Lt;variant>жауап алу уақыты

<question>Қандай жағдайда прокурор жеке тергеу әрекеттерін жүргізеді:

<variant>қылмыстық іс прокурордың бастамашылығымен қозғалғанда

<variant>ҚПК-де қарастырылмаған

<variant>егер ол тергеу тобыны” жетекшісі болса

<variant>егер за”дылықты қадағалау кезінде тергеушіні” за” бұзушылықтарын анықтаған жағдайда

<variant>кәмелетке толмағандарды” істері бойынша

<question>Анықтаушы, тергеуші және тергеу мен анықтау оргындарының басшыларының іс әрекеттері мен шешімдеріне түскен арызды кім қарайды?:

<variant>аймақтық Ішкі істер органының бастығы

<variant>прокурор қылмыстық іс бойынша заңдылықты қадағалау кезінде

<variant>аудандық, қала әкімі

<variant>арыз түскен тұлғаның басшысы

<variant>тергеушінің тәуелсіздігіне байлынысты мұндай арыздарды ешкім қарамайды

<question>Қылмыстық іс қозғалған соң тергеуші :

<variant>алдын-ала тергеу өндірісін бастайды

<variant>сезіктіні ұстайды

<variant>тергеу бөлімінің бастығынан іс бойынша тергеу әрекеттерін жүргізуге рухсат алады

<variant>тексеру әрекеттерін жүргізеді

<variant>жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізеді

<question>Алдын ала тергеу міндетті емес істер бойынша анықтаушы:

<variant>анықтау жүргізеді

<variant>сезіктіні іздеу жариялайды

<variant>сезіктіні ұстайды

<variant>айыпталушы ретінде жауапкершілікке тарту туралы қаулы шығарады

<variant>істі сотталу ретімен жібереді

<question>Қай жағдайларда қылмыстық іс бойынша өндіріс тергеу тобымен жүргізіледі?:

<variant>істің қиындығына және үлкен көлеміне байланысты

<variant>істің әр эпизодтары әр-түрлі ауданданда жасалса

<variant>тергеушілердің тәжірибесі төмен жағдайда

<variant>жәбірленушінің арызы бойынша

<variant>қылмыстық ізге түсуден иммунитеті бар тұлға қылмыс жасаған жағдайда

<question>Жеке алдын-ала тергеу жүргізу барысында тергеушіні” қабылдаған шешім келесідей актімен рәсімделеді:

<variant>қаулы

<variant>хаттама

<variant>үкім

<variant>ұйғарым

<variant>тілек-талап

<question>Алдын ала тергеу мен анықтау мәліметтері:

<variant>жариялауға жатпайды

<variant>тексерудің әрбір сатысында сезіктіден, айыпталушыдан қолхат негізінде алынуы мүмкін

<variant>жариялылық қағидасы негізінде барлық қалаушыға қол жетімді

<variant>куәлерге, жәбірленуші, азаматтық талапкерге, қорғаушыға міндетті түрде беріледі

<variant>мемлекеттік құпия болып табылады

<question>Төмендегі көрсетілген тұлғалардың қайсысы тергеу әрекеттеріне қатысуға құқығы жоқ:

<variant>судъя, себебі істі сот отырысында қарайды, сот алқасы

<variant>прокурор, алдын ала тергеуді қадағалауды жүзеге асырушы, тергеуші

<variant>тергеу бөлімінің бастығы, өз өндірісіне қабылдаушы маман

<variant>кинолог, криминалист

<variant>аудармашы, педагог, сарапшы

<question>Төмендегі процессуалдық әрекеттердің қайсысы тергеу әрекетіне жатпайды:

<variant>күдіктіні ұстау, тұлғадан жауап алу кезінде аудармашыны шақыру, егер олар тергеу жүргізілетін тілді білмеген жағдайда

<variant>жауап алу, беттестіру, тінту

<variant>сараптама тағайындау, тану, үнтаспаға сөздерді жазып тыңдау

<variant>мәліметтерді алу, жауап берушіні оқиға орнында толық тексеру

<variant>оқиға болған жерді қарау, сараптама қорытындысының үлгісін алу

<question>Төмендегілердің қайсысы айыпталушы ретінде жауапкершілікке тарту тәртібіне жатпайды?:

<variant>айып жариялаған кезде прокурордың қатысуы

<variant>құзіретті органның айыпталушыны жауапқа тарту туралы қаулысын шығару

<variant>айыпталушыны қамау әкімшілігі арқылы шақыру

<variant>айыпталушыға жүктелген жауапкерлік бойынша тергеушінің түсіндіруі

<variant>айып жариялаған кезде қорғаушының қатысуын қамтамасыз етуі

<question>Қай жастан бастап тұлғадан куә ретінде жауап алынады:

<variant>18 жас

<variant>осы жас заңда қаралмайды

<variant>8 жас

<variant>14 жас

<variant>16 жас

<question>Есту қабілеті жоқ адамны” немесе мылқау, жәбірленуші, сезікті, айыпталушыны” жауап беру барысында қай тұлғаны” қатысуы міндетті?:

<variant>педагог немесе психолог

<variant>прокурор

<variant>сурдопереводчик

<variant>қорғаушы (71 бап 4б)

<variant>куәгер

<question>Төменде көрсетілген шарттардың қайсысы жауап алу ережелеріне жатпайды?:

<variant>тергеушінің тергеу бөлімі бастығынан жауап алу үшін рұқсат алу

<variant>жауап беруші адамның денсаулығына байланысты дәрігерден рұқсат алу

<variant>бұрын көрсетілген жауаптарды тексеру үшін тұлғадан қайтадан жауап алу

<variant>жауап беретін тұлғаның керекті жағдайда құжаттармен пайдалануы

<variant>жауап беріп отырған адамға тергеушінің заттай дәлелдемелерді ұсынуы

<question>Жауап алудың беттестіруден айырмашылығы қандай?:

<variant>беттестіру бұрын жауап берген адамдардың көрсетулері арасында қарама қайшылықтар болған жағдайда жүргізіледі

