Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди

1. Дано точки Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №1 - открытая онлайн библиотека Скласти рівняння площини Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №2 - открытая онлайн библиотека та знайти висоту Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №3 - открытая онлайн библиотека піраміди Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №4 - открытая онлайн библиотека

2.Знайти точку перетину трьох площин

Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №5 - открытая онлайн библиотека

Вказівка. Розв’язати систему рівнянь.

3. Побудувати площини: 1) Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №6 - открытая онлайн библиотека 2) Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №7 - открытая онлайн библиотека 3) Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №8 - открытая онлайн библиотека 4) Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №9 - открытая онлайн библиотека 5) Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №10 - открытая онлайн библиотека

4. Скласти рівняння площини, яка перпендикулярна осі ОУ і проходить через точку М(-6,7,10).

5. Написати рівняння площини, яка проходить через вісь ОХ і точку М(4,-5,6).

6.Написати рівняння площини, яка паралельна осі OZ і проходить через точки М(-1,4,-8) і N(2,-3,-1).

7.Записати рівняння площини Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №11 - открытая онлайн библиотека у відрізках.

8.Знайти об’єм піраміди, утвореної координатними площинами та площиною Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №12 - открытая онлайн библиотека .

9.Дано площину Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №13 - открытая онлайн библиотека . Необхідно знайти: 1) об’єм піраміди, обмеженої цією площиною та координатними площинами; 2) відстань до цієї площини від початку координат; 3) площу бічної грані, яка відтинається координатними площинами від заданої площини.

10.Дві грані куба лежать на площинах Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №14 - открытая онлайн библиотека і Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №15 - открытая онлайн библиотека .

11.Скласти рівняння геометричного місця точок, рівновіддалених від двох площин Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №16 - открытая онлайн библиотека і Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №17 - открытая онлайн библиотека

12.Знайти гострий кут між площинами Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №18 - открытая онлайн библиотека і Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №19 - открытая онлайн библиотека

13.Дано вершини піраміди А(1,-2,2), В(2,-3,-6), С(5,1,4) і Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №20 - открытая онлайн библиотека . Знайти довжину висоти, яка проведена із вершини В.

14.Скласти рівняння площини, яка проходить через точки Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №21 - открытая онлайн библиотека і В(1,-2,8) і перпендикулярна площині Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №22 - открытая онлайн библиотека .

Відповіді: 1. Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №23 - открытая онлайн библиотека 2. Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №24 - открытая онлайн библиотека

4.у-7=0. 5. Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №25 - открытая онлайн библиотека 6. Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №26 - открытая онлайн библиотека 7. Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №27 - открытая онлайн библиотека

8.96. 9.1) 243; 2) 6; 3) 121,5. 10.8. 11. Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №28 - открытая онлайн библиотека

12.60°. 13.4. 14. Задачі для самостійного розв’язання. 1. Дано точки Скласти рівняння площини та знайти висоту піраміди - №29 - открытая онлайн библиотека