Модуль iv

Аудиторні заняття:

1. Консультативне заняття(2 год.)

Надання консультативної допомоги з виконання практичних та індивідуальних завдань

Практичні заняття:

1. Екскурсія(4 год.)

Практикування у самостійному веденні екскурсії у природних умовах (міські парки міста Миколаєва, заповідник Асканія-Нова, заповідник Кінбурнська коса) або в неволі (Миколаївський зоопарк, Еколого-натуралістичний центр). Інструктаж з фіксування вражень та результатів спостережень у щоденнику практики.

Самостійна робота: (9 год.)

1. Робота над оформленням щоденника та звіту з практики. Вивчення спеціальної літератури.

2. Описання особливостей фауни місцевих наземних хребетних в межах бази практики.

Індивідуальна робота: (3 год.)

Робота над виконанням індивідуального завдання.

Всього за модуль - 18 годин

МОДУЛЬ V

Аудиторні заняття:

1. Консультативне заняття(2 год.)

Надання консультативної допомоги з виконання практичних та індивідуальних завдань. Описання розмаїття місцевої фауни в межах різних баз практики.

Практичні заняття:

1. Екскурсія(4 год.)

Практикування у самостійному веденні екскурсії у природних умовах (міські парки міста Миколаєва, заповідник Асканія-Нова, заповідник Кінбурнська коса) або в неволі (Миколаївський зоопарк, Еколого-натуралістичний центр). Інструктаж з фіксування вражень та результатів спостережень у щоденнику практики.

Самостійна робота: (9 год.)

1. Робота над оформленням щоденника та звіту з практики. Вивчення спеціальної літератури.

2. Описання особливостей фауни місцевих наземних хребетних в межах бази практики.

Індивідуальна робота: (3 год.)

1. Завершення роботи над виконанням індивідуального завдання.

Всього за модуль - 18 годин