<variant>беттестіруді тек сот өзі жүргізеді

<variant>беттестіру жүргізу кезінде прокурордың санкциясы қажет

<variant>беттестіруде эксперт міндетті түрде қатысуы қажет

<variant>беттестіру жүргізу кезінде бейнетаспаға немесе күйтаспаға міндетті түрде түсіруі

<question>Кәмелетке толмаған куәләр мен жәбірленушінің жауап алу ережесі қай жасқа дейін таралады?:

<variant>14 жас, тергеушінің қарауына байланысты 14 жастан 18 жас арасында

<variant>16 жас

<variant>18 жас

<variant>12 жас

<variant>міндеттті түрде тергеушінің қарауы бойынша

<question>Қай жасқа толмаған жағдайда куә мен жәбірленуші жауап алу кезінде жауаптан бас тартқан үшін және жалған жауап берген үшін жауапкершілік туралы ескертілмейді?:

<variant>16 жас

<variant>14 жас

<variant>18 жас

<variant>12 жас

<variant>20 жас

<question>Қараудың түрлері:

<variant>үй-жайын қарау, заттарды, құжаттарды, тірі адамды, мәйітті, жануарларды қарау

<variant>панорамдық, фрагментарлық, жалпы, нақты

<variant>тергеу, сараптау, жедел іздестіру

<variant>медициналық, тергеу, техникалық

<variant>заңды, құпия, алдын ала, қорытынды

<question>Төменде көрсетілгендердің қайсысы қарау жүргізу тәртібіне жатпайды?:

<variant>әкімшіліктің өкілдері бар не жоқтығына қарамастан ұйымның бөлмелерін кез-келген уақытта қарау жүргізу

<variant>кейінге қалдыруға жатпайтын жағдайда тұрғын үйді қарау тергеушінің қаулысы арқылы жүзеге асырылады, бірақ бір тәулік ішінде прокурорға ескертуі керек

<variant>табылған жерде адам мәйітін қарау, міндетті түрде дәрігер-маманның қатысуымен жүргізіледі

<variant>тергеуші басқа жынысты тұлғаларды куәләндыруға қатыспайды

<variant>қарау куәгерлердің қатысуымен жүргізіледі

<question>Танудың мақсаты:

<variant>бұрын бақыланған тұлға немесе объектінің ұқсастығы мен айырмашылығын анықтау

<variant>бұрын бақыланған объектімен танып отырған адамның ұқсастығын анықтау

<variant>заттық дәлелдемелерді жинау

<variant>қылмыстық іздерді анықтау

<variant>тергеу әрекетін жүргізуге дайындық

<question>Мәдениет құндылығы бар бір экземплярды тану барысында қанша данада ұсынылады:

<variant>берілген бір экземплярда

<variant>муляж немесе үш экземпляр көшірме жасалады

<variant>бұл заттар тануға жатпайды

<variant>сот сараптамасы ол заттың түпнұсқалығын анықтаған кезде

<variant>міндеттті түрде үш экземпляр көшірме жасалады

<question>Төменде көрсетілген жағдайлардың қайсысы тірі адамды тануына жатпайды?:

<variant>фотография бойынша тану кезінде басқа үш ұқсасты статисттердің фотографиялары ұсынылады

<variant>тануға ұсынылған адамдардың саны үштен кем емес болуы керек

<variant>тануға ұсынылған адамның қасындағы статисттер бір жынысты болуы керек

<variant>адамды ұсынуа мүмкіншілік болмаған жағдайда тануды фотография бойынша жүргізу

<variant>танып отырған адам өз жақын туыстарына қарсы жауап бермеуге құқысы бар

<question>Тану жүргізу үшін міндетті түрде қай жағдайдың болуы қажет?:

<variant>куәгерлердің қатысуы

<variant>прокурордың санкциясын алу

<variant>оқиға болған жерге бару

<variant>тануға қатысатын тұлғаларға бірдей шаштың түрін және бірдей киімнің қамтамасыз етуі

<variant>мәжбүрлі түрде ұқсас статисттерді қатыстыру

<question>Тінту жүргізудің мақсаты:

<variant>іске маңызы бар заттар мен құжаттарды табу және алу

<variant>заттай дәлелдемелерді табу

<variant>тергеу версияларды тексеру

<variant>сезіктінің алибиін тексеру

<variant>қылмыс жасалғаны туралы жасырын мәліметтерді табу

<question>Алу жүргізу жағдайлары:

<variant>іске маңызы бар заттар мен құжаттарды кімде және қай жерде екендігі мәлім жағдайы

<variant>алу мен тінту бірге жүргізіледі

<variant>оқиға болған жерде жауапты тексеру мен нақтылау жүргізуден кейін алуды жүргізуге болады

<variant>алу тек оқиға болған жерді қарау мен бірге жүргізіледі

тінту тек қана тергеушінің кабинетінде жүргізіледі

<variant>кейінге қалдырмайтын жағдайларда жеке тінтуді басқа жынысты адам жүргізеді

<question>Төменде көрсетілген жағдайларды” қайсысы алу және тінту тәртібіне жатпайды?:

<variant>тінту жүргізу үшін прокурордың санкциясы қажет емес

<variant>куәгерлердің қатысуы

<variant>тінту немесе алу алдында тергеуші оларды жүргізу туралы қаулыны міндетті түрде ұсынады

<variant>тінту және алу барысында тергеуші тек іске қатысы бар объектілерді алады

<variant>жеке тінту бір жынысты адаммен жүргізіледі

<question>Тұлғаны ұстаған және оны қамаған кезде қандай әрекет жүргізіледі?:

<variant>жеке тінту куәгерлердің қатысуынсыз жүргізіледі

<variant>ешқандай тінту жүргізбейді

<variant>жеке тінту тергеушінің кабинетінде жүргізіледі

<variant>адвокаттың жеке тінту жүргізу

<variant>кейінге қалдырылмайтын жағдайда, басқа жынысты адаммен жеке тінту жүргізу

