ПОЛОЖЕННЯ про Державне агентство рибного господарства України

Державне агентство рибного господарства України в галузі охорони навколишнього природного середовища

Державне агентство рибного господарства України (Держрибагентство) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України. Є правонаступником Державного комітету рибного господарства України, у тому числі за укладеними міжнародними договорами України, стороною в яких є Державний комітет рибного господарства.

Державне агентство рибного господарства утворено для реалізації державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства і здійснює свої повноваження в установлених законодавством України випадках на території України, у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, а також на території виключних економічних зон (у риболовних зонах) іноземних держав та у відкритих районах Світового океану, які знаходяться у сфері управління міжнародних організацій з управління рибальством, а також таких, що знаходяться поза межами будь-якої юрисдикції відповідно до міжнародних договорів України.

До основних завдань Держрибагентства віднесено внесення на розгляд Міністрові пропозицій щодо формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

Галузь налічує 30 тисяч працівників, 6 тисяч працівників сфери Держрибагентства, 36 державних підприємств, 75 риболовних суден, 4 державних рибовідтворювальних комплекси.

ПОЛОЖЕННЯ про Державне агентство рибного господарства України - №1 - открытая онлайн библиотека

Герб Держрибагентства

Історія створення

1 серпня 1992 року постановою Кабінету Міністрів України був створений Державний комітет України по рибному господарству і рибній промисловості. Проте, йому не підпорядковувались підприємства рибної галузі, що входили до складу Міністерства сільського господарства і продовольства України.

30 листопада 1994 року указом Президента України було створено Міністерство рибного господарства України. Його метою було формування та здійснення єдиної державної політики щодо розвитку рибного господарства, удосконалення управління галуззю.

25 липня 1997 року указом Президента України утворено Державний комітет рибного господарства України на базі Міністерства рибного господарства України. Комітет став правонаступником прав і обов'язків ліквідованого Міністерства рибного господарства України.

15 березня 2000 року постановою Кабінету Міністрів утворено Державний департамент рибного господарства на базі Державного комітету рибного господарства. Департамент - як урядовий орган державного управління у складі Міністерства аграрної політики України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 № 752 «Про ліквідацію державного Департаменту рибного господарства України» Укрдержрибгосп було ліквідовано та створено Департамент рибного господарства у складі Мінагрополітики.

2 листопада 2006 року утворюється Державний комітет рибного господарства України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 року № 42 «Про затвердження Положення про Державний комітет рибного господарства України» створено Державний комітет рибного господарства України.

І, нарешті, Указом Президента України від 16 квітня 2011 року «Про Державне агентство рибного господарства України» створено Держрибагентство України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України.

8 квітня 2015 року Ковалів Ярема Богданович призначений Кабінетом Міністрів України на посаду Голови Державного агентства рибного господарства України.

ПОЛОЖЕННЯ про Державне агентство рибного господарства України

1. Державне агентство рибного господарства України (Держрибагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (Далі - Міністр). Держрибагентство України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.
2. Держрибагентство України у своїй діяльності керується Конституцією (254к / 96-ВР) і законами України, актами Президента Та УКРАИНЫ Кабінету Міністрів України, наказами Міністерствааграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України), іншими актами законодавства, а також дорученнями Президента України та Міністра. Держрибагентство України здійснює свої повноваження в установлених законодавством України випадках на території України, у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, а також на території виключних економічних зон (у риболовних зонах) іноземних держав та у відкритих районах Світового океану, які знаходяться у сфері управління міжнародних організацій з управління рибальством, а також таких, що знаходяться поза межами будь-чиєї юрисдикції відповідно до міжнародних договорів України.

3. Основними завданнями Держрибагентства України є:

1) реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства;

2) внесення на розгляд Міністрові пропозицій щодо формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

4. Держрибагентство України відповідно до покладених на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань рибного господарства, рибної промисловості, охорони і відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, розробляє пропозиції та проекти відповідних актів щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Мінагрополітики України з питань, що належать до сфери діяльності Держрибагентства УКРАИНЫ, та в установленому порядку подає їх Міністрові;

2) вживає заходів щодо забезпеченнязбереження запасів анадромних видів риб у виключній (морській) економічній зоні України;

3) вносить на розгляд Мінагрополітики України пропозиції щодо розроблення та здійснення заходів, спрямованих на підтримку виробників рибогосподарської продукції, створення і забезпечення функціонування механізму торгівлі рибогосподарською продукцією та продуктами її переробки;
4) здійснює державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх водах України, внутрішніх водоймах України та у водах, що знаходяться поза межами юрисдикції України, щодо риболовних суден, що плавають під Державним Прапором України відповідно до міжнародних договорів України;

5) видає спеціальний дозвіл на ведення промислу водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України;

6) здійснює державний контроль технічного стану рибозахисних споруд, проводить рибозахисні заходи на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем;

7) здійснює контроль за дотриманням правил рибальства;

8) здійснює контроль за дотриманням лімітів і нормативів використання водних живих ресурсів;

9) здійснює контроль за дотриманням правил використання об'єктів тваринного світу в частині водних живих ресурсів;

10) складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

11) веде облік суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво консервів і пресервів із риби та інших водних живих ресурсів, присвоює таким підприємствам номери;

12) веде реєстр риболовних суден;

13) акредитує органи сертифікації персоналу риболовних суден;

14) видає дипломи, кваліфікаційні сертифікати та документи про відповідність компаній і суден згідно з вимогами Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу

риболовних суден та несення вахти 1995 року (995_707), Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (СОЛАС - 74) (995_251), Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередження забруднення 1993 року (995_304);

15) видає свідоцтво про право плавання суден під Державним Прапором України;

16) видає дозволи, сертифікати, довідки міжнародного зразка відповідно до вимог міжнародних договорів з питань ведення рибного промислу і торгівлі рибою та морепродуктами;

17) видає свідоцтво про мінімальний склад екіпажу, свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;

18) видає свідоцтво про стабільність і надводний борт судна, що не підлягає нагляду класифікаційного товариства;

19) видає сертифікати на пересувні виставки, реекспорт й інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори і які перебувають під загрозою зникнення (995_129);

20) видає судновий білет для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

21) здійснює державний контроль за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості;

22) контролює дотримання кваліфікаційних вимог (стандартів) щодо підготовки та сертифікації персоналу риболовних суден;

23) здійснює контроль за достовірністю подання суб'єктами господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів, звітних даних про обсяги використання рибних та інших водних живих ресурсів;

24) здійснює контроль за дотриманням порядку придбання або збуту осетрових видів риб та продукції з них;

25) здійснює державний контроль за системою моніторингу риболовних суден;

26) здійснює технічний нагляд та нагляд за дотриманням вимог міжнародних договорів, що стосуються технічного стану суден рибної промисловості;

27) реєструє риболовні судна, які не підлягають нагляду класифікаційного товариства, в Судновій книзі України;

28) веде реєстр сертифікатів, дипломів, кваліфікаційних посвідчень командного складу та членів персоналу риболовного судна;

29) запроваджує спеціальні форми статистичної звітності в галузі рибного господарства щодо водних живих ресурсів згідно з міжнародними стандартами та нормами, забезпечує обмін такоюінформацією з відповідними міжнародними організаціями згідно із законодавством та міжнародними договорами України;

30) виконує функції уповноваженого органу, який взаємодіє з Європейським Союзом, органами влади інших іноземних держав (їх компетентними органами і організаціями) з питань виконання вимог системи попередження та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства;

31) здійснює у випадках, передбачених законодавством, ліцензування певних видів господарської діяльності;

32) подає в установленому порядку пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України щодо фінансової підтримки галузі та забезпечує її фінансування, затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства України, та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

33) розробляє порядок штучного розведення (відтворення), вирощування водних живих ресурсів та їх використання;

34) погоджує програми та видає дозволи на проведення дослідних ловів;

35) узгоджує проекти будівництва, реконструкції, консервації та ліквідації підприємств і споруд, виконання інших робіт, а також впровадження нової техніки, технологій, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан рибогосподарських водойм, бере участь у проведенні експертизи таких проектів;

36) подає в установленому порядку пропозиції та здійснює контроль щодо рівневого режиму роботи рибогосподарських водних об'єктів, які б забезпечували повноцінне існування гідробіонтів;

37) веде реєстр гідротехнічних споруд рибогосподарських водних об'єктів щодо їх технічної експлуатації та використання з метою отримання максимальної рибопродуктивності;

