Розділ І. Особливості вивчення математики в початковій школі

Уроки математики з комп’ютерною підтримкою

Зміст

Вступ

Розділ 1. Особливості вивчення математики у початковій школі

1.1 Завдання курсу математики в початковій школі

1.2 Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів на уроках математики у початковій школі

Розділ 2. Опис ППЗ для розробки дидактичних засобів

Роділ 3.Використання ІКТ при роботі над задачами на уроці математики

Дослідження

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

Використання ППЗ на уроках математики здатне в повній мірі виконати основні завдання навчання математики в початковій школі, забезпечити належний розвиток учнів у галузі інформатизації та покращити процес навчання в школі взагалі.

Тому обрана нами тема, на нашу думку, є актуальною в даний час, коли школа лише робить перші спроби переходу на комп'ютерне навчання.

Об'єктом курсової роботи є зміст уроків математики в початковій школі.

Мета даної роботи – запропонувати шляхи використання ППЗ для створення дидактичних засобів.

Проголошення незалежності нашої держави відкрило ширші горизонти для творчої праці вчителів, методистів, науковців. До нових соціально-економічних цілей, життєвих реалей, до потреб націанального характеру освіти були використані різноманітні засоби навчально-виховного процесу.

Характеристику змісту навчання з математики в початкових класах можна подати шляхом опису вимог до знань і умінь учнів. Відповідно до програм, на кінець навчального року учні повинні:

· знати напам'ять таблиці арифметичних дій;

· знати назви і позначення одиниць величин;

· вміти читати, записувати і порівнювати числа в межах мільйона;

· вміти виконувати позатабличні дії з числами;

· вміти знаходити значення числових виразів;

· вміти розв'язувати прості та складені задачі тощо.

Вищенаведені знання та вміння, на нашу думку, можна краще забезпечити, викооористовуючи дидактичні засоби, зроблені за допомогою комп'ютера.

Використання таких засобів забезпечить належний розвиток учнів та полегшить працю вчителя.

Розділ І. Особливості вивчення математики в початковій школі