Порядок приймання, відправлення поїздів і проведення маневрів за умов порушення нормальної роботи пристроїв сцб на станціях

18.1 У разі виникнення будь-яких відхилень від нормального показання контрольних приладів СЦБ черговий по станції повинен насамперед перевірити, чи не є це наслідком:

а) виходу вагонів, самовільного виїзду рухомих одиниць, розрізу стрілки, сходу рухомого складу;

б) неправильних його дій або дій інших працівників.

При цьому необхідно додатково перевірити:

- чи дійсно вільна колія приймання та ізольовані ділянки за маршрутом передбаченого прямування поїзда;

- чи існує контроль положення всіх стрілок, в тому числі охоронних, що входять до маршруту, і чи правильно вони встановлені;

- чи не залишаються колія і стрілки, які входять до потрібного маршруту, замкненими в інших маршрутах;

- чи не вилучений з апарата ключ-жезл і чи правильно він установлений в апараті;

- чи не виявився включеним загороджувальний світлофор на переїзді, розташованому в межах станції, або сигнал централізованого огородження составів поїздів і т. ін. в залежності від характеру порушення, що виникло, в роботі пристроїв;

- чи відповідає підготовлений маршрут напрямку прямування поїзда і встановленому напрямку блокування;

- чи не допущені будь-які інші помилки при користуванні пристроями СЦБ.

18.2 Встановивши наявність несправності пристроїв СЦБ, черговий по станції зобов'язаний негайно зробити запис в журналі огляду та повідомити про це електромеханіка та змінного інженера дистанції сигналізації та зв'язку, крім того, при несправності в рейкових колах та стрілочних переводах - шляхового майстра або бригадира колії, а при відсутності електропостачання - чергового енергодиспетчера. Якщо світлофори знаходились на автодії - відключити автодію.

Надалі, до усунення несправності, перевірки в установленому порядку роботи пристроїв і відповідних записів електромеханіка СЦБ і працівників причетних служб у журналі огляду черговому по станції незалежно від поїзної обстановки забороняється користуватися несправними пристроями (відкривати вхідні, вихідні, маршрутні та маневрові світлофори, переводити стрілки, пропускати рухомий склад, керуючись показаннями контрольних приладів несправних пристроїв), у тому числі і тоді, коли до цих записів відновиться контроль вільності або зайнятості ізольованих секцій, положення централізованих стрілок або відбудуться інші зміни показань на пульті управління.

18.3 У залежності від характеру несправностей черговий по станції, не чекаючи прибуття електромеханіка, шляхового майстра (бригадира колії) повинен використати наявні в його розпорядженні засоби для з'ясування причин порушення нормальної дії пристроїв СЦБ зовнішнім оглядом колій і стрілок. Наприклад, перевірити:

- при появі помилкової зайнятості колії або стрілочної ізольованої ділянки - чи не замкнене рейкове коло стороннім предметом;

- якщо стрілка не переводиться з пульта управління - чи не попало що-небудь між вістряком і рамною рейкою.

Якщо після зовнішнього огляду буде встановлена й усунена причина порушення нормальної дії пристроїв, черговому по станції дозволяється відновити користування пристроями.

Про причини порушення нормальної дії пристроїв і про їх усунення черговий по станції робить запис в останній графі журналу огляду.

18.4 Якщо зовнішнім оглядом причина порушення нормальної дії пристроїв СЦБ не виявлена, то до прибуття електромеханіка, шляхового майстра (бригадира колії) та усунення пошкодження черговий по станції повинен приймати та відправляти поїзди і проводити маневрові переміщення, забезпечуючи перевірку вільності колії, стрілок і готування маршруту порядком, передбаченим для таких випадків у технічно-розпорядчому акті станції.

