Егер , , векторлары кеңістіктегі базис болса, онда кез келген векторын бір ғана жолмен былай жіктеп жазуға болады

108. және векторларының векторлық көбейтіндісі тең

109. және векторларының скаляр көбейтіндісі деп мына санды айтады

110. векторының модулі тең

111. және векторларының векторлық көбейтіндісі үшін мына қасиет орындалады

112. ОХ осімен бұрышын жасайтын векторы үшін мына формула орындалады

113.Ортақ бір нүктеден шығатын және векторларына салынған параллелограмның ауданы тең

114.Егер , болса, онда тап

= 3

Векторы берілген. Осы векторды базисі бойынша жіктеңіз

Векторының ұзындығын табыңыз

=6

Векторының бағыттаушы косинустарын табыңыз

118. және векторлары -нің қандай мәнінде ортогонал болады

= -8

Және векторларының скаляр көбейтіндісін табыңыз

=0

Векторының векторына проекциясы неге тең?

=9

Егер болса, онда неге тең?

= 0

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138. және түзулерінің перпендикулярлық белгісін көрсет

139. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық қайсы формуламен есептелініледі:

140. және түзулерінің параллельдік белгісін көрсет

141.Берілген нүкте арқылы, берілген векторға перпендикуляр өтетін жазықтықтың теңдеуін көрсет 142.Жазықтықтың жалпы теңдеуін көрсет

Жазықтықтың кесінділік теңдеуін көрсет

143.Нүктеден жазықтыққа дейінгі қашықтық қай формуламен есептелініледі:

Екі және жазықтықтарының параллельдік белгісін көрсет

145.Екі және жазықтықтарының перпендикулярлық белгісін көрсет

147. және нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуін көрсет

148.Түзудің параметрлік теңдеуін көрсет

149.Түзудің канондық теңдеуін көрсет

150.Бағыттаушы векторы болған, нүктесі арқылы өтетін түзудің теңдеуін көрсет

151.Екі және түзулерінің арасындағы бұрышты қайсы формуламен есептейді

152. түзуі мен жазықтығының параллельдік белгісін көрсет

153. түзуі мен жазықтығының перпендикулярлық белгісін көрсет

154.Эллипстің канондық теңдеуін көрсет

155.Гиперболаның канондық теңдеуін көрсет

156.Центрі нүктесінде орналасқан, радиусы -ге тең шеңбердің теңдеуін көрсет

157.Ох өсіне симметриялы орналасқан параболаның теңдеуін көрсет

Оу өсіне симметриялы орналасқан параболаның теңдеуін көрсет

159. нүктесінен жазықтығына дейінгі арақашықтықты табыңыз

=

160.Центрі нүктесінде орналасқан радиусы -ге тең болған шеңбердің теңдеуін жазыңыз

161. теңдеуімен берілген қисықты атаңыз

гипербола

162. -ның қандай мәнінде және жазықтықтары өзара перпендикуляр болады?

163. түзуінің бағыттаушы векторын табыңыз

(3, 6,4)

164. теңдеуі жазықтықта қандай қисықты анықтайды?

шеңбер

L-дің қандай мәнінде және түзулері параллель болады?

=3/5

166. түзуінің бұрыштық коэффициентін табыңыз

=

167. -дің қандай мәнінде түзуі мен жазықтығы параллель болады?

=-2

Мына теңдеу жазықтықта қандай қисықты анықтайды?

эллипс

169. нүктесінен түзуіне дейінгі арақашықтықты табыңыз

=2