<question>Қамауға алынатын почта-телеграф байланыс құралдарының түрлеріне қайсылары жатады?:

<variant>хаттар, телеграммалар, бандерольдер, посылкалар және өзге де почта-телеграфтық салулар

<variant>үйге әкелетін газет пен журналдар

<variant>жеке сипатты жазулар

<variant>радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша музыкалдық құттықтаулары

<variant>іске маңызы бар оқиғалар туралы (той, мерейтой) бейнетаспалары

<question>Тергеу экспериментінің мақсаты:

<variant>іске маңызы бар мәліметтерді тексеру және нақтылау

<variant>жаңа заттай дәлелдемелерді алу

<variant>сот сараптамасын жүргізуге дайындық

<variant>тергеу версияларын тексеру

<variant>оқиға болған жерді қарау кезінде болған қателіктерді жою және олардың орнын толтыру

<question>Тергеу экспериментін жүргізу тәртібіне қатысты емес жағдайларды көрестіңіз:

<variant>прокурордың міндетті түрде қатысуы

<variant>дыбысбейне жазу, суретке түсіру

<variant>жоспар, кесте, сызба құру

<variant>куәгерлердің қатысуы

<variant>тергеу экспериментіне қатысып отырған тұлғаларға эксперттің тәжірибелік әрекеттер жүргізуі

<question>Қандай жағдайларда сот сараптамасын тағайындау міндетті болып табылады?:

<variant>денсаулыққа келтірілген зиянның ауырлық сипатын, өлімнің себептерін анықтау үшін

<variant>қылмыстық іс жүргізу құқығы нормаларының конституциялығын анықтау үшін

<variant>қылмыстық іс жүргізуде ҚР Конституциясының нормаларын тікелей қолдануға негіздің болуын анықтау үшін

<variant>қылмыстық қудалау органдарының құзіреттілік көлемін анықтау үшін

<variant>қылмыстық іс бойынша тергеушінің жүргізген тергеу әрекеттерінің заңдылығын анықтау үшін

<question>Қылмыстық іс қозғалғанға дейін сараптама тағайындалуы мүмкін:

<variant>сараптама жүргізбей қылмыстық істі қозғау жөнінде шешім қабылдау мүмкін болмаса

<variant>алдын ала тергеу міндетті емес істер бойынша

<variant>алдын ала тергеу міндетті істер бойынша

<variant>есірткі жөнінде істер бойынша

<variant>жеке айыптау істері бойынша

<question>Сот сараптама өндірісі тапсырылуы мүмкін емес:

<variant>айыпталушымен туыстық қатынастарда болатын сарапшыға

<variant>сот сараптамасы органдарының қызметкеріне

<variant>сот сараптама қызметімен айналысуға лицензиясы бар тұлғаға

<variant>бір реттік тәртіппен өзге тұлғаларға

<variant>ҚР Әділет министіртігінің қарамағындағы Сот сараптама орталығының директорына

<question>Сот сараптамасынның объектілері:

<variant>заттай дәлелдемелер, құжаттар

<variant>заң актілері

<variant>ҚР-ның Жоғарғы сотының нормативтік қаулылары

<variant>сот сараптамысы тағайындалған істер бойынша тергеу әрекеттерінің хаттамалары

<variant>қылмыс жасалған жер

<question>Күрделі сараптық зерттеулер жүргізу үшін тағайындалатын және бір мамандықтағы бірнеше сарапшымен жүргізілетін сараптама дегеніміз:

<variant>комиссиялық

<variant>кешенді

<variant>арнаулы

<variant>қосымша

<variant>қайталанбалы

<question>Сот сараптамасы барысында алынған мәліметтер мынадай құжатпен рәсімделеді:

<variant>сарапшының қорытындысы

<variant>сот сараптамасының хаттамасы

<variant>сот сараптамасының шешімі

<variant>сарапшының анықтамасы

<variant>сарапшының қаулысы

<question>Сарапшыдан қай кезе жауап алуға болады?:

<variant>қорытынды бергеннен кейін

<variant>сараптама өндірісінің кез-келген сатысында

<variant>сараптама өндірісі басталғанға дейін

<variant>мәліметтердің толық емес болу себебін сараптамадан бас тартқан кезде

<variant>сарапшы бас тартса

<question>Егер қорытынды беруге мүмкіндік болмаса сарапшы негіздеген хабарламасын келесідей себептермен белгілейді:

<variant>қойылған сұрақтар оның арнайы білімі шегінен шықса

<variant>басқа мекемеде басқа істер бойынша үлкен жүктемелері болса

<variant>демалыста болса

<variant>ұзақ мерзімді іс-сапарда болса

<variant>жергілікті өзін-өзі басқару органына сайлауға түссе

<question>Егер сарапшылар арасында қарама-қайшылықтар туындағанда, қандай әрекеттер жасалады?:

<variant>әр сарапшыдан немесе бір неше сарапшылардан бөлек қорытынды алынады

<variant>міндетті түрде қайталама сараптама тағайындалады

<variant>өткізілген сараптаманың қорытындысының заңды күші жоқ деп танылады

<variant>мамандығы бойынша стажы көбірек сарапшының пікірін дұрыс деп танылады

<variant>осы сараптама өндірісінен сарапшылар бас тартады

<question>Сараптамалық зерттеулерге үлгілер алуға құқылы:

<variant>дәрігер, сарапшы,тергеуші, мамандар

<variant>куәгерлер, жедел іздестірушілер

<variant>куәлар, азаматтық талапкерлер

<variant>жәбірленушілер, азаматтық талапкерлер, соттар

<variant>заңды өкілдер, қорғаушы, анықтаушы

<question>Сараптамалық зерттеуге үлгілер алу - бұл:

<variant>дербес тергеу әрекет

<variant>сот сараптамасын жүргізуінің бөлімі

<variant>оқиға болған жерді қарауының процедурасы

<variant>тергеу экспериметінің алдында жүргізілетін әрекет

<variant>мәйттің эксгумациясының бөлімі болып табылады

<question>Сараптама зерттеу үшін үлгілерді алуға қандай жағдайда жүргізуге жол берілмейді?:

