Частина перша – надпис «Іnscriptio»

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Загальна рецептура

Лікарські форми

Частина перша – надпис «Іnscriptio» - №1 - открытая онлайн библиотека

Підготувала

Викладач фармакології

Грицун Н. В.

М.Чернігів

Зміст

Загальна рецептура. Форми рецептурних бланків_______ 3

Структура та етапи виписування рецептів_____________ 8

Тверді лікарські форми_____________________________10

М’які лікарські форми_____________________________ 20

Рідкі лікарські форми______________________________ 25

Лікарські форми для ін’єкцій________________________ 35

Загальна рецептура - це розділ фармакології, який вивчає правила виписування та виготовлення лікарських форм. По завданням та змісту рецептура поділяється на лікарську та фармацевтичну. Лікарська рецептура вивчає правила виписування та способи призначення лікарських речовин. Фармацевтична – технологію виготовлення лікарських форм.

Рецепт– це письмове звернення лікаря, завідувачів фельдшерських чи фельдшерсько-акушерських пунктів до фармацевта про виготовлення та відпуск певній особі лікарського засобу із зазначенням дози та способу його застосування.

Це важливий медичний, фінансовий та юридичний документ, до якого необхідно ставитися дуже уважно. Виписують рецепти за правилами, встановленими наказом МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р., згідно якого існує 2 форми рецептурних бланків:

̶ Форма № 1 – для виписування ліків дорослим і дітям за повну вартість; на пільгових умовах (безоплатно, з оплатою 50 %) і засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку, дозволяється виписувати не більше 3-х найменувань, дійсний протягом 10 днів, 1 місяць, завіряється підписом лікаря або завідувачем ФАП.

̶ Форма № 3 – для виписування наркотичних препаратів (бланки рожевого кольору, мають відповідну серію і номер), дозволяється виписувати тільки одне найменування лікарського засобу, дійсний протягом 5 днів, додатково завіряється керівником закладу охорони здоров’я або його заступником з медичної частини (підпис) та печаткою закладу.

Рецепти повинні виписуватись чітко і розбірливо синім чорнилом або кульковою ручкою з обов’язковим заповненням необхідних реквізитів у бланку. Виправлення у рецепті не дозволяються.

ФОРМА рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно,з оплатою 50% і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку * Назва закладу Код закладу за ЗКУД (штамп закладу) Код за ЄДРПОУ Медична документація ф-1 _______________________________________________________ Номер рецепта N______ РЕЦЕПТ"____"__________ 20 __ р. (дорослий, дитячий - (дата виписки рецепта) потрібне підкреслити) ________________________________________________________ За повну вартість Безоплатно Оплата 50% _______________ Прізвище, ім’я та по батькові і вік хворого ________________________________________________________ Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого __________________________________________ Прізвище, ім'я та по батькові лікаря ____________________________________________ Rp: ________________________________________________________ Rp: ________________________________________________________ Rp: ________________________________________________________ Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо) М. П. печатка лікувально - профілактичного закладу Рецепт дійсний протягом 1 місяця
СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЦЕПТУРНИЙ БЛАНК форми N 3 для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів ____________________ Ідентифікаційний код згідно (назва закладу) з ЄДРПОУ _________________ (штамп закладу) Код згідно з ДКУД ______________ Медична документація ф-3 РЕЦЕПТ на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичну чи психотропну речовину документ суворого обліку) Серія _________ N ___________ "___" __________ _____ року Прізвище та ініціали, вік хворого____ Адреса хворого та номер медичної картки амбулаторного хворого ________ Історія хвороби (амбулаторна картка) N ____ Прізвище та ініціали лікаря ____ |Rp: ________________________________________________________ Підпис і особиста Печатка печатка лікаря лікувального (розбірливо) закладу Рецепт дійсний протягом 5 днів Рецепт залишається в аптеці
Структура та етапи виписування рецепта.

Рецепт виписують на відповідному бланку, оформленому друкарським способом. Має дві частини:

Частина перша – надпис «Іnscriptio».

1. Назва лікувально-профілактичного закладу і його код.

2. Підкреслити слово ”дитячий” або ”дорослий”, залежно від віку хворого.

3. Позначити дату виписування, наприклад, ”15 жовтня 2012 р.”.

4. Вказати прізвище й ініціали хворого, а також його вік.

5. Вказати прізвище і ініціали лікаря (розбірливо) або штампик з позначенням його прізвища й ініціалів.