Основні теоретичні відомості. Мета роботи– ознайомлення з методиками визначення ризику, критеріями оцінки прийнятності ризику

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕК ТА СТУПІНЬ ПРИЙНЯТНОСТІ РИЗИКУ

Мета роботи– ознайомлення з методиками визначення ризику, критеріями оцінки прийнятності ризику.

Зміст та порядок виконання роботи

1. Опрацювати теоретичний матеріал щодо методологічних підходів до визначення ризику.

2. Згідно із завданням 1, обчислити приклади 1–9 за наведеним прикладом розв'язку задачі.

3. В завданні 2 оцініть власну схильність до ризику в умовах небезпеки за методикою діагностики ступеня готовності до ризику (за Шубертом).

4. Оформити звіт, дати відповіді на контрольні запитання.

Основні теоретичні відомості

Кількісною мірою рівня небезпеки є ризик.

Існує чотири методологічних підходи до визначення ризику:

- інженерний – спирається на статистику, імовірнісний аналіз небезпек, розрахунок частот , побудова дерева небезпеки.

- модельний –основою єпобудова моделі впливу небезпечних і шкідливих факторів на окрему людину, соціальні професійні групи;

- експертний – ймовірність різних подій визначається на основі висновків досвідчених фахівців, тобто експертів;

- соціологічний – заснований на опитуванні населення.

Кількісний показник небезпеки ризик (R) визначається як відношення кількості подій з небажаними наслідками (n) до максимально можливої їх кількості (N) за конкретний період часу (t):

Основні теоретичні відомості. Мета роботи– ознайомлення з методиками визначення ризику, критеріями оцінки прийнятності ризику - №1 - открытая онлайн библиотека

Таблиця 1.

Критерії прийнятності ризику (за Ешбі).

Ранг ризику Імовірність однієї смерті за рік Ступінь прийнятності ризику
Не менш 10-3 Ризик неприйнятний
10-4 Ризик прийнятний лише в особливих обставинах
10-5 Потрібне детальне обґрунтування прийнятності
10-6 Ризик прийнятний без обмежень

Порівняння існуючого ризику (R) з величиною прийнятого ризику (Rпр), який визначений у світовій практиці і дорівнює 10-6 :

Основні теоретичні відомості. Мета роботи– ознайомлення з методиками визначення ризику, критеріями оцінки прийнятності ризику - №2 - открытая онлайн библиотека

Для розрахунку коефіцієнта частоти виникнення небезпечних ситуацій на 1000 чоловік необхідно:

Основні теоретичні відомості. Мета роботи– ознайомлення з методиками визначення ризику, критеріями оцінки прийнятності ризику - №3 - открытая онлайн библиотека