Основи офісного програмування

Редактор VBA

Вікно проекту.

Візуальна мова програмування Бейсік для застосувань: Visual Basic for Applications (VBA). VBA – це підмножина візуальної мови програмування Visual Basic (VB), яке включає майже всі засоби створення застосувань VB. VBA відрізняється від мови програмування VB тим, що система VBA призначена для безпосередньої роботи з об’єктами Office, в ній не можна створювати проект незалежно від застосувань Office. Таким чином, у VBA мовою програмування є VB, а інструментальне середовище програмування реалізоване у вигляді редактора VB, який може активізуватися з будь-якого застосування MS Office. Наприклад, для того, щоб відкрити редактор VBA зі застосування PowerPoint необхідно виконати команду Сервіс / Макрос / Редактор VB. Повернутися з редактора в застосування можна, вибравши команду Microsoft PowerPoint у меню Вигляд або комбінацією клавіш Alt+F11.

За допомогою вбудованого в редактор VB набору елементів управління і редактора форм користувач може створити призначений для користувача інтерфейс для проекту, що розробляється, з екранною формою. Елементи управління є об’єктами, а для кожного об’єкту визначений ряд можливих подій (наприклад, клацання або подвійне клацання миші, натиснення клавіші, перетягування об’єкту тощо). Кожна подія виявляється в певних діях програми (відгуках, реакції). Призначена для користувача форма дозволяє створювати вікна діалогу застосувань. Мова програмування VBA служить для написання коду програми, наприклад для створення функцій користувача в Excel. Той факт, що система VBA призначена для роботи з об’єктами Office, дозволяє ефективно її застосовувати для автоматизації діяльності, пов’язаної з розробкою різних типів документів.

Викликати вікно проекта можна виконавши команду Сервіс / Макрос / Редактор Visual Basic або натиснути Alt+F11.

Розглянемо основні компоненти вікна редактора. Зовнішній вигляд вікна редактора представлений на рис.10.1. Вікно редактора складається з наступних компонентів:

· панелі інструментів;

· вікно проекту;

· вікно властивостей;

· вікно редагування кодів (форми проекту);

· меню.

Основи офісного програмування - №1 - открытая онлайн библиотека

Рис.10.1. Основні компоненти вікна редактора

Стандартна панель інструментів редактора Visual Basic (рис.10.2) містить кнопки, призначені для виконання найбільш часто використовуваних команд.

Панель розбита на окремі сегменти за типом виконуваних команд.

Основи офісного програмування - №2 - открытая онлайн библиотека

Рис.10.2.Стандартна панель інструментів редактора Visual Basic

Кнопки першого сегменту:

Основи офісного програмування - №3 - открытая онлайн библиотека

Кнопки для повернення в Excel, вставки елементів (модулів, процедур, екранних форм) у проект і збереження робочої книги.

Кнопки другого сегменту:

Основи офісного програмування - №4 - открытая онлайн библиотека

Кнопки для вирізання, копіювання, вставки і пошуку фрагментів коди.

Кнопки третього сегменту:

Основи офісного програмування - №5 - открытая онлайн библиотека

Кнопки відміни дій і повторення скасованих дій.

Кнопки четвертого сегменту:

Основи офісного програмування - №6 - открытая онлайн библиотека

Кнопки для виконання, зупинки і припинення виконання процедури, а також зміни режиму відображення екранної форми.

Кнопки п’ятого сегменту:

Основи офісного програмування - №7 - открытая онлайн библиотека

Кнопки, керівники відображенням вікон проектів, властивостей і проглядання об’єктів, а також панелі інструментів.

Остання кнопка - це звичайна кнопка виклику довідкової системи.

Вікно проекту активізується вибором команди Вигляд Основи офісного програмування - №8 - открытая онлайн библиотека Вікно проекту (View, Project window) або натисненням кнопки Вікно проекту. У вікні проекту представлена ієрархічна структура файлів, форм і модулів поточного проекту.

10.1.2. Вікно властивостей проекту.

У вікні властивостей (рис.10.3) перераховуються основні значення властивостей вибраного об’єкту.

Основи офісного програмування - №9 - открытая онлайн библиотека

Рис.10.3.Вікно властивостей (Properties Windows).

Використовуючи це вікно, можна проглядати властивості і змінити їх значення. Для проглядання властивостей вибраного об’єкту треба виконати команду Вигляд Основи офісного програмування - №8 - открытая онлайн библиотека Вікно властивостей (Properties Windows) або натисненням кнопки.

Вікно властивостей складається з двох складових частин: верхньої і робочої. У верхній частині вікна розташовується список, що розкривається, з якого можна вибрати будь-який елемент управління поточної форми або саму форму. Робоча частина складається з двох вкладок, у яких властивості розташовуються За абеткою (Alphabetic) і За категоріями (Categorized).