Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім. Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы

Пәнінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ N 1

Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы

Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім

1. Спектрлердің түрлері. Сутегі атомының сериясы

2. Де – Броиль толқындарының қасиеттері.

3. Ядроның электр заряды.

Кафедра меңгеушісі ______________________Кадирбаева Р.И.

Құрастырған оқытушы ___________________ Рамазанова С.А.

Емтихан сұрақтары кафедра мәжілісінде қаралып, талқыланды. Хаттама № «1» 27 тамыз 2015 ж.

Ф 7.02-07 Емтихан билеті

Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім. Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы - №1 - открытая онлайн библиотека ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

Атом және атом ядросының физикасы

Пәнінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ N 2

Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы

Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім

1. Бор постулаттары

2. Электрондардың энергетикалық спектрі

3. Жартылай ыдырау периоды. Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім. Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы - №2 - открытая онлайн библиотека ыдырау. Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім. Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы - №2 - открытая онлайн библиотека бөлшектерінің спектрі.

Кафедра меңгеушісі ______________________Кадирбаева Р.И.

Құрастырған оқытушы ___________________ Рамазанова С.А.

Емтихан сұрақтары кафедра мәжілісінде қаралып, талқыланды. Хаттама № «1» 27 тамыз 2015 ж.

Ф 7.02-07 Емтихан билеті

Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім. Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы - №4 - открытая онлайн библиотека ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

Атом және атом ядросының физикасы

Пәнінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ N 3

Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы

Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім

1. Ферми беті

2. Атомның энергетикалық деңгейлері

3. Электрлік және магниттік ауысулар

Кафедра меңгеушісі ______________________Кадирбаева Р.И.

Құрастырған оқытушы ___________________ Рамазанова С.А.

Емтихан сұрақтары кафедра мәжілісінде қаралып, талқыланды. Хаттама № «1» 27 тамыз 2015 ж.

Ф 7.02-07 Емтихан билеті

Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім. Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы - №5 - открытая онлайн библиотека ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

Атом және атом ядросының физикасы

Пәнінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ N 4

Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы

Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім

1. Сутегі атомы туралы Бор теорясы

2. Қатты денелердің зоналық теориясының элементтері

3. Ядроның байланыс энергиясы.

Кафедра меңгеушісі ______________________Кадирбаева Р.И.

Құрастырған оқытушы ___________________ Рамазанова С.А.

Емтихан сұрақтары кафедра мәжілісінде қаралып, талқыланды. Хаттама № «1» 27 тамыз 2015 ж.

Ф 7.02-07 Емтихан билеті

Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім. Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы - №6 - открытая онлайн библиотека ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

Атом және атом ядросының физикасы

Пәнінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ N 5

Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы

Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім

1. Молекулалық спектр.

2. Франк – Герц тәжірибесі. Бор теориясын нақтылы мағлұматтармен салыстыру.

3. Ядролық Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім. Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы - №7 - открытая онлайн библиотека - резонансы.

Кафедра меңгеушісі ______________________Кадирбаева Р.И.

Құрастырған оқытушы ___________________ Рамазанова С.А.

Емтихан сұрақтары кафедра мәжілісінде қаралып, талқыланды. Хаттама № «1» 27 тамыз 2015 ж.

Ф 7.02-07 Емтихан билеті

Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім. Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы - №8 - открытая онлайн библиотека ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

Атом және атом ядросының физикасы

Пәнінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ N 6

Жаратылыстану факультеті 2016-2017 оқу жылы

Физика-математика кафедрасы Күндізгі бөлім

1. Бор теориясының қайшылықтары.

2. Дэвиссон – Джермер тәжірибелері

3. Зарядталған бөлшектердің үдеткіштері.

Кафедра меңгеушісі ______________________Кадирбаева Р.И.

Құрастырған оқытушы ___________________ Рамазанова С.А