Основні правові засоби отримання громадянами інформації. інформації, переліку інформаційних послуг, що надаються оплатно (безплатно), насамперед, з державних інформаційних ресурсів

інформації, переліку інформаційних послуг, що надаються оплатно (безплатно), насамперед, з державних інформаційних ресурсів.

Користування інформацією державних органів у випадках, коли її створення державними органами передбачено правовими актами, не може вважатися результатом послуги окремим особам, а отже, зазнавати обмежень на підставах, не передбачених законом. Платні послуги можуть стосуватися виключно створення інформації спеціально на замовлення приватної особи, що, відповідно, передбачає перехід до цієї особи майнових прав на таку інформацію (однак це є предметом регулювання інших законодавчих актів).

Слід зазначити, що за чинним національним законодавством існують певні обмеження для розповсюдження інформації на товарних засадах. Наприклад, державні органи та організації, органи місцевого самоврядування зобов'язані, крім випадків, передбачених законом, безплатно надавати інформацію на вимогу осіб, яких вона стосується (ст. 31 Закону України «Про інформацію»).

Законодавством передбачається також безоплатне розповсюдження так званої соціальної рекламної інформації - інформації державних органів з питань здорового способу життя, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення, яка не носить комерційного характеру, і в якій не має згадуватися конкретна продукція та її виробники (ст. 11 Закону України «Про рекламу»).

Зокрема, безплатне поширення соціальної рекламної інформації органів виконавчої влади здійснюється розповсюджувачами реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок державного бюджету, за поданням керівника відповідного органу виконавчої влади. Воно здійснюється в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу (друкованої площі), відведеного для реклами, у пріоритетний ефірний час, на пріоритетних сторінках (полосах) друкованих видань.

Не можуть стати товаром відомості, які в обов'язковому порядку мають оприлюднюватись (наприклад, закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, інформація про особу); відомості, що становлять офіційну документовану інформацію, надання яких - правовий обов'язок органів законодавчої, виконавчої та судової влади, їх посадових