<variant>тексерілмеген әдістермен алу

<variant>тергеуші жеке өзі алса

<variant>егер тергеуші қатысса

<variant>егер айыпталушы қарсы болса

<variant>егер тұлғаға қарсы медициналық мәжбүрлеу шаралары қолданылса

<question>Қай жағдайда тергеуші қылмыстық істі тоқтатуы тиіс?:

<variant>айыпталушы ҚР жерінен тыс жерде болса

<variant>тергеуші демалысқа шықса

<variant>тергеуші ауырған жағдайда

<variant>қорғаушы тілек-талап берсе

<variant>тергеуші жұмыстан босатылса

<question>Қандай жағдайда айыпталушыға іздестіру жариялауға болады?:

<variant>егер айыпталушының қай жерде екендігі белгісіз болса

<variant>егер айыпталушы тергеушінің шақыруы бойынша келмесе

<variant>егер айыпталушы еш қайда кетпеу туралы қолхатын бұзса

<variant>егер айыпталушы жасырынуы мүмкін деген жасырын хабар түссе

<variant>егер айыпталушы ұзақ мерзімді іс-сапарда болып , оның орналасқан жері тергеушіге мәлім болса

<question>Қандай жағдайда айыпталушыға іздестіру жариялауға болады?:

<variant>егер айыпталушының қай жерде екендігі белгісіз болса

<variant>егер айыпталушы тергеушінің шақыруы бойынша келмесе

<variant>егер айыпталушы еш қайда кетпеу туралы қолхатын бұзса

<variant>егер айыпталушы жасырынуы мүмкін деген жасырын хабар түссе

<variant>егер айыпталушы ұзақ мерзімді іс-сапарда болып , оның орналасқан жері тергеушіге мәлім болса

<question>Айыптау қорытындысы келесі бөлімдерден тұрады:

<variant>кіріспе, баяндаушы, қорытынды

<variant>кіріспе,орталық, аяқтау

<variant>кіріспе, негізгі, қорытынды

<variant>бірінші, аралық, бастапқы

<variant>преамбула, гипотеза, санкция

<question>Қылмыстық іс бойынша іс жүргізудің негізгі қайнар көзі:

<variant>ҚР қылмыстық процестік кодексі

<variant>ведомстволық нұсқаулар мен міндеттемелер

<variant>ҚР министрлер кабинетінің өкімі

<variant>ҚР заңдары

<variant>ҚР Конституциясы

<question>Қорғаушы және оның жанұясының мүшелері өзінің кәсіби міндетін атқару кезінде мемлекеттің қорғауында болады ма?:

<variant>болады

<variant>ҚР Заңы «Адвокатура туралы» көрсетілмеген

<variant>болмайды

<variant>болады, егер қорғауындағы адамның өтініші болса

<variant>болады, егер прокурордың санкциясы болса

<question>Алдын-ала тергеу барысында кәмелетке толмаған тұлғаны қамауға алудың ұзақтық мерзімі:

<variant>6 ай

<variant>12 ай

<variant>2 ай

<variant>9 ай

<variant>3 ай

<question>Алдын-ала тергеу және анықтау органының заңдылықты орындауын қадағалайды:

<variant>прокуратура органдары

<variant>ҚР Әділет министрлігі

<variant>ҚР Жоғарғы соты

<variant>ҚР Конституциялық кеңесі

<variant>ҚР қаржы полициясы органдары

<question>Дәлелдемелердің қайнар көздері:

<variant>сезікті, айыпталушы, жәбірленуші, куәгер, маманның заттай дәлелдемелерді беруі бойынша, іс жүргізу хаттамасында бекітілген мәліметтер және тб

<variant>заңды тұлғалардың және мекемелердің бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарлары

<variant>алдын ала тергеу барасында келіп түскен арыздар

<variant>айыпталушы ретінде жауапкершілікке тарту туралы қаулы, айыптау қорытындысы

<variant>үкім, сот қаулылары

<question>Бір іс бойынша адвокат қорғаушы және аудармашы бола алады ма?:

<variant>бола алмайды

<variant>бола алады, егер айыпталушы қарсы болмаса

<variant>ерекше жағдайларда бола алады

<variant>егер тілді білсе бола алады

<variant>прокурордың санкциясы болса бола алады

<question>Егер айыпталушы сот-психиатриялық стационарға сараптама жүргізуге мәжбүрлі түрде жіберілсе, қорғаушы міндетті түрде іске қатысады ма:

<variant>міндетті түрде қатыстырылады

<variant>міндетті түрде қатыстырылады, егер жұбайы немесе жақын туыстарының өтініші болса

<variant>ерекше жағдайларда

<variant>міндетті емес

<variant>қылмыстық ізге түсуші органның шешімі бойынша міндетті

<question>Кәмелетке толмағандардың істері бойынша қандай мән-жайларды анықтау қажет емес?:

<variant>денсаулығының жағдайы

<variant>кәмелетке толмаған айыпталушының жасы

<variant>кәмелетке толмаған айыпталушының тәрбие және өмір сүру жағдайы

<variant>интеллектуалдық, ерік-жігерінің және психикалық даму дәрежесі, мінезі, мұқтаждықтары мен мүдделері

<variant>ересек адамдардың және өзге кәмелетке толмағандардың ықпалының болуы

<question>Бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстау қолданылған жағдайда тергеуші, анықтаушы, прокурор немесе сот айыплалушының (сезіктінің) туыстарына хабарлауына міндетті ме?:

<variant>барлық жағдайда міндетті

<variant>тергеуші, анықтаушы, прокурор немесе соттың қарауы байынша

<variant>прокурордың нұсқауы бойынша

<variant>соттың нұсқауы бойынша

<variant>міндетті, бірақ кейбір жағдайда 20 күн кешіктіріліп хабар жіберіледі

<question>Егер іс бойынша сот-психиатриялық сараптама тағайындалса қорғаушының іске қатысуы міндетті ме?:

