Тақырып: «Санитарлық эпидемияға қарсы тәртіптерді сақтау. Дезинфекция туралы түсінік, ерітінділерін дайындау»

Тәжірибелік сабақ бойынша әдістемелік нұсқаулар

Тақырыбы: «Емдеу-сақтандыру мекемелерінің түрлері және ондағы медицина қызметкерлерінің жұмысының ұйымдастырылуы».

Курс: 1

Пән: «Клиникаға кіріспе – 1»

Алматы 2013ж

Тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар кафедра қызметкерлерімен Жұмыс бағдарламасына сай жасалды және кафедра мәжілісінде талқыланып бекітілді.

Хаттама № 2013 ж.

«Клиникаға кіріспе және «Мейірбике ісі курсы»»

кафедрасының меңгерушісі

м.ғ.к. Оразбакова Г.О.

Тақырып: «Емдеу-сақтандыру мекемелерінің түрлері және ондағы медицина қызметкерлерінің жұмысының ұйымдастырылуы».

Мақсаты:

1. 1.Емдеу-сақтандыру мекемелерінің негізгі түрлерін білу.

2.2.Емдеу-сақтандыру мекемелерінің жұмыс принциптерін білу.

3.3.Емдеу-сақтандыру мекемелерінің жұмысының ұйымдастырылуын талдау.

Оқу міндеттері:

1. Емдеу-сақтандыру мекемелерінің негізгі түрлерімен студенттерді таныстыру.

2. Емдеу-сақтандыру мекемелерінің жұмыс принциптерімен студенттерді таныстыру.

3.Емдеу-сақтандыру мекемелерінің жұмысының ұйымдастырылуымен таныстыру.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Емдеу-сақтандыру мекемелерінің негізгі түрлі.

2. Емдеу-сақтандыру мекемелерінің жұмыс принциптері.

3.Емдеу-сақтандыру мекемелерінің жұмысының ұйымдастырылуы.

Оқыту және сабақ беру әдісі:жұптасып жұмыс істеу, кіші топтарда жұмыс жасау, рольдік ойындар, топта талқылау, муляждарды, манекендерді, фантомдарды қолдану арқылы дағдыларды үйрету, оқытушының бақылауымен науқастармен жұмыс жасау, дәрігердің және медицина қызметкерлердің науқаспен әңгімелесуіне қатысу.

Әдебиет:

Негізгі:

1. Науқастың жалпы күтімінің негіздері- М. Медицина 1999, Гребенев А.Л. и др.

2. Науқастың жалпы күтімі М. Медицина 1994, Заликина Л.С.

3. Терапиядағы мейірбике ісі – Р.Н. Д, Феникс 2002, Смолева Э.В.

4. Науқастың жалпы күтімі М. Медицина 1989, Мухин С.А. и др.

5. Мейірбике ісінің негіздері - Р.Н. Д, Феникс 2007, Обуховец Т.П. и др.

Қосымша:

1. Науқастың жалпы күтімі М. Медицина 2002,Фомина И.Г.

2. Науқастың күтімі және түрлі аурулар кезінде дәрігерге дейінгі көмек. – Минск. Жоғарғы мектеп 2000, Николаев Л. А.

3. Ауруханада және үйде науқастың күтімі бойынша мейірбикелік энциклопедия – М.Геотармед 2002, Никита Ю.П. және т.б.

4. Терапиядағы мейірбике ісі негіздері – Р.Н. Д, Феникс 2006, Лычев В.Г. және т.б.

Бақылау (сұрақтар, тестер, есептер және т.б.)

Сұрақтар:

1. Емдеу-сақтандыру мекемелерінің негізгі түрлері.

2. Аурухана бөлімдерінің құрылымы.

3. Емхана бөлімдерінің құрылымы.

Тесттербақылау-өлшеу блогында.

