З дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності»

ТЕСТИ

Спеціальність №5. 12010106 «Стоматологія ортопедична»

«+» - правильна відповідь

1. Основні завдання охорони праці:

+А) вивчення умов праці робітників, профілактика професійної захворюваності

Б) профілактика дитячих захворювань

В) контроль за підприємствами громадського харчування

Г) профілактика інфекційних хвороб

Д) проведення дезінфекцій

2. До хімічних виробничих чинників належать:

+А) гази, пара, аерозолі

Б) підвищений чи знижений атмосферний тиск

В) вітаміни

Г) пил

Д) макроорганізми

3. Яку документацію заповнюють під час проведення поточного санітарного нагляду:

+А) акт санітарного обстеження, протокол про порушення санітарно-гігієнічного та санітарно-протиепідемічних правил

Б) акт медичного обстеження

В) висновок за проектом

Г) висновок про вибір земельної ділянки

Д) постанова про накладання припинення роботи підприємства

4. Критерії розумової праці:

+А) напруження праці

Б) статична робота

В) динамічна робота

Г) важкість праці

Д) фізична праця

5. До фізіологічних методів дослідження трудових процесів належать:

+А) визначення функції зовнішнього дихання, визначення АТ і пульсу

Б) статична робота

В) розумова робота

-Г) навантаження праці

Д) стійкість уваги

6. Які захворювання виникають у разі напруження опорно-рухового апарату:

+А) деформація суглобів, плоскостопість, розширення вен

Б) грижа живота, захворювання нирок

В) променева катаракта,

Г) розширення вен, захворювання серця

Д) професійний ністагм, силікатом, професійна глугість

7. Які цехи вважають «гарячими»:

+А) не перевищують 20 ккал/м3

Б) не перевищуюсь 10 ккал/м3

В) не перевищуюсь 30 ккал/м3

Г) не перевищуюсь 40 ккал/м3

Д) не перевищуюсь 50 ккал/м3

8. Указати параметри мікроклімату робочої зони:

+А) температура, вологість, швидкість руху і атмосферний тиск повітря

Б) опалення виробничого приміщення

В) пилове забруднення

Г) погодні умови

-Д) радіоактивне забруднення

9. Яким документом регламентують гігієнічні норми виробничого мікроклімату:

+А) ДСН 3.3.4.042-99

Б) ДСТ 2874-82

В) СН 245-71

Г) Закон України про санітарно-епідемічне благополуччя

Д) Наказ № 45

10. Назвати вагомі причини перевтоми:

+А) недостатнє освітлення, накопичення втоми

Б) підвищений робочий день працівника, вимушена робоча поза

В) втрата апетиту, авітаміноз

Г) розлади сну, погані сни

Д) недостатнє харчування, гіповітаміноз

11. Професійні чинники виробничого середовища:

+А) шум і вібрації, запилення, загазованість, підвищений атмосферний тиск

Б) природний радіаційний фон

В) умови проживання працівників підприємства

Д) стан навколишнього середовища

12. До біологічних виробничих чинників належать:

+А) мікро- і макроорганізми, антибіотики

Б) психічне перенапруження

В) аерозолі

Г) запилення повітря

Д) загазованість повітря

13. Назвати методи гігієнічних досліджень, які використовуються охороною праці:

+А) метод санітарного опису, лабораторно-інструментальні методи

Б) метод клінічних спостережень

В) метод математичних рівнянь

Г) статичні методи

-Д) мікробіологічні методи

14. До якого виду м’язової роботи належить переміщення вантажу по горизонталі:

+А) динамічна

Б) статична

В) розумова

Г) автоматизована

Д) напів автоматизована

15. Основні завдання під час проведення запобіжного нагляду щодо гігієни праці:

+А) контроль за перебігом будівництва, реконструкції, контроль за проектуванням підприємства

Б) контроль за облаштуванням і утриманням промпідприємств

В) контроль за виробничим процесом

Г) контроль за утриманням приміщень, території підприємства

Д) контроль за якістю продукції

16. У боротьбі з перегріванням організму робітника в «гарячому цеху» застосовують такі оздоровчі заходи:

