Структурно-логічна схема теми

VІ. План та організаційна структура заняття.

Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєн ня Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Розподіл часу (у хвили- нах)
  2. 3. Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація Контроль вихідного рівня знань: 1. Основні принципи та підходи до організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. 2. Організаційна структура надання медичної допомоги дітям. 3. Обліково-звітна документація та аналіз роботи структурних підрозділів стаціонару   ІІ     Лекційний метод   Самостійна робота з літературою   Індивідуальне усне опитування теоретичного матеріалу П.1. „Актуальність теми” П.2. „Навчальні цілі”   Теоретичні питання   Структурно - логічні схеми   Таблиці          
4. Основний етап Формування професійних умінь та навичок: 1. Оволодіння практичними навичками щодо розрахунку основних кількісних та якісних показників діяльності дитячої поліклініки.. 2. Порядок аналізу діяльності стаціонару, основні кількісні та якісні показники. 3. Вміння аналізувати показники діяльності дитячої поліклініки та стаціонару 4. Узагальнення матеріалу і складання протоколу заняття.   ІІІ   Рішення нетипових задач   Облікова документація дитячої лікарні    
  5. 6. Заключний етап Контроль та корекція рівня професійних вмінь Підведення підсумків практичного заняття Домашнє завдання     ІІІ 1.Контроль результа- тів вирішених ситуаційних завдань. 2.Аналіз опрацьованих висновків. Тестовий контроль ІІІ рівня Тести ІІІ рівня Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою    

VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.