18.5 Під час помилкової зайнятості стрілочних ізольованих ділянок відповідні стрілки переводяться за допомогою допоміжної кнопки, про зрив пломб з якої черговий по станції повинен зробити запис у журналі огляду. Перед кожним переведенням такої стрілки черговий по станції зобов'язаний переконуватися у вільності її від рухомого складу, а також у наявності проходу по суміжних коліях. Приймання та відправлення поїздів і маневрові переміщення за маршрутами, в які входять помилково зайняті ділянки, проводиться при забороняючих показаннях світлофорів, за винятком випадку, викладеного в п. 7.1.5.

18.6 При несправжній зайнятості колії приймання черговий по станції зобов'язаний особисто або через відповідних працівників переконатися в її вільності від рухомого складу. Приймання поїздів на такі колії має проводитися при забороняючому показанні вхідного (маршрутного) світлофора.

18.7 Якщо черговий по станції виявить, що під час фактичної зайнятості станційної колії, стрілочної (безстрілочної) ділянки або першої блок-ділянки віддалення, контрольні прилади на апараті показують їх вільність (помилкову), він повинен:

- припинити відправлення поїздів, негайно зробити про це запис у журналі огляду, на кнопки (рукоятки) управління зазначених пристроїв надіти червоні ковпачки та викликати електромеханіка СЦБ;

- якщо світлофори знаходились на автодії - зняти їх з автодії та перейти на індивідуальне управління ними. У випадках виявлення помилкової вільності першої блок-ділянки віддалення дія автоблокування припиняється згідно з вимогами п. 5.7.12 підпункт "б".

До усунення несправності черговому по станції дозволяється:

- встановлювати маршрути для приймання, відправлення поїздів і маневрових переміщень тільки після того, як він переконається у вільності ізольованої ділянки від рухомого складу особисто або через інших працівників станцій, а у випадках виявлення помилкової вільності першої блок-ділянки віддалення черговий по станції зобов'язаний переконатися у вільності першої блок-ділянки порядком, встановленим в п. 5.7.3;

- приймання та відправлення поїздів і маневрові переміщення здійснювати при забороняючих показаннях світлофорів у порядку, встановленому технічно-розпорядчим актом станції.

Після прибуття електромеханік СЦБ зобов'язаний усунути несправність, а в разі неможливості - виключити ділянку без збереження користування сигналами.

18.8 У разі відсутності контролю положення централізованої стрілки її несправність і правильність встановлення в маршруті мають бути перевірені на місці (особисто черговим по станції або іншим працівником, вказаним у технічно-розпорядчому акті станції). Крім того, така стрілка має бути замкнена на закладку та навісний замок, а в її електроприводі вимкнений блок-контакт. Ключ від замкненої стрілки має зберігатися у чергового по станції або іншого працівника згідно з технічно-розпорядчим актом станції.

У випадку необхідності виключення стрілки зі збереженням користування сигналами вона має бути додатково закріплена у потрібному положенні на типову скобу працівником служби колії.

Рух поїздів по такій стрілці проводиться при забороняючому показанні світлофора до усунення несправності або виключення стрілки зі збереженням користування сигналами. По маршрутах, в які стрілка входить у положенні, яке контролюється на пульті управління, поїзди можуть пропускатися при дозволяючих показаннях відповідних світлофорів.

У випадку втрати контролю положення централізованої стрілки на пульті управління під поїздом (маневровим составом), що проходить по ній, черговий по станції (оператор поста централізації) вживає заходи до зупинки поїзда (маневрового состава), який рухається по цій стрілці.

18.9 Якщо стрілка не переводиться з пульта управління, то після зовнішнього огляду до прибуття електромеханіка черговий по станції з відома поїзного диспетчера може перевести стрілку на ручне управління (курбелем). Переведення стрілки курбелем здійснюється черговим по станції, оператором поста централізації, сигналістом або іншим працівником служби перевезень, вказаним у технічно-розпорядчому акті станції. З доповідей цих працівників черговий по станції переконується у правильності встановлення стрілки у відповідному маршруті. Для одержання контролю положення стрілки після переведення її курбелем необхідно виконати на пульті операції, що відповідають переведенню стрілки: повернути стрілочну рукоятку (натиснути кнопку відповідного положення); якщо ізольована ділянка, в яку входить стрілка, показує зайнятість, то після перевірки вільності стрілки і наявності проходів по суміжних коліях додатково розпломбувати і натиснути кнопку допоміжного переведення стрілки (в разі необхідності і кнопки штучного розроблення маршруту). Якщо при цьому на пульті управління після переведення стрілки курбелем зберігається контроль її положення, то приймання, відправлення поїздів і маневрові переміщення здійснюються при дозволяючих показаннях відповідних світлофорів.