+А) облаштування раціональної вентиляції, питний режим, теплові тренування

Б) зерниста штукатурка стін

В) звукові сигналізатори

Г) видають молоко, вітаміни

-Д) огородження з пластмасової плівки

17. Які захворювання виникають через напруження органа зору:

+А) професійна катаракта

Б) бурсит

В) сколіоз

Г) професійний пневмоконікоз

Д) радикуліт

18. У яких цехах можлива висока відносна вологість повітря:

+А) у фарбувальному, гальванічному

Б) у ковальському, складальному

В) у складальному, штампувальному

Г) у гарячому цеху

Д) у ливарному, холодному цеху

19. Назвати головні обов’язки цехового фельдшера з гігієни праці:

+А) проведення медичних оглядів

Б) контроль за будівництвом

В) вибір земельної ділянки

Г) контроль за якістю продукції

Д) закриття і призупинка промислового підприємства

20. До фізичних чинників виробничого середовища належать:

+А) підвищений рівень шуму

Б) антибіотики

В) гіподинамія

Г) гіпокінезія

Д) аерозолі

21. Назвати головні форми проведення державного нагляду з охорони праці:

+А) запобіжний

Б) вибірковий

В) цільовий

Г) постійний

Д) позаплановий

22. Нормативно-законодавча документація, що регламентує діяльність цехового фельдшера під час проведення запобіжного нагляду за об’єктами промислового призначення і сільського господарства:

+А) ДБН ІІ-І-76 «Організація будівельного виробництва»

Б) СН 245-71 «Санітарні норми проектування промпідприємств»

В) постанова «Про прийом у експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

Г) постанова «Про поліпшення проектно-кошторисної справи»

Д) ДБН «Прийом в експлуатацію підприємств»

23. У якому з цехів робітники можуть зазнавати впливу інфрачервоного випромінювання:

+А) мартенівському

Б) малярному

В) механічному

Г) ткацькому

Д) гальванічному

24. Які захворювання виникають за напруження опорно-рухового апарату:

+А) деформація суглобів, бурсит, радикуліт

Б) силікатоз, силікоз

В) неврит

Г) бронхіт

Д) плеврит

25. Які патологічні стани виникають за перегрівання організму:

+А) порушення водно-електролітного обміну, гіпертермія

Б) зміни серцево-судинної системи

В) зміни системи кровообігу

Г) легенева недостатність, асфіксія

Д) порушення зору, променева катаракта

26. Яка оптимальна вологість повітря в робочій зоні:

+А) 40-60%

Б) 20-30%

В) 30-50%

Г) 75%

Д) 65

27. Які з перерахованих захворювань вважають професійними:

+А) пневмоконіоз

Б) гіпертонічна хвороба

В) ГРВІ

Г) гіпотонія

Д) виразка шлунка і дванадцятипалої кишки

28. Раціональний питний режим потрібен для компенсації в організмі робітника:

+А) утрачених електролітів, вітамінів

Б) складу крові

В) підвищення рівня гемоглобіну

Г) кількості крові

Д) утрачених солей

29. Для підприємств І класу небезпеки слід передбачити санітарно-захисну зону завширшки:

+А) 1000м

Б) 800м

В) 400м

Г) 500м

Д) 300м

30. Який із цехів можна зарахувати до «гарячих», ураховуючи тепловиділення:

+А) ливарний

Б) складальний

В) швейний

Г) малярний

Д) механічний

31. Назвіть виробництва, у яких виробничий пил є головним шкідливим чинником:

+А) ливарне виробництво добування вугілля

Б) деревообробка

В) металообробка

Г) складальні цехи автозаводів

Д) гальванічне виробництво

32. Чим відрізняється силікоз від силікатозу:

+А) виникає внаслідок вдихання пилу із кремнію двоокисом у вільному стані

Б) виникає внаслідок вдихання пилу з двоокисом кремнію у зв’язаному стані

В) має легку клінічну форму

Г) має доброякісний перебіг, захворювання хронічне

Д) виникає внаслідок випаровування великої кількості шкідливих аерозолів

33. Які індивідуальні засоби слід рекомендувати для захисту органів дихання від пилу:

+А) респіратори, марлеві маски

Б) протипожежні ізолювальні маски

В) фільтрувальні протигази

Г) ізолювальні протигази

Д) захисні окуляри

34. Назвіть симптоми, що виникають за тривалої дії шуму на організм:

