Прості задачі, які розв’язуються дію множення

1. На розкриття конкретного змісту дії множення.

В 1 пакеті 2 кг борошна. Скільки кілограмів борошна у 7 таких пакетах?

Коротка умова задачі:

1 пакет – 2кг борошна

7 пакетів – ?

Аналіз задачі:

- Як визначити скільки кг борошна у 7 пакетах? – Треба по 2 взяти 7 разів.

Розв’язання задачі:

2∙7=14(кг)

2. На збільшення числа у кілька разів (пряма форма).

Учень намалював 3 чорних кружечка , а білих у 4 рази більше. Скільки білих кружечків намалював учень?

Коротка умова задачі:

Прості задачі, які розв’язуються дію множення - №1 - открытая онлайн библиотека Прості задачі, які розв’язуються дію множення - №2 - открытая онлайн библиотека Чорні – 3кр.

Прості задачі, які розв’язуються дію множення - №3 - открытая онлайн библиотека Білі – ?, у 4 рази більше, ніж

Аналіз задачі:

- Що означає у 4 рази більше? – По 3 взяти 4 рази.

АБО

- Щоб отримати у 4 рази більше, слід що зробити? – 3 · 4.

Розв’язання задачі:

3 · 4=12(б.)

Відношення більше стосується шуканої величини, тому задача на збільшення числа у кілька разів в прямій формі.

3. На збільшення числа у кілька разів(непряма форма).

У кошику 10 кг яблук. Це у 2 рази менше, ніж у ящику. Скільки кг яблук у ящику?

Коротка умова задачі:

Прості задачі, які розв’язуються дію множення - №4 - открытая онлайн библиотека Прості задачі, які розв’язуються дію множення - №5 - открытая онлайн библиотека Кошик – 10кг яблук, це(їх) у 2 рази менше, ніж

Прості задачі, які розв’язуються дію множення - №6 - открытая онлайн библиотека Ящик – ?

Аналіз задачі:

- Де яблук менше? – У кошику.

- Де більше? – У ящику.

- У скільки разів більше? – У 2 рази.

- Що це означає? Скажіть, не виконуючи обчислень. – По 10 взяти 2 рази.

- Отже, якщо дана величина у 2 рази менша, то шукана величина – у 2 рази більша.

Розв’язання задачі:

10∙2=20(кг)

Відношення менше стосується даної величини, тому задача на збільшення числа у кілька разів в непрямій формі.

4. На знаходження невідомого діленого.

(Найчастіше складають абстрактні задачі.)

Я задумала число, після того як поділа його на 6 отримала 8. Яке число я задумала?

Розв’язання задачі:

х:6=8 х=8∙6 х=48.

У бідоні було декілька літрів молока. Його розлили в банки по 3л в кожну. Було наповнено 11 банок. Скільки літрів молока було в бідоні? (В умові задачі є слово «декілька», тому ця задача на знаходження невідомого діленого.)

Розв’язання задачі:

х:3=11 х=11∙3 х=33(л)