Поняття про управління в НС

Поняття про управління в НС. Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт.

Ефективність протидії надзвичайним ситуаціям (НС) у вирішальному ступені залежить від комплексу своєчасних заходів, що вживаються на всіх стадіях НС. Розробка таких заходів, їхня реалізація, координація дій великої кількості організацій і людей, управління процесом ліквідації НС та рятувальною операцією в цілому не можливо без створеної та налагодженої системи управління.

Система управління повинна мати високі ступені готовності, сталість та забезпечувати можливість як централізованого, так і безпосереднього управління організаціями, силами і засобами, які залучають для ліквідації НС.

Поняття про управління в НС

Організація і оперативне управління силами цивільного захисту під час проведення рятувальних заходів, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру здійснюється надзвичайними комісіями і штабами, що створюються за рішенням Кабінету Міністрів, обласної або районної державної адміністрації. У випадку локальних, об'єктових або місцевих надзвичайних ситуацій, що не мають катастрофічного характеру, всі заходи організовують керівники районів, населених пунктів, об'єктів, які за посадовими обов'язками виконують функції начальників цивільного захисту.

Ефективність протидії НС у вирішальному ступені неможлива без створеної та налагодженої системи управління.

Управління в НС зводиться до керівництва (органу управління або уповноваженої особи) і організації сил та засобів системи цивільного захисту при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Управління в НС (далі – управління) полягає у постійному керівництві з боку органу управління та уповноваженого керівника з ліквідації НС залученими службами і силами та в організації виконання завдань з ліквідації НС або її наслідків.

Головна мета управління – забезпечення ефективного використання сил і засобів різного призначення, щоб роботи у зонах НС було проведено у повному обсязі, в найкоротший термін, із мінімальними втратами населення і матеріальних засобів.

Управління роботами починається з моменту виникнення НС і завершується після її ліквідації. Воно здійснюється, як правило, за добовими циклами, кожен із яких включає такі складові:

- збір даних про обстановку;

- аналіз і оцінка обстановки;

- підготовка висновків і пропозицій до рішення на проведення робіт;

- прийняття (уточнення) рішення і доведення завдань до відома виконавців;

- організація взаємодії між всіма учасниками рятувальних робіт;

- забезпечення дій, сил і засобів для виконання цих робіт.

Основою управління єрішення керівника ліквідації НС, який несе повну відповідальність за управління підпорядкованими силами та успішне виконання ними завдань з ліквідації наслідків НС.

Рішення включає наступні основні елементи:

- задум дій;

- завдання силам цивільного захисту, які беруть участь у ліквідації НС;

- заходи щодо безпеки;

- організація взаємодії;

- забезпечення дій з ліквідації НС сил цивільного захисту при виконанні робіт.

У задумі дій визначаються:

- райони (об’єкти дільниць) зосередження основних сил;

- послідовність (етапи) і способи проведення робіт з ліквідації НС;

- розподіл сил та засобів, порядок використання технічних засобів;

- завдання органам управління, організаціям та силам цивільного захисту;

- резерв сил і коштів;

- запобіжні заходи безпеки, порядок роботи та забезпечення безперервного виконання робіт.

Варіант рішення начальника цивільного захисту міста (району, об’єкта) наведено на рис. 2.

Ефективність протидії уражаючим факторам НС у вирішальній мірі неможлива без створеної та налагодженої системи управління на кожному об'єкті економіки.

Ефективність дій, як керівників, так і конкретної людини в екстремальній ситуації, що насувається, або вже має місце, прямо залежить від своєчасності, коректності та повноти отриманої інформації.

Одним з основних заходів захисту населення у НС є його своєчасне оповіщення про небезпеку та обстановку, що склалася, а також правдиве її інформування про порядок і правила поведінки в сформованих екстремальних умовах.

Оповіщення – це процес доведення сигналів і мовних повідомлень відповідних органів управління ЦЗ про загрозу та виникнення НС техногенного або природного характеру, аварій, катастроф, епідемій, пожеж центральним, місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, організаціям і населенню.

РІШЕННЯ