Основні засоби MS Word. для набору, редагування та форматування тексту згідно з ДЕСТ по НДР

При створенні документів в Word можна використовувати шаблони – заготовки для типових документів. Вікно для вибору потрібного шаблону з’являється при створенні нового документа (пункт СТВОРИТИ в меню ФАЙЛ).

Для створення стандартного документа використовується „порожній” шаблон НОВИЙ ДОКУМЕНТ. Існують стандартні шаблони для створення звітів, листів, офіційних записок тощо. У Word є також шаблони для створення гіпертекстових документів („WEB - документ”) та повідомлень електронної пошти. Користувач при потребі може створити нові шаблони.

Шаблони зберігаються у файлах з розширенням .dot. Так , шаблон стандартного документа міститься у файлі normal.dot. Якщо новий шаблон документа створюється на основі одного із стандартних шаблонів, слід обов’язково дати йому нове ім’я. Після запуску текстового процесора Word на екрані дисплея відкривається вікно. Для створення або відкриття текстового документа виберіть пункти меню ФАЙЛ ] СТВОРИТИ для створення нового документа, або ФАЙЛ ] ВІДКРИТИ для відкриття існуючого документа. У вікні тексту ви можете вводити новий розмір з клавіатури. Для оформлення тексту ( вибір шрифт , його написання , текстового редактора Word ).

Якщо ви потребуєте зміни написання фрагменту тексту, виділіть цей фрагмент (встановіть курсор на початок фрагменту і, затиснувши ліву кнопку мишки, „перетягніть” курсор до кінця фрагменту – фрагмент перейде в інверсне зображення (білі букви, чорне тло).

Після цього натисніть кнопки панелі інструментів, які здають потрібне оформлення тексту – оформлення виділеного фрагменту тексту змінюватиметься відповідно до натиснутих вами кнопок панелі інструментів процесора Word . Якщо в процесі набору тексту ви пропустили символ або слово , перемістіть курсор у потрібне місце тексту і у режимі Insert введіть потрібний символ або слово . Виправлення неправильно набраних символів доцільно здійснювати в режимі ЗАМ – встановіть потрібний режим , перемістіть курсор у потрібне місце тексту і введіть потрібний символ – він буде написаний (писання поверх існуючого тексту) замість неправильного набору символу . Для виявлення призначення інструмента з панелі інструментів процесора Word ви можете навести стрілку мишки на цей інструмент і на кілька секунд під ним з’явиться пояснюючий напис . Після завершення набору нового тексту його потрібно зберегти на магнітному диску .

Для збереження набраного тексту на магнітному диску виберіть пункти меню ФАЙЛ ] ЗБЕРЕГТИ або ФАЙЛ ] ЗБЕРЕГТИ ЯК. можна також „клацнути” мишкою по піктограмі з зображенням дискети на панелі інструментів . Відкриття існуючого текстового файлу є протилежною операцією по відношенню до операції збереження файлу .

Для встановлення формату сторінки документа (розмірів аркуша , полів, орієнтації сторінки тощо) використовується пункт ПАРАМЕТРИ СТОРІНКИ… з меню Файл.

Для завдання типу шрифту, його розміру та накреслення (напівжирний , курсив , підкреслений), інтервалів між літерами тощо використовуються відповідні піктограми на панелі інструментів та команди з пункту ШРИФТ меню ФОРМАТ.

Для встановлення та зміни форматування абзаців використовується пункт АБЗАЦ з розділу меню ФОРМАТ, а також відповідні піктограми форматування на панелі інструментів та форматні маркери на лінійці , яка розміщена над текстовим вікном . При цьому можна задавати абзацні відступи , межі тексту та додаткові поля , вирівнювати текст до лівого або правого краю , до центру або за шириною сторінки , встановлювати міжрядкові інтервали , проміжки до і після абзацу тощо . У Word також передбачено можливість створювати як прості нумеровані , так і складні багаторівневі списки (пункт СПИСОК з меню ФОРМАТ або відповідна піктограма) . Текст може розміщуватись у кілька колонок , причому в різних розділах документа кількість колонок може бути різною [3, 4].