+А) порушення функції нирок

Б) зниження АТ

В) сповільнення пульсу

Г) порушення роботи шлунку

Д) епілептичні напади

35. Шумомір дозволяє визначити рівень шуму в межах:

+А) 30-130 дБ

Б) 5 – 140 дБ

В) 10 -120 дБ

Г) 25-100 дБ

Д) 30-160 дБ

36. Шум вимірюють у виробничих умовах за шкалою:

+А) С

Б) В

В) А

Г) Д

Д) Е

37. До якого класу належать виробничі шуми з частотою понад 800 Гц:

+А) високочастотний

Б) середньо частотний

В) низькочастотний

Г) над частотний

Д) ультра частотний

38. Шумову туговухість можна зумовити шумом, інтенсивність якого перевищує:

+А) 80 дБ

Б) 50 дБ

В) 60 дБ

Г) 90 дБ

Д) 100 дБ

39. Що таке шум? Дати визначення:

+А) сукупність звуків різної сили і частоти

Б) відчутні повітряні коливання

В) сторонні звуки під час обладнання

Г) дія звукового тиску

Д) звукова потужність

40. Шкіра яких ділянок тіла чутливіша до вібрації:

+А) верхніх кінцівок, кисті

Б) грудей, передпліччя

В) нижніх кінцівок

Г) стегно, гомілки

Д) стопи

41. Які ознаки характерні для тяжкої форми вібраційної хвороби:

+А) атрофія м’язів

Б) печіння

В) відчуття заніміння

Г) шум у вухах

Д) сонливість

42. Сфери застосування електромагнітної енергії:

+А) радіозв’язок, фізіотерапія

Б) хірургія, реаніматологія

В) ущільнення бетону

Г) шліфування металу

Д) рентген терапія

43. Електромагнітні поля яких частот застосовують для загартування, нагрівання і плавлення металу:

+А) НЧ

Б) УВЧ

В) СВЧ

Г) КВЧ

Д) ВЧ

44. Чим відрізняється кварцовий пил від алюмінієвого:

+А) має здатність розчинятись у тканинній рідині

Б) має більші за розміром пилові частинки

В) є не таким фіброгенним

Г) зумовлює неспецифічні патологічні процеси

Д) спричинює лише специфічні патологічні процеси

45. Чим відрізняється інфразвук від ультразвуку:

+А) мають меншу частоту коливань

Б) одиницями виміру

В) утворюється лише в газах і рідних

Г) більшою частотою хвилі

Д) поширюється лише у вигляді поздовжніх хвиль

46.Виберіть чинники, від яких залежить вплив шуму на організм:

+А) частотна характеристика шуму

Б) тривалість напруження

В)несправність верстатів

Г) несприятливі метеорологічні умови

Д) невпорядкованість робочого місця

47. Яка вібрація переважає на залізничному транспорті й:

+А) загальна і місцева

-Б) загальна

В) Локальна і цілковита

Г) ударна

Д) ударно-обертальної дії

48. За яких операцій може утворюватися аерозоль конденсації:

+А) плавлення металу

Б) у млинах

В) шліфування деталей

Г) буріння породи

Д) зачистка литва

49. Виберіть чинники, від яких залежить фіброгенність пилу:

+А) температура виробничої ділянки

Б) тривалість контакту з пилом

В) агрегатний стан

Г) наявність статичної електрики

Д) наявність вільного кремнію двооксиду

50. Які із методів пилепригнічення найефективніший:

+А) за допомогою місцевого відсмоктування

Б) припливної аерації

В) механічної припливно-витяжної вентиляції

Г) аерації

Д) фільтрування

51. Виберіть чинники, від яких найменше залежить вплив шуму на організм:

+А) несправність обладнання

Б) тривалість впливу

В) фізичний стан організму

Г) несприятливі метеорологічні умови

Д) робоча поверхня

52. До якого виду шумів належить імпульсний:

+А) ударний

Б) механічний

-В) стабільний

Г) нестабільний

Д) тональний

53. Яка із фізичних властивостей пилу найважливіша для його гігієнічної оцінки:

+А) дисперсність, радіоактивність

Б) форма пилу

В) товщина, довжина

Г) електрозарядність

Д) питома маса

54. Чим відрізняються аерозолі дезінтеграції від аерозолів конденсації у виробництві:

