Основні метрологічні показники

Точність вимірювань залежить від правильного вибору вимірювального засобу та уміння користуватися ним. Для цього необхідно знати його технічні дані, які в техніці називають метрологічними показниками. До них належать: ціна та інтервал поділки, допустима похибка вимірювального засобу, межі вимірювань тощо.

Ціна поділки шкали - різниця значень одиниць вимірювання величин, що відповідають двом сусіднім рискам шкали.

Інтервал поділки шкали - відстань між двома сусідніми її позначками.

Початкове і кінцеве значення шкали вимірювань – це найбільше і найменше значення вимірюваної величини, що вказані на шкалі, що характеризують можливості шкали вимірювального засобу і визначають діапазон показників.

Діапазон показників – це область значень шкали, що обмежуються кінцевим і початковим значенням шкали.

Діапазон вимірювань, що складається з діапазонів показників і переміщення вимірювальної головки по стойці приладу – це область значень вимірюваної величини, для якої нормуються допустимі похибки засобу вимірювання.

Допустима похибка вимірювального засобу - найбільша похибка, за якої можна користуватися вимірювальним засобом.

Межі вимірювань вимірювального засобу - найбільше і найменше значення величини, які можна ним виміряти.

Підточністю вимірюваньрозуміють якість вимірювань, тобто на­ближення їх результатів до дійсного значення вимірюваної величини.

Похибки вимірювань зазвичай класифікують за причиною виникнення і по виду похибки.

В залежності від причин виникнення розділяють такі види похибки:

Похибка методу – це складова похибки вимірювань, що є наслідком недосконалості методу вимірювань.

Похибка відліку – це складова похибки вимірювань, що є наслідком недосконалого відліку показників засобу вимірювання і залежить від індивідуальних можливостей спостерігача.

Інструментальна похибка – складова похибки вимірювання, що залежить від похибки засобу вимірювання. Розділяють основну і додаткову похибку засобу вимірювання.

За основну похибку приймають похибку вимірювання засобу в нормальних умовах. Додаткові виникають при вимірюванні в умовах що не є нормальними.

Всі перераховані похибки розділяють по виду на систематичні, випадкові і грубі.

Під систематичними розуміють похибки постійні або закономірно змінні при повторних вимірюваннях.

Випадкові – похибки, що змінюються випадковим чином при повторних вимірюваннях однієї і тої ж вимірюваної величини.

Грубі похибки, такі, що значно перевищують очікувані похибки даного приладу в даних умовах.