38) погоджує видачу дозволів на проведення робіт, у тому числі меліоративних, у рибогосподарських водних об'єктах, на землях водного фонду;

39) погоджує режими рибогосподарської експлуатації водних об'єктів та контролює діяльність спеціальних товарних рибних господарств;

40) встановлює в установленому порядку заборону вилову водних живих ресурсів в окремих водоймах (на їх ділянках) та забезпечує контроль за дотриманням заборони;

41) здійснює видачу та реєстрацію дозвільних документів на спеціальне використання водних живих ресурсів;

42) розробляє проекти лімітів, здійснює розподіл лімітів на квоти використання водних живих ресурсів, подає їх на затвердження Мінагрополітики України, доводить їх до відома відповідних органів та користувачів;

43) розробляє та подає на затвердження Мінагрополітики України правила добування (вилучення, вилову) та відтворення водних живих ресурсів;

44) здійснює в установленому порядку облік (реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно рибогосподарської продукції групи 3, підгруп 1603, 1604, 1605 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (2371а-14) для визначення рівня індикативних цін на такі товари, проводить у межах своїх повноважень моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринків рибопродукції, здійснює державне регулювання внутрішнього ринку рибопродукції, надає дозволи щодо імпорту риби, інших водних живих ресурсів, продуктів переробки з них за якісним, кількісним та видовим складом; 45) бере участь у веденні державного кадастру тваринного світу; 46) бере участь у підготовці міжнародних договорів України у межах своїх повноважень та за дорученням

47) здійснює у межах своєї компетенції в порядку, визначеному законодавством, співробітництво з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в рибогосподарський комплекс України;

48) співпрацює з Комітетом рибного господарства ФАО ООН, органами влади іноземних держав та міжнародними організаціями з управління рибальством, ведення рибництва (аквакультури) з питань безпеки мореплавства на морі, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, охорони праці у рибному господарстві;

49) здійснює державне регулювання у сфері рибництва (Аквакультури), забезпечує формування раціонального ринку вітчизняної продукції аквакультури, науково-Проводить технологічну політику селекції у рибництві (аквакультурі); 50) забезпечує підготовку, перепідготовку, дипломування та сертифікацію фахівців галузі рибного господарства згідно з вимогами міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів;

51) здійснює контроль діяльності галузевої системи науково-технічної інформації;

52) забезпечує функціонування морських рибних портів;

53) розробляє та подає на затвердження Мінагрополітики України порядок носіння форменого одягу та формені знаки розрізнення працівників рибного господарства;

54) розробляє та подає на затвердження Мінагрополітики України порядок реєстрації риболовних суден;

55) співпрацює з класифікаційнимитовариствами;

56) розподіляє в установленому законодавством порядку між користувачами - юридичними та фізичними особами та подає на затвердження до Мінагрополітики України квоти спеціального використання водних живих ресурсів:

- у районах дії міжнародних організацій з управління рибальством, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів України;

- у водах, що знаходяться поза межами районів управління таких організацій відповідно до міжнародних зобов'язань України;

- у водах, що знаходяться під юрисдикцією прибережних держав, якщо це передбачено міжнародними договорами України;

57) бере участь у розробленні і здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу рибної галузі, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції; 58) бере участь у заходах з контролю якості безпеки продуктів рибного лову, харчової продукції при їх виробництві, зберіганні, транспортуванні, реалізації, використанні та утилізації;

59) виступає відповідно до законодавства державним замовником науково-дослідних робіт, координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво наукових розробок та поширенню передового досвіду;

60) здійснює державну атестацію (галузеву експертизу) наукових установ, що належать до сфери управління Держрибагентства України;

61) розробляє програми науково-технічного розвитку галузі та організовує їх виконання;

62) здійснює організаційне забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців рибної галузі у вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління Держрибагентства України;

63) здійснює атестацію педагогічних працівників навчальних закладів I рівня акредитації, що належать до сфери управління Держрибагентства України;

64) сприяє підвищенню енергоефективності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства України;

65) утворює, реорганізовує та ліквідовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства України;

66) виконує в межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

67) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Держрибагентства України, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;

68) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією (254к / 96-ВР) та законами України.

