Стилі керівництва за результатами дослідження університету штату Огайо (США)

В основу виділення стилів лідерства в цьому випадку покладені дві змінні: увага до підлеглих і увага до орга­нізації роботи. В ході досліджень встановлено, що ефективніші ті лідери, які приділяють достатньо уваги одночасно і підлеглим, і організації роботи.

Переважна увага з боку керівника до організації роботи підвищує рівень професіоналізму підлеглих і знижує кількість скарг від них. При переважній увазі до проблем персоналу відзначається зниження рівня професіоналізму підлеглих.

Проведені дослідження дозволили зробити важливі висновки.

Лідер приділяє менше уваги структуризації завдань для працівників, більше займається задоволенням їх потреб і бажань   Лідер значною мірою забезпечує керівництво роботою, приділяючи одночасно значну увагу встановленню кращих стосунків з працівниками
Лідер не справляється з необхідною структуризацією роботи, прагнучи компенсувати це максимальнми зусиллями для встановлення найкращих стосунків з працівниками Лідер приділяє основну увагу структуризації ра­боти і всьому, що з нею пов’я­зано, але майже не враховує потреби і бажання працівників  

1. Більша увага лідера до організації роботи забезпечує ефект за таких умов:

- Сильний тиск чинений кимось, окрім лідера, з метою отримання відповідних результатів;

- Завдання задовольняє працівників;

- Працівники залежать від лідера в отриманні інформації і вказівок, що регламентують їх роботу;

- працівники психологічно підготовлені до неухильного виконання інструкцій лідера;

- дотримується ефективний масштаб керованості (управляемости).

2. Посилена увага до підлеглих і всього, що відповідає потребам і бажанням працівників, дає ефект у випадку:

- якщо завдання є рутинними і непривабливими для працівників;

- працівники схильні і готові до участі в управлінні;

- працівники повинні самі навчитися чомусь;

- працівники відчувають, що їх участь в ухваленні рішень впливає на рівень виконання роботи;

- не існує значних відмінностей в статусі між лідером і працівниками.

3. Ефективність лідерства залежить і від ряду інших чинників: організаційної культури, використовуваної технології, морального задоволення від роботи.

«Решітка менеджмента»

Американський дослідник Роберт Блейк і його помічниця-асистент Джейн Мутон, спостерігаючи за діяльністю менеджерів різних рангів, переконались, що їх діяльність відбувається у “силовому полі” між вектором “виробництво” та вектором “людський фактор” (націленість на гуманне відношення до персоналу). Між цими векторами існує певне протиріччя:

а) якщо прагнути максимально збільшити продуктивність праці, не зважаючи на людські потреби і бажання, результат виявиться незадовільним;

б) якщо всю увагу зосередити на людині, це не піде на користь виробництву.

Блейк і Мутон розподілили “силове поле” на дев`ять градацій по кожному вектору і отримали відповідну “решітку”:

Стилі керівництва за результатами дослідження університету штату Огайо (США) - №1 - открытая онлайн библиотека Y

  1 : 9 Дем ок рат Орга ніза тор   9 : 9
                   
                   
                   
            5 : 5 Мані пуля тор  
                   
                   
                   
  1 : 1 Песи міст     Д и к т а то р 9 : 1

Стилі керівництва за результатами дослідження університету штату Огайо (США) - №2 - открытая онлайн библиотека Х

Х - увага до виробництва;