B) Барлық санақ жүйелері

A) Басқа денелерге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда өлшемі ескерілмейтін денені айтады

B) Басқа денелерге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда массасы ескерілмейтін денені айтады

C) Басқа денелерге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда тығыздығы ескерілмейтін денені айтады

D) Басқа денелерге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда өлшемін ескеруге болатын денені айтады

E) Басқа денелерге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда салмағы ескерілмейтін денені айтады

2. Орын ауыстыру векторы дегеніміз:

A) Дененің бастапқы орнын соңғы орнымен қосатын бағытталған түзу кесінді

B) Дененің бастапқы орнын соңғы орнымен қосатын кесінді

C) Материалдық нүкте жүріп өткен сызық

D) Траекторияның ұзындығы

E) Дененің бастапқы орнын соңғы орнымен траектория бойымен қосатын қисық сызық

3. Жүрген жолдың бірлігі:

A) Метр

B) Секунд

C) Килограмм

D) Кельвин

E) Градус

4. Орташа жылдамдықтың өрнегі:

A)

B)

C)

D)

E)

5. Лездік жылдамдықтың өрнегі:

A)

B)

C)

D)

E)

6. Үдеу векторының өрнегі:

A)

B)

C)

D)

E)

7. Үдеудің нормаль құраушысы:

A)

B)

C)

D)

E)

8. Толық үдеу векторы:

A)

B)

C)

D)

E)

9. Жылдамдықтың бірлігі:

A) м/с

B) м

C) м/с2

D) кг

E) с

10. Үдеудің бірлігі:

A) м/с2

B) м

C) м/с

D) кг

E) с

11. Массаның бірлігі:

A) кг

B) м

C) м/с

D) м/с2

E) с

12. Уақыттың бірлігі:

A) с

B) м

C) м/с

D) м/с2

E) кг

13. Инерциалдық санақ жүйелері дегеніміз:

A) Қарастырылған жүйеге салыстырғанда дене тыныштықта болатын, не түзу сызықты және бірқалыпты қозғалыста болатын жүйе

B) Қарастырылған жүйеге салыстырғанда дене тыныштықта болатын, не түзу сызықты және бірқалыпты үдемелі қозғалыста болатын жүйе

C) Қарастырылған жүйеге салыстырғанда дене тыныштықта болатын, не қисық сызықты және бірқалыпты емес қозғалыста болатын жүйе

D) Қарастырылған жүйеге салыстырғанда дене үдемелі қозғалыста болатын жүйе

E) Қарастырылған жүйеге салыстырғанда дене шеңбер бойымен қозғалыста болатын жүйе

14. Ньютонның бірінші заңының толық анықтамасы:

A) Кезкелген дене өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы денелердің әсері бұл күйді өзгерткенге дейін сақтайды

B) Кезкелген дене өзінің тыныштық күйін сақтайды

C) Кезкелген дене өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы денелердің әсері бұл күйді өзгерткенге дейін сақтайды

D) Кезкелген дене өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын барлық уақытта сақтайды

E) Кезкелген дене өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы денелердің әсеріне байланыссыз сақтайды

15. Ньютонның екінші заңының өрнегі:

A)

B)

C)

D)

E)

16. Дене импульсінің өрнегі:

A)

B)

C)

D)

E)

17. Ньютонның үшінші заңының өрнегі:

A)

B)

C)

D)

E)

18. Бүкіл әлемдік тартылыс заңының өрнегі:

A)

B)

C)

D)

E)

19. Ауырлық күшінің өрнегі:

A)

B)

C)

D)

E)

20. Күштің бірлігі:

A) Н

B) кг м/с

C) м/с2

D) рад/с

E) рад/с2

21. Импульстің бірлігі:

A) кг м/с

B) м/с2

C) рад/с

D) рад/с2

E) Н

22. Бұрыштық жылдамдықтың бірлігі:

A) рад/с

B) кг м/с

C) м/с2

D) рад/с2

E) Н

23. Бұрыштық үдеудің бірлігі:

A) рад/с2

B) кг м/с

C) м/с2

D) рад/с

E) Н

24. Ньютон заңдары дұрыс орындалатын санақ жүйелері:

A) Инерциалдық санақ жүйелері

B) Барлық санақ жүйелері