У разі відсутності контролю положення стрілки на пульті управління готування маршрутів приймання, відправлення поїздів і маневрових переміщень здійснюється у порядку, вказаному у п. 18.8.

18.10 Якщо дозволяюче показання відкритого вхідного (маршрутного) світлофора самовільно зміниться на забороняюче, черговий по станції зобов'язаний за показаннями приладів управління додатково переконатися в правильності встановлення стрілок, вільності ізольованих ділянок і колії приймання, після чого знову відкрити вхідний (маршрутний) світлофор. Якщо світлофор відкривається, то користуватися ним дозволяється і надалі. Про випадок самовільного перекриття сигналу черговий по станції повинен зробити запис у журналі огляду та повідомити електромеханіка. Так само робить черговий по станції при самовільному перекритті вихідного світлофора під час відправлення поїзда на перегін, обладнаний автоблокуванням, при цьому, перш ніж вдруге відкрити світлофор, необхідно перевірити вільність від попутних поїздів першої блок-ділянки, а на одноколійних перегонах і двоколійних, обладнаних двостороннім автоблокуванням, крім того, і вільність перегону (колії) від зустрічних поїздів.

Якщо після самовільного закриття вхідного (маршрутного) світлофора при правильному положенні стрілок, вільності ізольованих ділянок і колії приймання (що перевіряється за показаннями контрольних приладів) повторно світлофор не відкривається, тоді поїзди надалі до виявлення та усунення несправності мають прийматися при забороняючому показанні цього світлофора з перевіркою маршруту у порядку, передбаченому цією Інструкцією та в технічно-розпорядчому акті станції. Аналогічно повинен діяти черговий по станції і в разі повторного перекриття вихідного (маршрутного) світлофора (незалежно від показань контрольних приладів). У разі самовільного закриття і неможливості повторного відкриття вихідного (маршрутного) світлофора черговий по станції на перегонах з автоблокуванням керується вимогами пп. 5.7.1, 5.7.2, 5.7.5, а при напівавтоматичному блокуванні - пп. 7.1.5 і 7.1.6.

18.11 При несправності контрольного замка на стрілці, обладнаній ключовою залежністю, електромеханік (електромонтер СЦБ) СЦБ знімає його для ремонту.

Приймання та відправлення поїздів, а також маневрові переміщення за маршрутом, у який входить стрілка, можуть здійснюватися при забороняючих або дозволяючих показаннях світлофорів.

При русі поїздів і маневрових составів без збереження користування сигналами стрілка замикається на закладку і навісний замок. При цьому ключ від контрольного стрілочного замка електромеханік (електромонтер СЦБ) СЦБ залишає у себе, а під час руху зі збереженням користування сигналами - передає його черговому стрілочного поста (черговому по станції).

При збереженні користування сигналами в маршрутах приймання, відправлення поїздів і в маневрових маршрутах після встановлення стрілки у відповідне положення вона закріплюється типовою скобою, замикається на закладку і навісний замок, ключ від якого знаходиться у чергового стрілочного поста (чергового по станції). Після доповіді чергового стрілочного поста черговому по станції про готовність маршруту ключ від контрольного замка за вказівкою чергового по станції (або ним особисто) встановлюється у виконавчий апарат для замикання маршруту.

