Из Минска и Киева одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля и через 5ч встретились в дороге. Скорость первого автомобиля

Клас

1. 3апішыце. Знайдзіце прыметнікі i падкрэсліце хвалістай лініяй.

Белая бярозка, дробная раса,

У полі каля вёcкi пасадзіў я сам.

Ты расці, бярозка, белая кара,

Тоненькая ножка, нібы з серабра.

2. Спішыце. Замест кропак устаўце патрэбныя прыметннікі i абазначце канчаткі.

Hacтyпілі ... ночы. Прыціхлі пад ... шапкамі сосны i елкі. Неба вызвалілася ад ... хмар. Замільгалі ... зорачкі. Па снезе працягнуліся ... цені. Ад подыху ветру ціха пагойдваюцца ... галінкі кустоў.

Словы для выкарыстання:марозныя, снежнымі, шэрых, яркія, чорныя, тонкія.

3. Запішыце словазлучэнні Абазначце род i лік назоўнікаў i прыметннікаў.

Цемная ноч (… л., …р. ), лясное возера, рыжы хвост, зялёнае поле, цёплая зіма, круглы мяч, звонкія галасы, радасныя вучні.

4. Разбярыце прыметнікі па саставу:

Прыбярэжныя, загарадны.

5. 3 дадзеных слоў складзіце i запішыце сказы. Падкрэсліце галоўныя члены сказа: дзейнік i выказнік.

Небе, у, жаваранкі, ясным, звінелі.

Рэчкі, павяваў, ад, ветрык, лёгкі.

К. р. па бел мове "Змяненне прыметніка па родах і ліках"

Клас

1. 3апішыце. Знайдзіце прыметнікі i падкрэсліце хвалістай лініяй.

Белая бярозка, дробная раса,

У полі каля вёcкi пасадзіў я сам.

Ты расці, бярозка, белая кара,

Тоненькая ножка, нібы з серабра.

2. Спішыце. Замест кропак устаўце патрэбныя прыметннікі i абазначце канчаткі.

Hacтyпілі ... ночы. Прыціхлі пад ... шапкамі сосны i елкі. Неба вызвалілася ад ... хмар. Замільгалі ... зорачкі. Па снезе працягнуліся ... цені. Ад подыху ветру ціха пагойдваюцца ... галінкі кустоў.

Словы для выкарыстання:марозныя, снежнымі, шэрых, яркія, чорныя, тонкія.

3. Запішыце словазлучэнні Абазначце род i лік назоўнікаў i прыметннікаў.

Цемная ноч (… л., …р. ), лясное возера, рыжы хвост, зялёнае поле, цёплая зіма, круглы мяч, звонкія галасы, радасныя вучні.

4. Разбярыце прыметнікі па саставу:

Прыбярэжныя, загарадны.

5. 3 дадзеных слоў складзіце i запішыце сказы. Падкрэсліце галоўныя члены сказа: дзейнік i выказнік.

Небе, у, жаваранкі, ясным, звінелі.

Рэчкі, павяваў, ад, ветрык, лёгкі.

Матем. 3 класс «Трёхзн.числа +, - » за 3 четв.

Контрольная работа

Вариант

1. Запишите числа 305, 739в виде суммы разрядных слагаемых.

2. Решите примеры в столбик

248 + 305 534- 265

493 - 275 468 + 359

703- 428

3.Решите уравнения

680- Х= 120 - 40 6 * Х= 400 + 20

4.Решите задачу

Мотоцикл двигался в течение 4 часов со скоростью 40 км/ч, а следующие 3 часа со скоростью 50 км/ч. Какое расстояние проехал мотоцикл за всё время пути?

5.Запиши все значения неизвестного числа (*), при которых неравенство будет верным.

Lt; 377

Матем. 3 класс «Трёхзн.числа +, - » за 3 четв.

Контрольная работа

Вариант

1.Запиши числа 235, 704в виде суммы разрядных слагаемых.

2.Реши примеры в столбик.

578- 136 556- 482

267 + 308 345 + 276

907- 375

3.Реши уравнения

Х+ 340= 460 - 60 X: 5 = 40*2

4.Реши задачу

Автомобиль двигался со скоростью 60 км/ч в течение 3 часов. После остановки он проехал ещё 2 часа со скоростью 70 км/ч. Какое расстояние проехал автомобиль за всё время пути?

5.Запиши все значения неизвестного числа (*), при которых неравенство будет верным.

537 > * + 532

Вясна

Скончыліся халады, завеі. Дыхнуў цёплы паўднёвы вецер, разагнаў калматыя шэрыя хмары.

Снег пачарнеў, заплакаў і ручайкамі збег у рэкі і азёры. Вярнуліся ў родны край птушкі. На дрэвах з’явіліся пупышкі. Неўзабаве з іх пакажуцца зялёныя лісточкі. Трапечуцца ў паветры матылькі.

Прыйшла вясна. Павыходзілі на двор мужчыны, жанчыны, дзеці. Усе радуюцца цяплу і сонцу.

Вясна

Скончыліся халады, завеі. Дыхнуў цёплы паўднёвы вецер, разагнаў калматыя шэрыя хмары.

Снег пачарнеў, заплакаў і ручайкамі збег у рэкі і азёры. Вярнуліся ў родны край птушкі. На дрэвах з’явіліся пупышкі. Неўзабаве з іх пакажуцца зялёныя лісточкі. Трапечуцца ў паветры матылькі.

Прыйшла вясна. Павыходзілі на двор мужчыны, жанчыны, дзеці. Усе радуюцца цяплу і сонцу.

Матем. 3 класс «Задачи на встречное движение»

за 4 четв.

Проверочная работа

Вариант

Решите задачи:

1. Из Минска и Могилёва одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса. Один ехал со скоростью 60 км/ч, а другой со скоростью 65 км/ч. Через 5 ч автобусы встретились. Найди расстояние между Минском и Могилёвом.

2. Расстояние между двумя городами 30 км. Из этих городов одновременно выехали навстречу друг другу два велосипедиста. Скорость первого 7 км/ч , второго – 8 км/ч. Через сколько часов велосипедисты встретятся?

Из Минска и Киева одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля и через 5ч встретились в дороге. Скорость первого автомобиля

80 км/ч. Найди скорость другого автомобиля, если расстояние между городами 900 км.

V=S/t t=S/V S=V*t

Матем. 3 класс ««Задачи на встречное движение»

за 4 четв.

Проверочная работа

Вариант

Решите задачи:

1. Из Пинска и Могилёва одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса. Один ехал со скоростью 80 км/ч, а другой со скоростью 65 км/ч. Через 5 ч автобусы встретились. Найди расстояние между Пинском и Могилёвом.

2. Расстояние между двумя городами 45 км. Из этих городов одновременно выехали навстречу друг другу два велосипедиста. Скорость первого 6 км/ч , второго – 9 км/ч. Через сколько часов велосипедисты встретятся?