Мамандық:Жалпы медицина

Кафедра: «Клиникаға кіріспе және «Мейірбике ісі курсы»»

Тәжірибелік сабақ бойынша әдістемелік нұсқаулар

Тақырыбы: «Санитарлық эпидемияға қарсы тәртіптерді сақтау. Дезинфекция туралы түсінік, ерітінділерін дайындау».

Курс: 1

Пән: «Клиникаға кіріспе – 1»

Алматы 2013ж

Тақырып: «Санитарлық эпидемияға қарсы тәртіптерді сақтау. Дезинфекция туралы түсінік, ерітінділерін дайындау».

Мақсаты:

1. Санитарлық эпидемияға қарсы тәртіптерді сақтаудың негізгі принциптерімен студенттерде білімді қалыптастыру.

2. Стерилизация және дезинфекция жайында түсінік

3. Дез. ерітінділерін дайындау ережелерімен таныстыру.

Оқу міндеттері:

1. Санитарлық эпидемияға қарсы тәртіптерді сақтаудың негізгі принциптерін студенттерде қалыптастыру .

2. Стерилизация және дезинфекция ұғымын талдау.

3. Дез ерітінділерін дайындауды студенттерге үйрету.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Санитарлық эпидемияға қарсы тәртіптерді сақтаудың негізгі принциптері.

2. Құрамында хлоры бар дезинфекциялық ерітінділерді және жуғыш ерітінділерді дайындау.

3. Құрамында хлоры бар дезинфекциялық ерітінділермен және жуғыш ерітінділермен жұмыс жасағанда қауіпсіздік ережелері.

Оқыту және сабақ беру әдісі:жұптасып жұмыс істеу, кіші топтарда жұмыс жасау, рольдік ойындар, топта талқылау, муляждарды, манекендерді, фантомдарды қолдану арқылы дағдыларды үйрету, оқытушының бақылауымен науқастармен жұмыс жасау, дәрігердің және медицина қызметкерлердің науқаспен әңгімелесуіне қатысу.

Әдебиет:

Негізгі:

1. Науқастың жалпы күтімінің негіздері- М. Медицина 1999, Гребенев А.Л. и др.

2. Науқастың жалпы күтімі М. Медицина 1994, Заликина Л.С.

3. Терапиядағы мейірбике ісі – Р.Н. Д, Феникс 2002, Смолева Э.В.

4. Науқастың жалпы күтімі М. Медицина 1989, Мухин С.А. и др.

5. Мейірбике ісінің негіздері - Р.Н. Д, Феникс 2007, Обуховец Т.П. и др.

Қосымша:

1. Науқастың жалпы күтімі М. Медицина 2002,Фомина И.Г.

2. Науқастың күтімі және түрлі аурулар кезінде дәрігерге дейінгі көмек. – Минск. Жоғарғы мектеп 2000, Николаев Л. А.

3. Ауруханада және үйде науқастың күтімі бойынша мейірбикелік энциклопедия – М.Геотармед 2002, Никита Ю.П. және т.б.

4. Терапиядағы мейірбике ісі негіздері – Р.Н. Д, Феникс 2006, Лычев В.Г. және т.б.

Бақылау (сұрақтар, тестер, есептер және т.б.)

Сұрақтар:

1. Санитарлық эпидемияға қарсы тәртіптерді сақтаудың негізгі принциптері қандай?

2. Санитарлық эпидемияға қарсы тәртіптерді сақтау жауапкершілігі кімге жүктелген?

3. Дезинфекция және стерилизация дегеніміз не?

4. Медицина қызметкеріне қойылатын санитарлық гигиеналық талаптарды ата.

5. Дезинфекция және стерилизация түрлері және әдістері.

6. Дезинфекциялаушы ерітінділерді дайындау және сақтау.

Тесттербақылау-өлшеу блогында.

Мамандық:Жалпы медицина

Кафедра: «Клиникаға кіріспе және «Мейірбике ісі курсы»»