18.12 Перед прийманням або відправленням поїзда за запрошувальним сигналом або за відповідними дозволами при забороняючих показаннях світлофорів на станціях, обладнаних електричною централізацією, черговий по станції, перш ніж натиснути кнопку запрошувального сигналу або видати дозвіл на приймання або відправлення поїзда, зобов'язаний:

а) стрілочні рукоятки (кнопки) встановити у положення, що відповідає положенню стрілок у маршруті, та переконатися у правильності встановлення маршруту за контрольними приладами.

На всі стрілочні рукоятки (кнопки) стрілок, що входять до маршруту, та охоронних, надіти червоні ковпачки.

Перевірка правильності встановлення та замикання стрілок, положення яких не контролюється на табло, здійснюється відповідно до п. 18.8. При електричній централізації з ящиком залежності стрілки в маршруті, крім того, замикаються поворотом маршрутно-сигнальної рукоятки.

Після встановлення маршруту і перевірки положення стрілок повинна бути перевірена вільність колії за маршрутом прямування поїзда (особисто черговим по станції або за його вказівкою іншим працівником, вказаним у технічно-розпорядчому акті станції), а також вільність ізольованих стрілочних ділянок і суміжних негабаритних ділянок;

б) за наявності маневрових маршрутів відповідний маршрут приймання або відправлення поїзда набрати з маневрових маршрутів з відкриттям маневрових світлофорів. При цьому стрілочні рукоятки (кнопки) індивідуального управління (при маршрутній централізації) поставити в положення, що відповідає положенню стрілок у маршруті, та надіти на них червоні ковпачки. Вільність колії за маршрутом прямування перевіряється по білій смузі, що світиться на пульті управління, а в разі її відсутності - у порядку, вказаному в п. 18.12 "а".

У цьому випадку машиністи поїздів, що прямують повз маневрові світлофори, керуються тільки показаннями запрошувального сигналу або відповідним дозволом, що видається на право проїзду вхідного, маршрутного або вихідного світлофора із забороняючим показанням.

Коли неможливо відкрити маневровий світлофор за маршрутом прямування поїзда, підготовка маршруту виконується у порядку, передбаченому в п. 18.12 "а". Стрілки замикаються спеціальними кнопками "замикання стрілок", якщо такі є на пульті управління. Такий же порядок підготовки маршруту розповсюджується і на ділянки, що не мають маневрових маршрутів;

в) на станціях, обладнаних електричною централізацією з кодовим управлінням, при його несправності переведення стрілок у положення, що відповідає маршрутові, проводиться тільки з пульту резервного (місцевого) управління з навішуванням червоних ковпачків на рукоятки. Правильність положення стрілок у маршруті перевіряється за контрольними приладами на пульті резервного (місцевого) управління, а вільність колії - особисто черговим по станції або за його вказівкою іншим працівником. Користуватися частиною табло центрального поста, що належить до району кодового управління, забороняється.

18.13 Одержавши повідомлення про порушення нормальної роботи пристроїв, електромеханік зобов'язаний визначити, чи необхідне виключення несправного пристрою із централізації (із залежності) та зробити про це запис у журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв'язку і контактної мережі.

Виключення несправного пристрою зі збереженням користування сигналами проводиться з дозволу начальника станції.

Електромеханікам СЦБ забороняється:

- приступати до усунення несправностей пристроїв СЦБ на станціях без відома чергового по станції і без запису в Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв'язку, контактної мережі, за винятком випадків, передбачених у спеціальних інструкціях відповідно до вимог п. 6.54 Правил технічної експлуатації залізниць України;

- після закінчення ремонту чи усунення несправності приводити до дії пристрої, робота яких тимчасово припинялася, без спільної з черговим по станції або оператором поста централізації практичної їх перевірки і не переконавшись у справності пристроїв і правильності показань контрольних приладів на пульті управління.