5. Держрибагентство України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держрибагентства України та його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Держрибагентства України та на керівні посади в його територіальних органах на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату та його територіальних органів;

3) контролює діяльність територіальних органів Держрибагентства України;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держрибагентства України, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держрибагентства України;

6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Держрибагентства України відповідно до встановлених правил.

6. Держрибагентство України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Держрибагентство України здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через свої територіальні органи (органи рибоохорони) - Головне управління в м. Києві, управління вАвтономній Республіці Крим, м. Севастополі, областях, басейнові управління, відділи, повноваження яких поширюються на декілька областей, та спеціально уповноважений орган державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства.

8. Головне управління охорони водних живих ресурсів в м. Києві за дорученням (у межах своїх повноважень) спрямовує та координує роботу територіальних органів рибоохорони (органів рибоохорони) на місцях, згідно з чинним законодавством проводить роботу щодо усунення негативних явищ, пов'язаних з корупцією,перевищенням службових та посадових повноважень в органах рибоохорони.

9. Держрибагентство України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

10. Держрибагентство України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції (254к / 96-ВР) та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики України та доручень Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держрибагентства України.

11. Держрибагентство очолює УКРАИНЫ Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України. Голова Держрибагентства УКРАИНЫ Ё Головним державним інспектором рибоохорони України.

12. Голова Держрибагентства України:

1) очолює Держрибагентство, УКРАИНЫ здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держрибагентство України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Міністрові пропозиції щодо формування державної політики у сфері рибного господарства та розроблені Держрибагентством проекти законів УКРАИНЫ, актів ПРЕЗИДЕНТА України, Кабінету Міністрів України, забезпечує їх супроводження;

3) вносить на розгляд Міністрові проекти нормативно-правових актів Мінагрополітики України з питань, що належать до сфери діяльності Держрибагентства України, забезпечує їх супроводження;

4) забезпечує виконання Держрибагентством України Конституції (254к / 96-ВР) та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів УКРАИНЫ, наказів Мінагрополітики України з питань, що належать до сфери діяльності Держрибагентства України, та доручень Міністра;

5) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії Держрибагентства України річний план роботи Держрибагентства України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Держрибагентства України та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держрибагентства України, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників ізаступників керівників структурних підрозділів апарату Держрибагентства України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держрибагентства України;

9) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Держрибагентства України;

10) призначає на посади в установленому порядку керівників та заступників керівників територіальних органів Держрибагентства України та звільняє їх з посад;

11) затверджує структуру і граничну чисельність працівників територіальних органів Держрибагентства України у межах граничної чисельності працівників Держрибагентства України, а також їх штатний розпис і кошторис;

12) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам апарату Держрибагентства України відповідних рангів державних службовців, їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

13) затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками;

14) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до законодавства територіальні органи Держрибагентства України;

15) вносить Міністру пропозиції щодо граничної чисельності державних службовців і працівників апарату Держрибагентства України;

16) забезпечує взаємодію Держрибагентства України зі структурним підрозділом Мінагрополітики України, визначеним Міністром відповідальним за взаємодію Держрибагентством України;

17) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Мінагрополітики України і Держрибагентством України та вчасність її подання;

18) проводить особистий прийом громадян;

19) дає у межах повноважень обов'язкові до виконання державними службовцями і працівниками апарату Держрибагентства України та його територіальними органами доручення;

20) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

13. Голова Держрибагентства України має двох заступників, у тому числі одного першого. Першого заступника, заступника голови Держрибагентства України призначає на посаду Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держрибагентства України, погоджених із Міністром. Першого заступника та заступника Голови Держрибагентства України звільняє з посад Президент України.

14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держрибагентства України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності при Держрибагентстві України утворюється колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держрибагентства України. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності в Держрибагентстві України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи. Рішення про утворення та ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держрибагентства України.

15. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держрибагентства затверджується УКРАИНЫ Кабінетом Міністрів України. Структура апарату Держрибагентства України затверджується Головою Держрибагентства України за погодженням із Міністром. Штатний розпис, кошторис апарату Держрибагентства України затверджуються Головою Держрибагентства України за погодженням із Міністерством фінансів УКРАИНЫ. Держрибагентство України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Використана література

1) http://darg.gov.ua

2) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/484/2011

3) http://www.uoor.com.ua/forum/index.php?threads/Державне-агенство-рибного-господарства-України-Новини.37993/

4) https://uk.wikipedia.org/wiki/