Застарілі стандарти: Baby - AT; Mini - ATX; повнорозмірна плата AT; LPX

Сучасні стандарти: АТХ; microATX; Flex- АТХ; NLX; WTX, CEB.

Впроваджувані стандарти: Mini - ITX і Nano - ITX; Pico - ITX; BTX, MicroBTX і PicoBTX

Центральний процесор (ЦП; також центральний процесорний пристрій - ЦПУ; англ. central processing unit, CPU, дослівно - центральний оброблювальний пристрій) - електронний блок або інтегральна схема(мікропроцесор), що виконує машинні інструкції(код програм), головна частина апаратного забезпечення комп'ютера або програмованого логічного контроллера. Іноді називають мікропроцесором або просто процесором.

Основні характеристики мікропроцесора.

1) тактовою частотою, що визначає максимальний час виконання перемикання елементів в ЕОМ;

2) розрядністю, тобто максимальним числом одночасно оброблюваних двійкових розрядів.

Розрядність МП позначається m/n/k/ і включає:

m - розрядність внутрішніх регістрів, визначає приналежність до того або іншого класу процесорів;

n - розрядність шини даних, визначає швидкість передачі інформації;

k - розрядність шини адреси, визначає розмір адресного простору. Наприклад, МП i8088 характеризується значеннями m/n/k=16/8/20;

3) архітектурою. Поняття архітектури мікропроцесора включає систему команд і способи адресації, можливість поєднання виконання команд в часі, наявність додаткових пристроїв у складі мікропроцесора, принципи і режими його роботи. Виділяють поняття мікроархітектури і макроархітектури.

Мікроархітектура мікропроцесора - це апаратна організація і логічна структура мікропроцесора, регістри, схеми, що управляють, арифметико-логічні пристрої, що запам'ятовують пристрої і інформаційні магістралі, що зв'язують їх.

Макроархітектура - це система команд, типи оброблюваних даних, режими адресації і принципи роботи мікропроцесора. У загальному випадку під архітектурою ЕОМ розуміється абстрактне представлення машини в термінах основних функціональних модулів, мови ЕОМ, структури даних.

Існує декілька підходів до класифікації мікропроцесорів за типом архітектури.

Так, виділяють МП з CISC(Complete Instruction Set Computer) архітектурою, що характеризується повним набором команд, і RISC(Reduce Instruction Set Computer) архітектурою, яка визначає систему із скороченим набором команд однакового формату, що виконуються за один такт МП.

Визначаючи в якості основної характеристики МП розрядність, виділяють наступні типи МП архітектури :

- з фіксованою розрядністю і списком команд(однокристальні);