18.14 Виключення стрілок та ізольованих ділянок зі збереженням користування сигналами виконується фахівцями дистанції сигналізації та зв'язку за посадою не нижче старшого електромеханіка, а стрілок ключової залежності - і електромонтером за згодою старшого електромеханіка і з дозволу змінного інженера дистанції, а при їх відсутності - з дозволу керівництва дистанції сигналізації та зв'язку. Копія затвердженого керівництвом служби сигналізації та зв'язку переліку фахівців дистанції сигналізації та зв'язку, яким дозволяється виконувати виключення пристроїв СЦБ зі збереженням користування сигналами надається начальнику кожної станції та має знаходитись у приміщенні чергового по станції.

Виключення проводиться на термін:

- до 8 год. - з дозволу начальника станції, а на ділянках з диспетчерською централізацією - з дозволу поїзного диспетчера;

- більше 8 год. (до 5 діб включно) - з дозволу начальника дирекції залізничних перевезень;

- більше 5 діб - з дозволу начальника залізниці.

На ділянках з диспетчерською централізацією виключення стрілок або ізольованих ділянок проводиться в усіх випадках тільки після передачі станції на резервне управління.

Планові роботи, пов'язані з виключенням пристроїв СЦБ, повинні виконуватися згідно з щомісячними графіками, відповідно до телеграфного розпорядження з призначенням відповідального працівника, який забезпечує безпеку руху поїздів. Порядок затвердження графіків встановлюється начальником залізниці

Для надання допомоги черговому по станції та контролю за його діями щодо забезпечення безпеки руху при виключенні стрілок (ізольованих ділянок) зі збереженням користування сигналами на станції повинен бути присутнім начальник станції або особа, яка його заміщує.

Під час виключення вказаних пристроїв зі збереженням користування сигналами перевірка положення та замикання виключеного пристрою в маршруті має проводитися окремо у порядку, визначеному у технічно-розпорядчому акті станції. Після такої перевірки приймання або відправлення першого поїзда проводиться при забороняючому показанні вхідного, вихідного або маршрутного світлофора. В таких випадках маршрут приймання або відправлення поїздів дозволяється замикати попутними маневровими маршрутами відповідно до п. п. "б" п. 14.2.1. Приймання та відправлення наступних поїздів здійснюється за дозволяючими показаннями світлофорів зі швидкістю проходження поїздів по виключеній стрілці не більше 40 км/год.

Забороняється водночас відкривати вхідний (маршрутний) і вихідний світлофори для пропускання поїзда через станцію, якщо в маршрут приймання або відправлення входить стрілка, виключена зі збереженням користування сигналами. Черговий по станції перед тим, як відкрити вихідний світлофор, повинен впевнитися у наявності в машиніста поїзда попередження про обмеження швидкості руху виключеною стрілкою до 40 км/год. Порядок видачі попереджень про обмеження швидкості до 40 км/год. встановлюється начальником залізниці. Відкриття вихідного світлофора для безупинного пропускання поїзда в цьому випадку має здійснюватися лише після проходження головою поїзда вхідного (маршрутного) світлофора.

При необхідності переведення виключеної стрілки для зміни маршруту або проведення регулювальних робіт із зніманням кріплення, перед тим як видати розпорядження про знімання кріплення з вістряків (вістряка) і поворотного (рухомого) осердя хрестовини, черговий по станції зобов'язаний виконати на апараті управління дії, що виключають можливість відкриття сигналів по маршрутах, в які входить дана стрілка. Під час переведення або проведення регулювальних робіт із зняттям кріплення рух по стрілці забороняється.

Після закінчення переведення стрілки або регулювальних робіт на ній вістряки (вістряк) і поворотне (рухоме) осердя хрестовини закріплюються та замикаються в необхідному положенні в установленому порядку, про що відповідальний працівник доповідає черговому по станції.

Особлива увага має бути приділена охоронним, у тому числі спареним стрілкам (з'їздам). Ці стрілки мають бути встановлені у положення, що виключає ворожість маршрутів.

Після одержання доповіді від працівника станції (або особистого переконання) про правильне виконання всіх указаних дій черговий по станції приводить кнопки (рукоятки) на пульті управління у відповідність з фактичним положенням стрілки і продовжує пропускання поїздів за дозволяючими показаннями світлофорів.

18.15 У разі виключення централізованих стрілок, ізольованих ділянок, контрольних замків та інших пристроїв без збереження користування сигналами приймання і відправлення поїздів проводиться при забороняючому показанні вхідних і вихідних світлофорів, при цьому перевірка вільності колії, положення та замикання кожної стрілки у маршруті проводиться у порядку, встановленому цією Інструкцією та технічно-розпорядчим актом станції.

18.16 У кожному випадку виключення стрілки або ізольованої ділянки старший електромеханік СЦБ, якому дозволено виконувати виключення, разом з черговим по станції за контрольними приладами повинен перевірити, чи виключений дійсно той пристрій, про який зроблено запис у Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв'язку, контактної мережі.

Перед виключенням стрілки або ізольованої ділянки черговий по станції або за його вказівкою оператор поста централізації зобов'язаний надіти червоні ковпачки на стрілочні кнопки (рукоятки) стрілки, що виключається, або стрілок, що входять в ізольовану ділянку, яка виключається.

Перед виключенням стрілка має закріплюватися і замикатися в такому порядку:

- зі збереженням користування сигналами (без роз'єднання вістряків) - на типову скобу, закладку і навісний замок;

- без збереження користування сигналами, якщо вістряки від'єднуються від електропривода, ручного перевідного механізму - на типову скобу, закладку і навісний замок;

- без збереження користування сигналами, якщо вістряки не від'єднуються від електропривода, ручного перевідного механізму - на закладку і навісний замок.

Забороняється виключати стрілку зі збереженням користування сигналами при порушенні механічного зв'язку між гостряками.

Рухоме осердя хрестовини закріплюється спеціальним пристроєм і замикається на навісний замок.

Під час ремонту або несправності стрілки, коли порушується механічний зв'язок між вістряками (роз'єднання вістряків), її вістряки закріплюються у певному положенні відповідно до Інструкції по забезпеченню безпеки руху поїздів при проведенні колійних робіт. Крім того, притиснутий вістряк замикається на закладку і навісний замок.

У разі виключення спарених стрілок без збереження користування сигналами стрілка, на якій не проводяться ремонтні роботи, замикається на закладку і навісний замок, а з збереженням користування сигналами - закріплюється на типову скобу і замикається на закладку і навісний замок.

Ключ (ключі) від замкненої стрілки (спарених стрілок) протягом всього періоду виключення має зберігатися у чергового по станції, працівника, виділеного для обслуговування стрілки, або керівника, відповідального за забезпечення безпеки руху.

Закріплення вістряківстрілки проводиться працівником служби колії з записом у журналі огляду або передачею відповідної телефонограми. Відповідальність за надійність закріплення вістряків стрілки (рухомого осердя хрестовини) несе працівник служби колії. Замикання стрілки на закладку і навісний замок проводиться працівником служби перевезень, який несе відповідальність за правильність її положення в маршруті згідно із вказівкою чергового по станції і надійність замикання навісним замком. Після закінчення робіт до знімання кріплення із стрілки черговий по станції разом з електромеханіком СЦБ повинні перевірити і переконатися у відповідності фактичного положення стрілки (рухомого осердя) положенню стрілочної рукоятки (натисненню відповідної кнопки) і контролю на пульті управління.

18.17 У даному розділі викладені лише основні положення, що стосуються приймання та відправлення поїздів і проведення маневрів при порушенні нормальної роботи пристроїв СЦБ на станціях. Детальний порядок виключення й включення пристроїв СЦБ при їх несправності, огляді та ремонті приведений в Інструкції забезпечення безпеки руху поїздів при виконані робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України, Інструкції з забезпечення безпечного розпуску составів та маневрових пересувань на механізованих і автоматизованих сортувальних гірках при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту гіркових пристроїв на залізницях України та інших нормативних документів.

Закріплення вістряків (рухомого осердя) проводиться працівником служби колії відповідно до вимог Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт, про що робиться запис у Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв'язку, контактної мережі.