<variant>міндетті

<variant>егер айыпталушының жақын туысы немесе жұбайы талап етсе, міндетті түрде қатысады

<variant>міндетті емес

<variant>іс жүргізуші органның шешіміне байланысты

<variant>ерекше жағдайларда міндетті

<question>Қай кезден бастап адам қылмыстық істе жәбірленуші болып танылады?:

<variant>қылмыстық іс жүргізуші органның өкімі шығарылған сәттен бастап

<variant>кез келген жағдайда

<variant>арыз берілген сәттен бастап

<variant>заңға қайшы әрекет жасалған жағдайда

<variant>бірінші рет жауап алынған сәтте

<question>Қылмыстық іс жүргізу органы болып табылмайды:

<variant>қорғаушы

<variant>сот

<variant>прокурор

<variant>тергеуші

<variant>анықтаушы

<question>Қай мерзімде тергеуші міндетті түрде ұсталған адамды қорғаушымен қамтамасыз етуі қажет?:

<variant>24 сағ сезіктіні ұстау немесе қамауға алу жағдайында

<variant>ұсталғаннан кейін үш сағат ішінде

<variant>ұсталғаннан кейін үш сағаттан кешіктірілмей

<variant>24 сағ ішінде жауап алу жағдайында

<variant>24 сағ ұсталған адам заңды өкілін таңдау жағдайында

<question>Сот қылмыстық іс жүргізу барысында келесі функцияны атқарады:

<variant>іс бойынша әділ сот төрелігін атқарады

<variant>заңды жоспар бекітеді

<variant>құқық қорғау органының қылмыспен күресу қызметін жүйелейді

<variant>ҚР Министерлер кабинетінің өкімінің орындалуын қадағадайды

<variant>қорғаушыны іске қатысуға жібереді

<question>Қай сәттен бастап қорғаушы іске қатыстырылады?:

<variant>айып тағылған жағдайда, егер жасалған қылмыс үшін сезіктіні ұстау немесе қамауға алу үкімі шыққан кезде

<variant>алдын ала тергеу аяқталғаннан кейін айыпталушыға хабарланған жағдайда

<variant>прокурор қылмыстық істі сотқа жіберген жағдайда

<variant>бұл адамға ұстау туралы үкімін хабарлау жағдайында немесе сот үкімі шыққанда

<variant>қылмыстық іс қозғалған күннен

<question>Қорғаушы бір уақытта істе қорғаушы немесе маман бола ала ма?:

<variant>болмайды

<variant>прокурордың ұсынысы бойынша

<variant>іске қатысушылардың рұқсатымен болады

<variant>болады

<variant>болады, егер оның арнвйы тану қабілеті болса

<question>Қорғаушының қылмыстық іске қатысуы қай құжатпен белгіленеді?:

<variant>ордер

<variant>хаттама

<variant>қаулы

<variant>тілек-талап

<variant>шағым

<question>Заңды тұлғаны жәбірленуші терінде тануға бола ма?:

<variant>болады

<variant>болады, кейбір жағдайларда

<variant>болмайды

<variant>болады, егер бұл тұлға мемлекеттік ұйым болса

<variant>болады, егер бұл тұлға жеке ұйым болса

<question>Қандай жағдайда тергеушінің тілек-талапты орындаудан бастартқаны үшін прокурорға шағымдануға болады?:

<variant>қанағаттандырудан бас тарту туралы қаулының көшірмесін алғаннан 5 тәулік ішінде

<variant>қанағаттандырудан бас тарту туралы қаулының көшірмесін алғаннан 10 тәулік ішінде

<variant>қанағаттандырудан бас тарту туралы қаулының көшірмесін алғаннан 15 тәулік ішінде

<variant>қанағаттандырудан бас тарту туралы қаулының көшірмесін алғаннан 3 тәулік ішінде

<variant>қанағаттандырудан бас тарту туралы қаулының көшірмесін алғаннан 20 тәулік ішінде

<question>Алдын ала тергеу кезінде қамаудың ең үлкен мерзімі?:

<variant>он екі ай

<variant>бір ай

<variant>үш ай

<variant>бес ай

<variant>тоғыз ай

<question>Қай кезден бастап ұсталған адам қорғаушысын шақыруға құқығы бар?:

<variant>ұсталған кезден бастап

<variant>бұлтартпау шарасын қолданған кезден

<variant>сезікті ретінде жауап алынғаннан кейін

<variant>сезікті ретінде жауап бермей тұрып

<variant>қылмыстық іс қозғалғаннан кейін

<question>Қорғаушы ретінде шетел адвокатын қатыстыруға болады ма?:

<variant>егер Қазақстан Республикасы мен шетел мемлекетіні” арасында арнайы шарт болса

қатысады

<variant>тергеушінің шешімі бойынша

<variant>қылмыстық іс жүргізіп отырған органны” қарауы бойынша

<variant>егер прокурор рұхсат етсе қатысады

<variant>егер айыпталушы сол туралы талап етсе

<question>Қылмыстық процестің жалпы қағидасы дегеніміз - бұл:

<variant>қылмыстық процестің заңда реттелген ерекше белгілерін сипаттайтын басшылыққа алынатын негіздер

<variant>тергеу және сот практикасын жетілдіру туралы ғылыми пікірлер

<variant>Жоғарғы Соттың Жалпы отырысының қылмыстық заңдарды қолдану туралы түсіндірмелер

<variant>сот және тергеу тәжірибесінің жиынтығы

<variant>тәжірибелік және ғылыми идеялар

<question>Қылмыстық іс бойынша дәлелдемелердің қайнар көзі болып кімнің айғақтары саналады?:

<variant>айыпталушының айғақтары

<variant>айыпталушының қорғаушысының айғақтары

<variant>жағдайды дұрыс түсіне алмайтын іске мањызы бар тұлғалардың айғақтары

<variant>куәгер анықталмаған мәлімет көздеріне жүгінуі туралы айғақтар

<variant>куәгердің ойы

<question>Анықтау органына жатпайды (қатысы жоқ):

