даних

ІМ`Я РІК НАРОДЖЕННЯ ТЕЛЕФОН
Кузьменко 175-08-91
Дмитрено 245-09-29
Бурденко 413-45-55

Перед тим як створювати файл БД треба знати відповіді на питання, які визначають його структуру:

Які знадобляться поля?

Які імена присвоїти цим полям?

Якого типу інформацію вони будуть містити?

Розглянемо створення файлу БД на прикладі реєстрації витрат деякої фірми. Нехай ми маємо таку структуру файлу БД:

дата виплати (коли сплачено);

ім’я постачальника (кому сплачено);

назва товару (за що);

сума, що сплачена (скільки);

характеристика товару (пояснення).

Для створення структури бази треба ввести команду

CREATE <повне ім’я файлу>

Наприклад:

Create D:\WORK\RS\EXPENSE

У відповідь СКБД виведе на екран форму для введення даних, у якій для кожного поля, що задається слід ввести такі дані: ім’я (Name), тип (Type), довжину (Width), та для числового поля - число дробових позицій (Dec). Дані можуть бути таких типів (вибирається натисненням першої літери у момент, коли курсор знаходиться у колонці TYPE, або натисненням комбінації клавіш Space-Enter у меню):

C Сharacter символьний тип;
N Numeric числовий тип;
F Float числовий тип з плаваючою крапкою;
D Date дата (ММ/ДД/РР);
L Logical логічний тип;
M Memo поле приміток;
P Picture графічний.

Щоб створити структуру бази для нашого прикладу можна ввести такі дані:

DATA D довжина визначається автоматично
NAME C  
TOVAR C  
SUMA N
HAR M довжина визначається автоматично

Після закінчення формування структури файла вона повинна бути збережена на диску. Це здійснюється одночасним натисненням клавіш Ctrl-End або Ctrl-W. Натиснення клавіші Esc викличе відмову від збереження структури. Такий самий результат може бути досягнений натисненням Enter після переміщення курсора в позицію <OK> або <Cancel> відповідно.

У відповідь FoxPro виведе запит на введення даних:

Input dat a records now?<Yes> <No>

Відповімо No.

Якщо далі виявиться, що структура бази даних нас не влаштовує, її можна змінити за допомогою команди модифікації структури :

MODIFY STRUCTURE

При цьому ми опиняємось у вікні, яке ідентичне вікну команди CREATE, де побачимо структуру файлу, що модифікується. Тут можна знищувати, перейменовувати та вводити нові поля бази даних, а також змінювати їх параметри. Якщо у файлі бази даних вже є дані, вони будуть (якщо це можливо) збережені. При модифікації бази даних старі структури зберігаються на диску з розширеннями імен .BAK для DBF-файлів та .TBK для FPT-файлів. Файл, що модифікується, повинен бути відкритим (дивись далі). Для того, щоб помістити нове поле у вже існуючу структуру, треба встановити курсор на початок того поля, перед яким буде розташоване нове поле і натиснути Ctrl-N. На екрані з’явиться новий рядок, в якому потрібно ввести інформацію про нове поле.

Для знищення якогось поля треба встановити на нього курсор і натиснути Ctrl-U. Відмова від внесених змін - Ctrl-Q, вихід із режиму модифікації зі збереженням внесених змін - Ctrl-W або Ctrl-END.

Для модифікації структури можна застосовувати команди Insert та DELETE. Переглянути структуру бази даних можна за допомогою команди

LIST STRUCTURE

або
DISPLAY STRUCTURE (кл. F5)

Структуру файлу можна вивести на друкуючий пристрій: