Заняття 3

1. Засади (принципи) кримінального|карного| процесу, що реалізуються на всіх його стадіях:

ü презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;

ü забезпечення права на захист;

ü публічність.

2. Засади (принципи), що реалізуються в досудовому провадженні:

ü недопустимість|недопустимість| розголошення відомостей досудового розслідування|наслідку|;

ü нагляд прокурора, відомчий та судовий контроль за законністю дій і рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| органів, що здійснюють досудове провадження.

3. Засади (принципи), що реалізуються в судовому провадженні:

ü безпосередність дослідження показань, речей і документів;

ü гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами;

ü змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

ü підтримання державного обвинувачення|обвинувачення| в суді прокурором;

ü забезпечення вільного оскарження рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| суду;

ü обов'язковість рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| суду.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

· Петрухин И. Публичность и диспозитивность в уголовном процессе // Российская юстиция. – 1999. - № 3. – С. 24-25

· Головко Л.В. Принципы неотвратимости ответственности и публичности в современном российском уголовном праве и процессе // Государство и право. – 1999. - № 3. – С. 62.

· Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе.- Харьков, 1997.

· Ларин А.М. Презумпция невиновности.– М., 1982.

· Маляренко В.Т. Про публічність і диспозитивність у|в,біля| кримінальному судочинстві України та їх значення| // Право України. – 2004. - № 5/

· Нор В.Т. Презумпція невинуватості як конституційна засада кримінального судочинства та її застосування в практиці Європейського суду з прав людини // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – №1(3) // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_1/11nvtzpl.pdf

· Савицкий В.М. Презумпция невиновности.– М., 1997

· Стецовский Ю.И., Ларин А.М. Конституционный принцип обеспечения права обвиняемого на защиту.- М., 1988.

· Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности.- М., 1984.

· Волошина В.К. Реалізація галузевих та специфічних принципів кримінального процесу у стадії досудового розслідування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В.К. Волошина; Одес. держ. юрид. акад. - О., 2010. - 20 с.

· Городовенко В.В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації // Вісник Верховного Суду України. – 2011. -№9.

· Островська М. Істинне обличчя принципу змагальності за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/consultation/faq/?id=11507

· Яновська О.Г. Змагальність як засада кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (тези виступу) // Режим доступу: http://nsj.gov.ua/nsj.gov.ua/training/judjes/1493/show/kpk4/

· Сахно Р. І. Деякі особливості забезпечення права на захист за Кримінальним процесуальним кодексом України (порівняльно-правовий аналіз) // Часопис цивільного і кримінального судочинства № 6(9).2012

· Дуда В.Я. Засада гласності і відкритості судового провадження за новим кпк україни // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 1. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_6_2_1/168.pdf

Тема 3. Принципи кримінального провадження

№20.До міліції звернулися подружжя Козленків із заявою про те, що їх дочку, Ганну Плаксину, регулярне б’є її чоловік, Плаксин Йосип, знущається з неї, після останнього випадку заподіяння Ганні тілесних ушкоджень вона знаходиться у лікарні в тяжкому стані. Заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових проваджень і слідчий почав досудове кримінальне провадження. Слідчий допитав Плаксину Ганну, яка підтвердила, що тілесні ушкодження їй спричинив чоловік, але вона не бажає, щоб слідчий продовжував досудове розслідування, оскільки чоловік, який є людиною впливовою і заможною, погрожує, що він забере дитину і не дозволить їй навіть бачитися з нею. Слідчий призначив судово-медичну експертизу і одержав висновок, що тілесні ушкодження, що заподіяні Плаксиній відносяться до категорії середньої тяжкості. Батьки Ганни наполягають на подальшому провадженні.

Яким повинно бути рішення слідчого? Пояснить свої пропозиції дією принципів.

№ 21.Суд розглядає провадження щодо Крамаренка, який обвинувачується у вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК (незаконне виготовлення та збут підакцизнних товарів). Прокурор серед інших джерел доказів надав суду протокол обшуку, який був проведений в будинку обвинуваченого. Захисник заперечує проти використання даних, що містяться в протоколі як доказів в кримінальному провадженні, оскільки такі дані одержані з порушенням принципу законності. Порушення, на думку захисника, полягає в тому, що як поняті в обшуку брали участь працівники міліції. Прокурор зауважив, що під час обшуку застосовано безперервний відеозапис відповідно до ч. 3 ст. 223 КПК, що дозволяє, на думку прокурора використати дані, що містяться в протоколі, як докази.

Чи було допущено порушення норм КПК? В чому полягає зміст та значення принципу законності, які наслідки тягне порушення цього принципу?

№ 22.Слідчий здійснює кримінальне провадження щодо Петренка, якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК (розбій, поєднаний з проникненням в житло). До підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Допитаний як підозрюваний, Петренко заперечував свою участь у вчиненні злочину. Слідчий ознайомив його з протоколами допиту двох свідків, які стверджували, що напад вчинив саме Петренко. Крім того, слідчий послався на протокол обшуку, який був проведений в оселі підозрюваного, де були вилучені деякі речі, викрадені у потерпілого. За клопотанням підозрюваного йому був призначений захисник. Під час побачення Петренко запевняв захисника, що він не брав участі в розбійному нападі, речі, які були вилучені у нього, він придбав на ринку, і це може підтвердити його сусідка, з якою він радився щодо придбання речей. Підозрюваний побоюється, що, якщо він звернеться з клопотанням до слідчого, на свідка – літню, не дуже здорову людину буде здійснений певний тиск.

Яким чином може діяти захисник, щоб допомогти зібрати необхідні докази для захисту?

В чому полягає зміст та значення принципу змагальності, чи має він свій прояв в досудовому провадженні?

№ 23.Слідчий, який провадив досудове розслідування за фактом вбивства, зібрав докази, які, на його думку, давали підстави зробити повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК, Смаглюку. Одночасно слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Смаглюк себе винним у вчиненні умисного вбивства не визнавав і наполягав на тому, що потерпілий сам напав на нього, а він захищався і можливо перевищив межі необхідної оборони, в зв’язку з чим просив змінити кваліфікацію на ст. 118 КК. Слідчий вважав аргументи підозрюваного не істотними і в клопотанні про зміну кваліфікації діяння відмовив. Підозрюваний звернувся зі скаргою на відмову в клопотанні до слідчого судді, в скарзі зазначив, що неправильна, на його погляд, кваліфікація його дій впливатиме і на рішення про обрання запобіжного заходу, а необгрутоване тримання під вартою суттєво обмежуватиме його права. Слідчий суддя повернув скаргу підозрюваному, пославшись на п. 2 ч. 2 ст. 304 КПК, оскільки в переліку тих дій, рішень та бездіяльності, які можна оскаржувати відповідно до ст. 303 КПК, рішення про кваліфікацію діяння не передбачене. Підозрюваний має намір оскаржити рішення слідчого судді, пославшись на порушення принципу забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності – ст. 24 КПК.

Наскільки обґрунтована позиція підозрюваного, який зміст та значення принципу забезпечення оскарження процесуальних рішень, дій та бездіяльності?

№ 24.Лукін керував вантажівкою в нетверезому стані і порушив правила безпеки дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого стикнувся з маршруткою. Двоє пасажирів маршрутки загинули, а десятеро одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Лукін намагався втекти з місця події, але був затриманий і доставлений до відділку міліції, де було складено протокол затримання, а відомості про злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наступного дня слідчий склав повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК, але вручити його підозрюваному неможливо, оскільки внаслідок одержаних ушкоджень та психотравмуючої ситуації, яка склалася в зв’язку з загибеллю людей, Лукин, за висновком лікарів, не може брати участь в будь-яких процесуальних діях.

Ознайомтеся зі змістом ст. 278 КПК. Поясніть, як реалізується принцип, передбачений ст. 28 КПК (розумні строки) в конкретних випадках. Що повинен буде зробити слідчий в зазначеному вище випадку?

№ 25.Слідчий здійснює досудове провадження щодо Сомова, якому зроблено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість). Підозрюваному було роз’яснено його права, передбачені ст. 42 КПК, в тому числі, право мати захисника. Від участі захисника Сомов відмовився. Оскільки в кримінальному провадженні не були встановлені підстави для обов’язкового призначення захисника, слідчий та прокурор захисника не призначали. Сомов не визнавав себе винним, і стверджував, що він дійсно припускався певної недбалості, але істотної шкоди не заподіяв.

Під час судового провадження обвинувачений також відмовився від участі захисника. Суд своїм вироком засудив Сомова до трьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з розпорядженням матеріальними цінностями, на строк три роки та штрафом в розмірі п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Чи був в даному кримінальному провадженні реалізовано принцип забезпечення права на захист? Розкрийте зміст та значення принципу забезпечення права на захист, форми реалізації цього принципу.

№ 26.В районному суді розглядається кримінальне провадження щодо Милославського, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК (розбій). В судовому засіданні потерпіла стверджувала, що Милославський напав на неї зненацька, погрожував ножем, цю погрозу вона сприймала як таку, що є небезпечною для її життя та здоров’я і тому не чинила опір, віддала на вимогу нападника золотий ланцюжок, каблучку, мобільний телефон та гроші – 500 грн. Обвинувачений в своїх показанням послідовно пояснював, що він зі своїми друзями в кафе вживав спиртні напої, потім друзі почали глузувати з нього, що він мало заробляє та не може їх пригостити. Оскільки він був напідпитку, то не дуже контролював свої дії, він вийшов з кафе, звернув в провулок, де було досить темно. Зустрівши потерпілу, він несподівано для неї вийшов з-за дерева, потерпіла злякалась та на його вимогу віддала свої прикраси, гроші та мобільний телефон. Ножа в нього не було, насильством, небезпечним для життя та здоров’я, він потерпілій не погрожував. Після пограбування він повернувся до кафе, замовив для себе і друзів випивку та закуску. Пізніше він був затриманий. Під час затримання ножа у Милославського не було, його друзі, допитані в суді як свідки, пояснювали, що обвинувачений ніколи не носив з собою ножа, з кафе він також вийшов без ножа. Після затримання Милославського був проведений огляд місця події, ніж знайдений не був.

Прокурор наполягав на засудженні Милославського за ч. 1 ст. 187 КК. Суд вважає, що факт заволодіння обвинуваченим грошима та речами потерпілої доведено, а застосування до неї погрози, що є небезпечною для життя та здоров’я, не доказано.

Яким буде вирок суду. Поясніть своє рішення дією принципів кримінального судочинства.

№ 27.Слідчий здійснює досудове провадження, розпочате в зв’язку із вбивством Р., який очолював Управління будівництва в місцевій раді. Слідчий допитав як свідків секретарку Р. та його дружину. Вони розповіли, що останнім часом Р. став одержувати якісь СМС-повідомлення, які його дуже непокоїли. Крім того, секретарка повідомила, що за кілька днів до вбивства Р. одержав листа, який був адресований йому особисто і який вона як секретарка не відкривала. Вона припускає, що цього листа Р. зберігав в сейфі, який знаходиться у нього в кабінеті.

Яким чином повинен діяти слідчий, щоб одержати інформацію щодо того, з якого номера на мобільний телефон Р. надходили СМС-повідомлення, а також вилучити з сейфа лист? Визначте зміст та значення принципу таємниці спілкування.

№ 28.Ногаєв був затриманий за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 289 КК (незаконне заволодіння транспортним засобом). Він пояснив, що викрав мікроавтобус на вимогу Деркача, який утримує заручників в своєму заміському будинку. Деркач має намір перевезти їх в інше місце. Оскільки Ногаєв заборгував Деркачеві велику суму грошей, він вимушений був погодитись допомогти відвезти заручників в місце, яке йому вкаже Деркач. Де саме в будинку утримуються заручники, Ногаєв не знає.

Слідчий вважає за необхідне невідкладно провести обшук в будинку Деркача для звільнення заручників та затримання Деркача та його співучасників.

Яким чином повинен діяти слідчий? В чому полягає зміст та значення принципу недоторканності житла чи іншого володіння особи?