<variant>прокуратура органы

<variant>әскери бөлімнің бастығы

<variant>ҰҚК бөлімшесі

<variant>криминалды полиция органы

<variant>әскери полиция

<question>Қылмыстық іс бойынша әділ төрелікті атқарушы орган:

<variant>сот

<variant>тергеуші

<variant>анықтаушы

<variant>прокурор

<variant>тергеу бөлімінің бастығы

<question>2 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қолданылуы мүмкін қылмыс үшін тұлғаларға бұлтартпау шарасы қолданыла ма?:

<variant>қолданылады, егер ауыр қылмыс болса

<variant>қолданылады, барлық жағдайда

<variant>қолданылмайды

<variant>қолданылады, егер қылмыс адамдар тобымен жасалса

<variant>қолданылады, ерекше жағдайларда

<question>Маман болу үшін білім қажет пе?:

<variant>арнайы білімі болуы керек

<variant>жоқ дегенде орта білімі болуы қажет

<variant>ҚР азаматы болуы керек

<variant>жоғары білімі болуы керек

<variant>керек емес

<question>Анықтаушы, тергеуші, прокурор немесе сот сезіктіге, айыпталушыға қамауға алу бұлтартпау шарасын қолданғандығы туралы хабардар етуге міндетті ме?:

<variant>ерекше жағдайда хабардар етуі мүмкін

<variant>міндетті, барлық жағдайда

<variant>міндетті, прокурордың нұсқауы бойынша

<variant>міндетті емес

<variant>анықтаушы, тергеуші, прокурор немесе соттың қалауы бойынша

<question>Анықтаушы, тергеуші, прокурор немесе сот сезіктіге, айыпталушыға қамауға алу бұлтартпау шарасын қолданғандығы туралы хабардар етуге міндетті ме?:

<variant>ерекше жағдайда хабардар етуі мүмкін

<variant>міндетті, барлық жағдайда

<variant>міндетті, прокурордың нұсқауы бойынша

<variant>міндетті емес

<variant>анықтаушы, тергеуші, прокурор немесе соттың қалауы бойынша

<question>Заттық дәлелдемелерге не жатпайды?:

<variant>сотталған адамның жеке басы туралы мәлімет

<variant>қылмыс қаруы

<variant>қылмыстық жолмен табылған ақшалар және құнды заттар

<variant>қылмыстық оқталу заты

<variant>құжаттар

<question>Төмендегі қағидалардың қайсысы сот дәлелдемелер теориясының арнайы қағидасы болып табылады?:

<variant>заңдылық қағидасы

<variant>демократизм қағидасы

<variant>кінәлік жауаптылық қағидасы

<variant>гуманизм қағидасы

<variant>адамгершелік қағидасы

<question>Егер қылмыстық іске мемлекеттік айыптаушы қатысса қорғаушының қатысуы міндетті ме?:

<variant>міндетті

<variant>міндетті емес

<variant>міндетті, егер сотталушыны” сұрауы болса

<variant>соттың қаулысы болса

<variant>міндетті, егер қорғаушы өзі талап етсе

<question>Қорғаушы айыпталушы берген шағымдар мен өтініштерді кері қайтаруға құқылы ма?:

<variant>құқығы жоқ

<variant>құқылы, егер айыпталушының жағдайы нашарламаса

<variant>құқылы

<variant>құқылы, егер айыпталушының жағдайы нашарласа

<variant>қорғаушының өз қарауына сәйкес

<question>Егер сезікті, айыпталушы сот өндірісінің тілін білмеген жағдайда қорғаушының өндіріске қатысуы міндетті ме?:

<variant>міндетті

<variant>кейбір жағдайларда

<variant>міндетті, егер айыпталушы өтініш білдірсе

<variant>міндетті емес

<variant>егер айыпталушы немесе сезікті қарсы болмаса

<question>Дәлелдеу затына не кірмейді?:

<variant>қатысушыларға құқықтары мен міндеттерін түсіндіру

<variant>қылмыстың оқиғасы

<variant>қылмыспен келтірілген зиянның сипаты және мөлшері

<variant>айыпталушының жеке басы

<variant>қылмыстылықты жоққа шығаратын мән-жайлар

<question>Дәлелдеу міндеті кімге жүктелінеді?:

<variant>прокурорға, анықтаушыға, тергеушіге

<variant>сотқа

<variant>қылмыстық процесстің барлық қатысушыларына

<variant>айыпталушы және оның қорғаушысына

<variant>маманға

<question>Қорғаушы ретінде іске кім қатыса алады?:

<variant>адвокат, жақын туыстар, заңды өкілдер

<variant>қылмыстық процесс жүргізетін органның рұқсатымен кез-келген адам

<variant>сенімхат алған кез-келген адам

<variant>шетел мемлекетінің адвокаты

<variant>прокурордың келісімімен кез-келген тұлға

<question>Тергеу барысында қорғаушыны іске қатысудан шектету мәселесін кім шешуге құқылы?:

<variant>қылмыстық процесті жүргізетін орган

<variant>тек сот қана

<variant>тек прокурор

<variant>адвокаттар алқасы

<variant>ҚР Әділет министрлігі органы

<question>Айыпталушының қанша қорғаушы алуына рұқсат беріледі?:

<variant>саны шектелмеген

<variant>тек бір қорғаушы

<variant>екі қорғаушы

<variant>үш қорғаушы

<variant>қылмыстық іс жүргізуші отырған тұлғаның келісімімен саны шектелмеген

<question>Бір тұлға екі сезіктінің немесе айыпталушының қорғаушысы бола ала ма?:

<variant>болады, егер олардың мүдделерінде қарсылық болмаса

<variant>болады, тергеу бөлімі бастығының рұқсатымен

<variant>болады, прокурордың санкциясымен

<variant>болады, судьяның келісімі бойынша

<variant>болады, тергеушінің рұқсатымен

<question>Қамауда ұстау мерзімінің ұзартылуына шағымдануға болады ма?:

<variant>болады

<variant>болады, егер мерзім 6 айдан асса

<variant>болмайды

<variant>болады, егер қамаудағы адам ауырып қалса

<variant>болады, егер ұсталған адам бірінші рет жауаптылыққа тартылып отырса

<question>Қорғаушының іске қатысуы айыпталушы немесе сезіктінің құқықтарының шектелуіне негіз болады ма?:

<variant>болмайды

<variant>болады, егер тұлға жазбаша келісім берсе

<variant>болады, прокурордың қолдауымен

<variant>болады, егер айыпталушыны туыстары қолдаса

<variant>болады

<question>ҚР-ның Қылмыстық-процестік кодексі қашан қабылданған?:

<variant>04 шілде 2014 жыл

<variant>25 мамыр 1992 жыл

<variant>14 шілде 1968 жыл

<variant>13 желтоқсан 1997 жыл

<variant>1 қаңтар 1998 жыл

<question>Қай тұлға дәлелдеу субъектісі болып табылмайды?:

<variant>Сот

<variant>Анықтаушы

<variant>Тергеуші

<variant>Прокурор

<variant>Әскери тергеуші

<question>Қылмыстық процесстің қай сатысында айыпталушы, сезікті қорғаушыдан бас тартуға құқылы?:

<variant>Іс бойынша кез-келген сатыда

<variant>Тек қылмыстық іс қозғау сатысында

<variant>Айып жарияланған кезде

<variant>Алдын ала тергеу аяқталған кезде

<variant>Іс материалдарымен танысқан кезде

<question>Іске қорғаушыны кім шақыруы мүмкін?:

<variant>Айыпталушы, сезіктінің келісімі бойынша кез-келген тұлғалар

<variant>Тек туыстары ғана

<variant>Тек заңды өкілдері

<variant>Тек заң консультациялары

<variant>Тек қылмыстық ізге түсу органы

<question>Егер айыпталушылардың мүдделерінің арасында қарама-қайшылықтар болған кезде және олардың біреуінде қорғаушы болса, қорғаушылардың қатысуы міндетті ма?:

<variant>Міндетті

<variant>Міндетті емес

<variant>Тергеушінің қарауы бойынша

<variant>Анықтаушының қарауы бойынша

<variant>Соттың шешімі бойынша

<question>Сарапшы өз бетінше құқылы:

<variant>Алдына қойылған сұрақтар бойынша негізделген, жан-жақты, объективті зерттелген жазбаша қорытынды беруге

<variant>Сараптама жүргізу бойынша процесстің қатысушыларынан жауап алуға

<variant>Зерттеу үшін жеке өзі материалдар жинауға

<variant>Объектілерді толық немесе ішінара жоюға, не олардың сыртқы түрін немесе негізгі қасиеттерін өзгертуге әкеліп соқтыратын зерттеулер жүргізуге

<variant>Сараптама жүргізуге байланысты өзіне белгілі болған істің жағдайы туралы және өзге де мәліметтерді жариялауға

<question>Қылмыстық процесс жүргізу органына тұлғаның қорғаушыдан бас тартуы міндетті ма?:

<variant>Ерекше жағдайларда

<variant>Барлық жағдайларда міндетті емес

<variant>Міндетті

<variant>Тергеу бөлімінің бастығының келісімімен

<variant>Прокурордың келісуі бойынша

<question>Сотталушыға қойылған айыптауды дәлелдеу қай тұлғаға жүктелген?:

<variant>Мемлекеттік айыптаушыға

<variant>Тергеу органына

<variant>Анықтау органына

<variant>Сотталушыға

<variant>Азаматтық жауапкерге

<question>Төменде көрсетілгендердің қайсысы дәләлдемеге жатпайды:

<variant>Есі дұрыс емес адамның айғақтары

<variant>Куәнің айғақтары

<variant>Куәгердің айғақтары

<variant>Заттай дәлелдемелер

<variant>Сезіктінің айғақтары

<question>Қылмыстық процесске қатысатын тұлғалардың қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету шараларына жатпайды:

<variant>Іске қатысатын тұлғаларға істің материалдарымен таныстыру

<variant>Қауіп келтіруі мүмкін тұлғаға ресми ескерту жасау және оны қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы ескерту

<variant>Қорғалатын тұлға туралы мәліметтерге қол жетімділігін шектеу

<variant>Жеке тұлғаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету

<variant>Қатысушыларға зорлық-зомбылық көрсетуі мүмкін айыпталушыны қамауға алу

<question>Қамауға алу бұлтарпау шарасы қандай қылмыстар үшін жауапкершілікке тартылуы мүмкін болған жағдайда қолданады?:

<variant>Қасақана қылмыстар үшін бас бостандығынан 2 жыл мерзімге айырылуы мүмкін болса

<variant>Бас бостандығынан айырылуы мүмкін болса

<variant>Бас бостандығынан 1 жыл мерзімге айырылуы мүмкін болса

<variant>Айыппұл тағайындалуы мүмкін болса

<variant>Қоғамдық жұмыстар қолданылуы мүмкін болса

<question>Прокурор қандай жағдайларда санкция береді?:

<variant>Бұлтарпай шарасы ретінде қамауды қолдану үшін

<variant>Қылмыстық істі қозғау үшін

<variant>Қылмыстық істі қысқарту үшін

<variant>Сараптама тағайындау үшін

<variant>Мәйітті қарау үшін

<question>Жалпы қамауда ұстау мерзімі:

<variant>2 ай

<variant>1 ай

<variant>3 ай

<variant>4 ай

<variant>6 ай

<question>Бірінші жауабын бермей отырып, ұсталған сезікті қорғаушысымен сұхбаттасуға құқығы бар ма?:

<variant>Құқығы бар

<variant>Құқығы бар, егер адвокат тілек-талап берсе

<variant>Прокурордың рұқсатымен

<variant>Тергеушінің рұқсатымен

<variant>Құқығы жоқ

<question>Қылмыстық іс жүргізетін орган қорғаушы ретінде нақты бір тұлғаны өз шешімімен қатыстыруға құқылы ма?:

