Принципи організації

На стабільність організації впливає ступінь реалізації її основоположних принципів. До них належать такі положення.

1. Довгострокові цільові установки пов'язані з:

· організацією;

· працівниками;

· сферою оточення організації (розвиток та функціонування організації, розв'язання соціаль­них питань).

2. Принципи, пов'язані з управлінням:

· розробка мети організації;

· планування діяльності;

· відпрацювання механізму ухвалення рішень;

· вибір стилів управління персоналом;

· мотивація;

· управління конфліктами;

· введення системи контролю та оцінювання досягнень.

3. Принципи, пов'язані з працівниками:

· основні вимоги до різних категорій працівників;

· використання принципів мотивації працівників;

· розвиток професійних рис;

· об'єктивна система оцінювання.

4. Принципи впливу зовнішніх зв'язків (з клієнтами, державою, суспільством):

· якість;

· тривалість зв'язків;

· захист навколишнього середовища;

· співіснування з державними інститутами;

· виконання громадянських обов'язків.

 
  Принципи організації - №1 - открытая онлайн библиотека


Рис. 1. Принципи організації

У філософії організації конкретизуються головні цінності, які мають служити для працівників орієнтирами в їхній діяльності. Філософія організації описує:

· зовнішній вигляд (хто ми?);

· мету (чого ми хочемо?);

· сферу діяльності (що ми робимо?).

Цікавим є досвід японської компанії «Мацусіта денкі». Ще в 1930-х роках (у фірмі нараховувалося 1600 чоловік) засновник фірми Мацусіта звернув увагу в питаннях менеджменту на людський фактор.

Завдяки його ідеям в японській системі управління склалася строго ієрархічна тріада: людина - фінанси - технологія.

Мацусіта впровадив у своїй фірмі специфічну філософію виховання духовних цінностей працівників, яка поширилася по всій країні. Історично японцеві з дитинства вкладали думку, що він зобов'язаний передусім піклуватися про «наповнення національної посудини». Тому він звик розглядати державні спряму­вання як власні.

Мацусіта вміло використав цей світогляд і в розробленій ним виховній системі зробив акцент на пропаганді прямого зв'язку між процвітанням фірми, процвітанням кожного працівника і японської нації в цілому.

Принцип цієї ідеї знайшов відображення в гімні фірми, який те­пер щодня о 8 годині ранку співають близько 200 тисяч працівників: «Об'єднаймо наші сили й розум, Зробімо все в ім'я процвітання виробництва. Нехай наші товари течуть до народів усього світу. Нехай течуть вони безперервно і вічно, Як вода з безкінечного фонтана. Зростай, індустріє, зростай, зростай! Нехай живе гармонія і чесність! Нехай живе "Мацусіта денкі!»

Загальна система підготовки працівників у цій компанії скла­дається з професійного навчання й засвоєння кодексу фірми. Засвою­ючи кодекс поведінки фірми, новонайняті працівники відвідують спеціальні заняття, на яких їх переконують: «Якщо ти зробив по­милку випадково, фірма простить тобі. Якщо ж ти відійшов від морального кодексу фірми, тобі немає прощення».

Наші духовні цінності.

1. Служіння нації шляхом удосконалення виробництва.

2. Чесність.

3. Гармонія і співробітництво.

4. Боротьба за якість.

5. Гідність і підпорядкування.

6. Ідентифікація з фірмою.

7. Вдячність фірмі.

Кодекс поведінки призначено передусім для психологічного загар­тування працівника. Мацусіта вважав, що менеджери всіх ланок зобов'язані не тільки зрозуміти його зміст для самих себе, а й вживити його ідеї в свідомість підлеглих.

Відмінною особливістю японського менеджменту є те, що японські управлінці звертають головну увагу на формування потрібного настрою у працівників. Японські фірми прагнуть створити для працівників спе­цифічну атмосферу, в якій вони відчували б себе захищеними й опікуваними, а також здатними реалізувати свої життєві наміри.

Філософія організації невіддільно пов'язана з уявленнями про мо­ральні цінності (етика організації). Етика організації дає відповідь на головне питання: як працівники мають чинити? Вона базується на основних принципах поведінки працівників організації і вказує на ступінь реалізації загальноприйнятих законів та суспільних норм.

Етичними цінностями організації щодо працівників можуть бути: увага до індивідуальних особливостей особистості працівників, створення сприятливого середовища для вільного розкриття індивідуальності, гарантія прав працівників, відсутність дискримінації.