Системна магістраль

Системна магістраль (шина) - це сукупність проводів і роз’ємів, що забезпечують об’єднання всіх пристроїв ПК в єдину систему і їх взаємодію. Для підключення контролерів або адаптерів сучасні ПК забезпечені такими слотами як PCI. Слоти PCI – E Express для підключення нових пристроїв до швидкіснішої шини даних. Слоти AGP призначені для підключення відеоадаптера Для підключення накопичувачів (жорстких дисків і компакт-дисків) використовуються інтерфейси IDE і SCSI.

Інтерфейс – це сукупність засобів з’єднання і зв’язку пристроїв комп’ютера. Підключення периферійних пристроїв (принтери, миша, сканери тощо) здійснюється через спеціальні інтерфейси, які називаються портами. Порти установлюються на задній стінці системного блока. Слоти (роз’єми) розширення конфігурації ПК призначені для підключення додаткових пристроїв до основної шини даних комп’ютера. До основних плат розширення, призначених для підключення до шини додаткових пристроїв, відносяться: Відеоадаптери (відеокарти); Звукові плати; Внутрішні модеми; Мережеві адаптери (для підключення до локальної мережі); SCSI – адаптери.

Зовнішня пам’ять. Класифікація накопичувачів

Для зберігання програм і даних у ПК використовуються накопичувачі різних типів. Накопичувачі - це пристрої для запису і зчитування інформації з різних носіїв інформації. Розрізняють накопичувачі зі змінним і вбудованим носієм. За типом носія інформації накопичувачі розділяються на накопичувачі на магнітних стрічках і дискові накопичувачі. До накопичувачів на магнітних стрічках відносяться стримери та ін. Ширший клас накопичувачів складають дискові накопичувачі. За способом запису і читання інформації на носій дискові накопичувачі розділяються на магнітні, оптичні і магнітооптичні. До дискових накопичувачів відносяться: накопичувачі на флопі-дисках; накопичувачі на незмінних жорстких дисках (вінчестери); накопичувачі на змінних жорстких дисках; накопичувачі на магнітооптичних дисках; накопичувачі на оптичних дисках (CD-R CD-RW CD-ROM) з одноразовим записом і накопичувачі на оптичних DVD – дисках (DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM і ін.)

Додаткові пристрої

Периферійні пристрої - це пристрої, що підключаються до контролерів ПК і розширюють його функціональні можливості За призначенням додаткові пристрої розділяються на: пристрої введення (трекболи, джойстики, світлове перо, сканери, цифрові камери, диджітайзери), пристрої виведення (плотери або графічні пристрої), пристрої зберігання (стримери, zip-накопичувачі, магнітооптичні накопичувачі, накопичувачі HIFD і ін.) та пристрої обміну (модеми).

Значення комп’ютерної техніки у галузі економіки та менеджменту

Роль інформаційних технологій в розвитку суспільства полягає в прискоренні процесів отримання, розповсюдження і використання суспільством нових знань.

У історії розвитку цивілізації відбулося декілька інформаційних революцій, коли кардинальні зміни у сфері обробки інформації привели до перетворень суспільних відносин, придбання людським суспільством нової якості.

Перша революція пов’язана з винаходом писемності, що привело до гігантського якісного і кількісного стрибка в розвитку суспільства. З’явилася можливість передачі знань від покоління до покоління.

Друга (середина XVI століття) викликана винаходом книгодрукування, яке радикально змінило індустріальне суспільство, культуру, організацію діяльності.

Третя (кінець XIX століття) обумовлена винаходом електрики, завдяки якій з’явився телеграф, телефон, радіо, що дозволяють оперативно передавати і накопичувати інформацію в будь-якому обсязі.

Четверта (70-і р.р. XX століття) пов’язана з винаходом мікропроцесорної технології і появою персонального комп’ютера. На мікропроцесорах і інтегральних схемах створюються комп’ютери, комп’ютерні мережі, системи передачі даних.

В кінці 60-х років 20-го сторіччя різко інтенсифікувалися інформаційні процеси. Основними складовими цих процесів були збільшення об’єму інформації, що здобувалася, оброблюваної і передаваної. Графічне подання числа публікацій, винаходів, програм для ЕОМ і інших результатів інтелектуальної діяльності залежно від часу показує стрибкоподібне (експоненційне) зростання на рубежі 50-70х років. Ця графічна інтерпретація отримала назву "Інформаційного вибуху".