+А) меншими розмірами пилових частинок

Б) хімічним складом

В) вираженішою фіброгенністю

Г) меншою фіброгенністю

Д) адсорбційними властивостями

55. Який із видів пневмоконіозу найбільш агресивний:

+А) силікоз

Б) силікатоз

В) талькоз

Г) антракоз

Д) антрокосиліоз

56. Укажіть професії, що пов’язані з дією низького атмосферного тиску:

+А) геолог, пілот

Б) шахтар

В) водолаз

Г) робітник метро

Д) водій

57. У разі яких видів шуму туговухість виникає швидше:

+А) високочастотних

Б) надвисокочастотних

В) середньочастотних

Г) стабільних

Д) низькочастотних

58. Який із методів боротьби з шумом є раціональнішим:

+А) у джерелі утворення

Б) фізична підготовка працівника

В) на шляху поширення

Г) застосування заглушок

Д) засоби індивідуального захисту

59. Для яких виробництв характерний виробничий пил:

+А) машинобудівна

Б) комунальне господарство

В) харчова промисловість

Г) виробництво анілінових фарб

Д) виробництво холодильного устаткування

60. Як класифікують виробничий пил за походженням:

+А) органічний,неорганічний, змішаний

Б) тваринний, змішаний

В) рослинний,тваринний

Г) рослинний, органічний

Д) органічний, змішаний

61. Хто проводить санітарно освітню роботу на виробництві :

+А) працівники медпункту, МСЧ, цеховий фельдшер

Б) працівники відділу ТБ підприємства

В) працівники профспілки

Г) технічні працівники при профспілках

Д) майстер, бригадир цеху

62. Професії медичних працівників, що зв’язані з дією виробничих шкідливих чинників:

+А) працівники рентгенкабінету

Б) лікар-терапевт

В) працівники санітарної лабораторій

Г) лікар – невропатолог

Д) працівники масажного кабінету

63.Яку заповнюють медичну документацію в разі травми на виробництві:

+А) акт про нещасний випадок на виробництві (Н-I)

Б) протокол порушення санітарно-гігієнічних норм і правил

В) акт розслідування профотруєнь і профзахворювань

Г) акт санітарного обстеження

Д) екстрене повідомлення про профзахворювання

64. Які медичну документацію використовують у разі профотруєння і захворювання:

+А) акт розслідування профотруєнь і профзахворювань

Б) екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

В) акт про нещасний випадок на виробництві (Н-I)

Г) акт санітарного обстеження

Д) протокол порушення санітарно-гігієнічних норм і правил

65. Що є джерелом вивчення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності:

+А) листок непрацездатності

Б) звіт діагнозів

В) екстрене повідомлення про профзахворювання

Г) карта вибулого із стаціонару

Д) акт обстеження в МСЕК

66. У процесі виробництва опікування проводять за температури:

+А) 1300-1400 °С

Б) 700-800 °С

В) 800-1200 °С

Г) 500-700 °С

Д) 700-1000 °С

67. Гранична норма перенесення важких вантажів за один раз для жінок:

+А) 15 кг

Б) 10 кг

В) 5 кг

Г) 18 кг

Д) 20 кг

68. Нульовим циклом вважають будівельні роботи:

+А) земляні

Б) штукатурні

В) проведення електричного кабелю

Г) малярні

Д) закладання позначок території підриємства

69. Сировина для виробництва цементу, яка негативно впливає на стан здоров’я працівника:

+А) мергель, пемза

Б) бітум

В) скло, пластмаса

Г) глинозем

Д) глина

70. У процесі спорудження будинків та інших об’єктів проводять роботи, вважаються шкідливими:

+А) монтажні, укладання покрівлі

Б) малярні

В) земляні

Г) будівельні, вставляння вікон та дверей

Д) облицювання, монтаж опалювальної системи

71. Підлітки можуть працювати в таких цехах:

+А) складальному

Б) гальванічному

В) малярному

Г) механічному

Д) ковальському

72. Інтенсивність шуму на робочих дільницях може досягати:

+А) 95 дБ

Б) 75 дБ

В) 80 дБ

Г) 85 дБ

Д) 70 дБ