Про виконання завдання на практичному занятті. з навчальної дисципліни: „Безпека життєдіяльності”

з навчальної дисципліни: „Безпека життєдіяльності”

Тема:Осередки ураження і зони зараження, що виникають у надзвичайних ситуаціях природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру.

Заняття: Виявлення та оцінка обстановки в осередку ураження землетрусом.

Виконав: студент факультету ____________________________

_______курсу____________________________форми навчання

______________________________________________________

(Прізвище та ініціали)

Перевірив: доцент кафедри регіональної економіки та туризму

______________________________________________________

(Прізвище та ініціали)

КНЕУ – 201__

Навчальна та виховна мета

1. Ознайомитись з основами методики виявлення та оцінки обстановки на території об’єкта господарювання при загрозі виникнення (виникненні) надзвичайної ситуації, джерелом якої є землетрус.

2. Пробудити у студентів, як у майбутніх керівників колективів працівників, почуття відповідальності за забезпечення безпеки життя та діяльності людей в умовах надзвичайної ситуації.

Навчально-матеріальне забезпечення

Література:

1. Панкратов О.М., Ольшанська О.В., Джог П.В., Черево Д.Р. Безпека життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях: Практикум Ч. І – К.: КНЕУ, 2013, – 178 с.

2. Панкратов О.М., Ольшанська О.В., Туровський О.Л., Шалаєва Т.П. Безпека життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях: Практикум Ч. ІІ – К.: КНЕУ, 2014, – 87 с.

3. Шоботов В.М. Цивільна оборона. Навчальний посібник.– К.: ”Центр навчальної літератури”, 2004.– 439 с.

Наочні матеріали та технічні засоби:

· схема місцевості (за вказівками викладача);

· креслярсько-графічні інструменти (кольорові олівці, лінійка, циркуль, тощо);

· калькулятор.

Варіант № _______

1. Вихідні дані:

Суб’єкт небезпеки Підрозділи об’єкту небезпеки Характеристика об’єкту небезпеки Значення параметру фактору ураження Характер діяльності персоналу Захищеність персоналу від фактору ураження Метеоумови
Пора року Температура повітря / грунту, 0С Швидкість вітру Хмарність, бали, наявність опадів
  с                  
                 
                 

2. Практична частина заняття.

В наслідок стихійного лиха територія, що показана на схемі, опинилася в осередку ураження землетрусом. Підрозділи підприємства „Купон” знаходяться (можуть опинитися) в зоні _______________ зруйнувань.

Попередній аналіз обстановки в цій зоні може характеризуватися так: житлові будинки __________________________________________________,

(Охарактеризувати ступінь зруйнування будинків)

_______________. До ____відсотків людей в будинках та будівлях отримали ураження _________________________________________________________

(Вказати ступінь ураження людей)

Зруйновано (можливо зруйнування): __________________________________________________________________

(Охарактеризувати ступінь зруйнування дорожніх споруд, гребель та дамб, цехів та ємностей з

__________________________________________________________________

пожежа вибухонебезпечними та сильнодіючими отруйними речовинами, ядерного реактору АЕС)

В наслідок цього у навколишнє середовище потрапили (можуть потрапити)________________________________________________________

(Визначити, що потрапило (може потрапити) у навколишнє середовище)

Існує (не існує) загроза, утворення: __________________________________________________________________

(Визначити, які фактори ураження утворилися (можуть утворитися)

На південь від населених пунктів Гусенці та Яблунька штучні споруди та природні утворення отримали зруйнування __________________________________________________________________

(Визначити якої ступені)

У житлових будинках залишилися не зруйнованими __________________________________________________________________

(Які елементи)

Існує (не існує) загроза виникнення _______________________ пожеж.

(Категорія пожеж)

Підземні комунікації водо, газо, електропостачання __________________________________________________________________

(Визначити ступінь ураження)

Дорожні споруди _____________________________________________

(Визначити можливість експлуатації дорожніх споруд)

Наведене свідчить про те, що на південь від населених пунктів Гусенці та Яблунька утворилася ____________ зона осередку ураження землетрусом.

(Ступінь небезпеки зони)

Висновки та пропозиції:

О ___________ годині ___________ хвилин „___”__________ на території району: населені пункти Бельци, Сади, Дачі, Яблунька; утворився осередок ураження землетрусом.

Смуга поділу осередку на ______________________________________

(Категорія зони)

зони проходить через ______________________________________________.

(Визначити через які населені пункти проходить межа між зонами осередку)

Об’єкти підприємництва знаходяться у спорудах, що зруйновані на ____________%. індивідуальні ризики загибелі персоналу підприємства такі:___________________________________________________________.

Мешканці населених пунктів Бельци, Сади і Дачі, що знаходилися у багатоповерхових будинках, отримали ураження __________________________________________________________________

(Вказати ступінь ураження)

Персонал підприємства ________________________________________

(Вказати ступінь працездатності персоналу)

Внаслідок зруйнування потенційно небезпечних об’єктів в підрозділах фірми може утворитися _____________________________________________

(Визначити, яка може утворитися обстановка)

__________________________________________________________________

1. З метою виявлення та оцінки обстановки в підрозділах підприємства здійснити:

__________________________________________________________________

(Які заходи здійснити)

__________________________________________________________________________

2. За даними виявлення та оцінки обстановки (прогнозуванням та розвідкою) пропоную:______________________________________________

(Що зробити для подальших раціональних дій персоналу.)

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Студент __________курсу, ___________ навчальної групи

__________________________________________________

(Підпис, прізвище та ініціали)

Додаток 2.1.1

Про виконання завдання на практичному занятті. з навчальної дисципліни: „Безпека життєдіяльності” - №1 - открытая онлайн библиотека

Додаток 2.1.4