Вступні іспити проводяться 02.10.2015, 12.10.2015, 22.10.2015

Фізико-математичні науки

01.01.01 "Математичний аналіз"

01.01.02 "Диференційні рівняння"

01.01.06 "Алгебра і теорія чисел"

01.02.04 "Механіка деформованого твердого тіла"

01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми"

01.04.02 "Теоретична фізика"

01.04.03 "Радіофізика"

01.04.05 "Оптика, лазерна фізика"

01.04.07 "Фізика твердого тіла"

01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків"

01.05.01 "Теоретичні основи інформатики та кібернетики"

01.05.02 "Мат. моделювання та обчислювальні методи"

01.06.01 "Історія фізико-математичних наук"

Хімічні науки

02.00.01 "Неорганічна хімія"

02.00.02 "Аналітична хімія"

02.00.03 "Органічна хімія"

02.00.05 "Електрохімія"

Біологічні науки

03.00.01 "Радіобіологія"

03.00.02 "Біофізика"

03.00.04 "Біохімія"

03.00.07 "Мікробіологія"

03.00.12 "Фізіологія рослин"

03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

03.00.16 "Екологія"

Геолого-мінералогічні науки

04.00.06 "Гідрогеологія"

04.00.09 "Палеонтологія і стратиграфія"

Технічні науки

05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка"

05.02.01 "Матеріалознавство"

05.02.08 "Технологія машинобудування"

05.02.09 "Динаміка та міцність машин"

05.05.03 "Двигуни та енергетичні установки"

05.07.02 "Проектування, виробництво та випробування ЛА"

05.13.03 "Системи та процеси керування"

05.13.06 "Інформаційні технології"

05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів"

05.23.17 "Будівельна механіка"

Історичні науки

07.00.01 "Історія України"

07.00.02 "Всесвітня історія"

07.00.04 - археологія

07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

07.00.07 "Історія науки і техніки"

Економічні науки

08.00.02 "Світове господарство та міжнародні економічні відносини"

08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

08.00.04 - економіка та управління підприємствами

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Філософські науки

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

09.00.05 "Історія філософії"

09.00.09 "Філософія науки"

Філологічні науки

10.01.01 "Українська література"

10.01.02 "Російська література"

10.01.04 "Література зарубіжних країн"

10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

10.02.01 "Українська мова"

10.02.02 "Російська мова"

10.02.04 "Германські мови"

Географічні науки

11.00.11 "Конструктивна географія"

Юридичні науки

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Педагогічні науки

13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Медичні науки

14.02.03 "Соціальна медицина"

Психологічні науки

19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Національна безпека

21.03.03 "Геополітика"

21.06.01 "Екологічна безпека"

Соціологічні науки

22.00.01 "Теорія та історія соціології"

22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Політичні науки

23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Соціальні комунікації

27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій

27.00.04 "Теорія та історія журналістики"

Документи приймають з 15 червня до 25 вересня 2015р.

Вступні іспити проводяться 02.10.2015, 12.10.2015, 22.10.2015.

Вступники подають до відділу аспірантури такі документи:

1. Заява на ім¢я ректора.

2. Особовий листок.

3. Автобіографія.

4. Протокол співбесіди з майбутнім науковим керівником.

5. Медична довідка форма № 086-у.

6. Копія дипломів:

- бакалавра і додатку з оцінками,

- спеціаліста або магістра і додатку з оцінками.

7. Реферат з обраної спеціальності (тему визначає науковий керівник, до відділу аспірантури реферат подається з оцінкою).

8. Копія довідки про ідентифікаційний код.

9. Посвідчення про складені кандидатські іспити (для осіб, які склали кандидатські іспити до вступу).

10. Список наукових праць, завірений вченим секретарем (для осіб, які мають наукові праці).

11. Договір на підготовку фахівця в двох примірниках.

12. 2 конверти.

Документи у випускників поточного року приймають за наявності рекомендації ДЕК для вступу в аспірантуру, що оформляється витягом із засідання вченої ради відповідного факультету.

Аспіранти-цільовики з інших ВНЗ подають також копії документів, що підтверджують згоду керівництва ДНУ на підготовку фахівця.

Вступники складають іспити:

1. спеціальність;

2. іноземна мова (англійська, німецька, французька);

3. філософія.

Термін складання іспитів: 02.10.2015 р., 12.10.2015 р., 22.10.2015 р.

Вступники мають право на надання їм додаткової оплачуваної відпустки (30 календарних днів, з 24.09.2015 р. до 22.10.2015 р. включно).

Всі документи подаються до відділу аспірантури та докторантури особисто вступником у картонному швидкозшивачу, за наявності паспорта та диплома про вищу освіту.

49010, м.Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 72, кімн.215.