<variant>Құқылы, егер тұлға ол туралы сұраса

<variant>Құқылы, егер заңға қайшы болмаса

<variant>Барлық жағдайларда құқылы

<variant>Құқылы емес

<variant>Құқылы, егер прокурордың санкциясы болса

<question>Қылмыстық процесстің міндеті келесі болып табылады:

<variant>Әділетті сот талқылауы

<variant>Әділетті істі тергеу

<variant>Іс бойынша барлық куәләрді анықтау

<variant>Сот қателіктерін болдырмау

<variant>Қылмыстық істі қозғау

<question>Егер адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын шектеген заңды анықтаған кезде, сот қандай әрекет жасауға міндетті:

<variant>Конституциялық кеңеске жолданады

<variant>Заңның күшін жояды

<variant>Басқа заңды қолданады

<variant>Бас прокурорға жолданады

<variant>Жоғарғы сотқа жолданады

<question>Әрбір адам кінәсіз болып саналады, оның кінәлі деп анықтағанда:

<variant>Заңды күшіне енген соттың үкімімен

<variant>Тергеушінің шешімімен

<variant>Прокурордың шешімімен

<variant>Соттың шешімімен

<variant>Соттың үкімімен

<question>Дәлелдемелердің алдын ала бекітілген күші бола ма?:

<variant>Болмайды

<variant>Болады

<variant>Сарапшылардың қорытындылары ғана

<variant>Айыпталушының өз кінәсін мойындағаны

<variant>Заттай дәлелдемелер

<question>Сот өндірісі қай тілде жүргізіледі?:

<variant>Қазақ, орыс немесе өзге тілде

<variant>Тек орыс тілінде

<variant>Тек мемлекеттік тілде

<variant>Тек мемлекеттік немесе орыс тілінде

<variant>Айыпталушы белгілеген тілде

<question>Қылмыстық ізге түсуді болдырмайтын мән-жайлар:

<variant>Жеке айыптаушының айыптаудан бас тартуы

<variant>Сотталушының ауыр отбасының жағдайы

<variant>Сотталушының денсаулығының нашар жағдайы

<variant>Жәбірленушінің немесе оның туыстарының тілек талаптары бойынша

<variant>Мемлекеттік айыпталушының айыптаудан бас тартуы

<question>Жеке өндіріске қылмыстық іс қай жағдайда бөлінеді?:

<variant>егер қылмысты ересек адаммен кәмелетке толмаған жасаса

<variant>егер қылмыс туыстармен жасалынса

<variant>егер қылмыс кәмелетке толмаған екі адаммен жасалса

<variant>егер қылмысты әйел және еркек адам жасаса

<variant>егер қылмысты ерлі-зайыпты жасаса

<question>Істі апелляция тәртібімен қанша судьялардың саны қарайды?:

<variant>3 судья

<variant>жеке дара бір судья

<variant>5 судья

<variant>алқа судьяларымен

<variant>12 судьямен

<question>Сезікті болып келесі танылады:

<variant>сезісті ретінде ұсталған тұлға

<variant>жәбірленуші көрсеткен тұлға

<variant>куә көрсеткен тұлға

<variant>өз кінәсін мойындаған тұлға

<variant>егер тұлғадан заттай дәлелдемелер табылса

<question>Қай тұлға жеке айыпталушы болып табылады?:

<variant>жеке айыптау істері бойынша арыз берген тұлға

<variant>сотта қатысуға қоғамдық ұйым жіьерген тұлға

<variant>сотта айыптауды қолдауға келіскен кез келген прокурор

<variant>жәбірленуші

<variant>сотта айыптауды қолдауға келіскен кез келген тұлға

<question>Қай тұлға азаматтық талапкер болып табылады?:

<variant>тергеу нәтижесінде ол адамға қылмыстың салдарынан пайда болған мүліктік зиянның өтелуін талап еткен тұлға

<variant>қылмыстың салдарынан мүліктік зиян шеккен тұлға

<variant>қылмыстың салдарынан пайда болған мүліктік зиянның өтелуін талап еткен тұлға

<variant>қылмыстың салдарынан мүліктік зиян шеккен жеке тұлға

<variant>тергеушіге ол тұлғаны азаматтық талапкер ретінде тануын талап еткен тұлға

<question>Қай тұлға куә ретінде іскер қатыстырылмайды?:

<variant>кез келген адам іске шақырылып қатыстырылуы мүмкін

<variant>ҚР Президенті

<variant>ҚР Парламентінің Спикері

<variant>ҚР Бас Прокуроры

<variant>ҚР Жоғарғы Сотының Төрағасы

<question>Қылмыстық іске маман не үшін қатыстырылады?:

<variant>сот және тергеу әрекеттеріне қатысуы үшін

<variant>сараптық қорытынды беру үшін

<variant>жеке тергеу және сот әрекетін жасау үшін

<variant>дәлелдемелерді жинау үшін

<variant>жедел -іздестіру әрекеттерін жасау үшін техникалық көмек көрсетуі үшін

<question>Сот отырысының хатшысының міндеттеріне келесі жатады:

<variant>Сот отырысының хаттамасы толтыруы

<variant>сот өндірісінің құжаттарын жасау

<variant>сот отырысын жұргізу үшін дайындық әрекеттер жасау

<variant>сот отырысында соудьяның көмекшісі ретінде қатысады

<variant>судьяның жұмысының тиімділігін қамтамасыз етіп отырады

<question>Қай тұлғаға қарсылық білдіруге болады?:

<variant>куәгерге

<variant>куәға

<variant>жәбірленушіге

<variant>сезіктіге

<variant>айыпталушының туыстарына

<question>Егер тергеуші ретінде қатысса қай тұлғаға қарсылық білдіруге болмайды?:

<variant>тергеушіге

<variant>судьяға

<variant>қорғаушыға

<variant>сот хатшысына

<variant>сарапшыға