Політична думка епохи Відродження

У соціально-економічному житті Західної Європи, починаючи з XIV ст.. в Італії й з XV ст. в інших країнах, відбувається цілий ряд змін, що знаменують початок тієї історичної епохи, яка одержала назву Відродження. Однією з головних рис епохи Відродження є відмова від переважної орієнтації всієї ідеологічної системи на надприродні, духовно-релігійні цінності й поворот убік земних природних потреб й інтересів людини.

У політичній думці епохи Відродження на місце релігійного, теократичного пояснення політики, держави й права приходять світські концепції, у яких висувалися й відстоювалися вимоги незалежної від церкви держави, єдиної й централізованої державної влади.

Найбільш яскравим представником політичної думки епохи Відродження був Н. Макіавеллі (1469–1527 р.), якого вважають засновником політичної науки. Цей факт є визнанням його заслуг у розвитку політичної думки. У творах “Государ”, “Міркування про першу декаду Тіта Лівія”, "Історія Флоренції" Н. Макіавеллі викладає основні положення нового, раціоналістичного підходу до проблем політичної науки. Відповідно до них політика розглядалася як самостійна сфера діяльності, вільна від релігії, відносно автономна від інших областей життя суспільства. Влада у всіх її проявах є серцевиною політики, і, отже, становить головний предмет політичної науки, – затверджував Н. Макіавеллі.

Наукові принципи політичного мистецтва Н. Макіавеллі виводив на основі дослідження реальних якостей людської природи, розміщення й руху сил, що борються в суспільстві, інтересів і пристрастей. Завдання політичної науки Н. Макіавеллі бачить у тім, щоб пояснювати дійсне положення речей, ґрунтуючись на фактичному матеріалі, на історичному досвіді, а не віддаватися утопічним мріям, ілюзіям і додержуватися догм. Не пристосовувати дійсність під канонізовані схеми, а, навпаки, на основі пізнання реальної дійсності виводити відповідні політичні принципи й залежно від них творити політичну історію. У цьому полягає істинно прогресивний характер методології Н. Макіавеллі.

Н. Макіавеллі ввійшов в історію політології як мислитель, який розмежував суспільство і державу. Він, власне, ввів у науку і сам термін "держава" (stato).

Держава в теорії Н. Макіавеллі означає політичний стан суспільства: відносини пануючих й підвладних, наявність відповідним чином улаштованої, організованої політичної влади, наявність юстиції, установ, законів. Він розглядає державу не як застиглу, нерухому структуру, а в розвитку, що постійно змінюється і залежить від співвідношення сил, що борються за владу.

При аналізі політичних форм Н. Макіавеллі звертається до всіляких факторів, що впливають на їхнє становлення й зміну: економічних, військових, територіальних, географічних, демографічних, етнічних. Особлива увагу він приділяє психологічним аспектам політики. Н. Макіавеллі вловив взаємозв'язок морального й психологічного стану суспільства з політичними формами й із цього погляду є одним з піонерів політичної психології.

В роботі “Государ” Н. Макіавеллі незвичайно яскраво малює образ володаря, що зневажає моральні канони й по трупах своїх рідних, близьких, друзів і підданих іде до вершин слави й могутності держави. Головним критерієм оцінки діяння правителя була могутність держави, задля досягнення якої можна використовувати будь-які методи і засоби. Таким чином, про правила політичного мистецтва Н.Макіавеллі міркує не з погляду справедливості, моралі й т.п., а з позицій політичної мети, при досягненні якої моральні критерії є чимось другорядним і підлеглим і без коливань повинні бути відкинуті для успіху справи. Мета виправдує засоби.

З тих пір дії політиків, що зневажають нормами моралі, стали називатися “макіавеллізмом”. Історичний досвід показує, що використання аморальних засобів для досягнення політичних цілей в остаточному підсумку приводило до знецінювання самої мети. Приклад прояву макіавеллізму – застосування в СРСР у часи сталінізму антигуманних, а часом і нелюдських засобів в ім'я досягнення прекрасних, власне кажучи, і змісту й ідеалів.

В цілому заслуги Н. Макіавеллі у розвитку політичної науки полягають у тому, що він:

· став розглядати політику як самостійну сферу діяльності, вільну від релігії, відносно автономну від інших областей життя суспільства;

· заклав основи політичної науки;

· увів в політичний лексикон поняття "держава" у сучасному його розумінні;

· явився засновником політичної психології;

· сформулював суперечливий, але вічний принцип "мета виправдовує засоби".