Тема 4. Урок 3. Розвиток мистецтва в 1917-1920 рр. Релігійне життя

Початковий рівень

1. Термін “автокефальна” означає:

А) самоврядування певної частини держави;

Б) необмежена самодержавна влада;

В) антидемократична система влади, що поєднується з особистою диктатурою;

Г) повне самоврядування церкви, її незалежність.

2. Про кого говориться: “Вони славили комуністичне мистецтво і пропагували міську культуру, руйнували установлені традиції і загальноприйняту мову, вважаючи їх пережитком минулого”:

А) Символісти; В) Неореалісти;

Б) Панфутуристи; Г) Конструктивісти.

3. Хто був головним диригентом Державної української мандрівної капели (скорочено “Думка”) з 1920-1937 рр.:

А) Олександр Кошиць; В) Нестор Городовенко;

Б) Кирило Стеценко; Г) Микола Леонтович

4. Який театр не діяв в Києві в 1920 р.:

А) Державний драматичний; В) Молодий;

Б) Державний народний; Г) Театр імені Івана Франка.

5. В якому році в Києві відкрився театр імені Т.Г.Шевченка:

А) березні 1919 року; В) лютий 1918 року;

Б) січні 1920 року; Г) листопад 1917 року.

6. Хто був першим ректором Української академії мистецтва:

А) Олександр Мурашко; В) Георгій Нарбут;

Б) Михайло Жук; Г) Василь Кричевський.

Середній рівень

7. Встановіть відповідність визначень та термінів:

А) Загальна назва художніх авангардистських досягнень 1910 - початку 1920-х рр., характерна відмова від традиційної граматики, право поета на свою орфографію, словотворчість. Швидкість. Ритм. Свої картини присвячували поїзду, автомобілю, літакам…   1. символізм
Б) Один з великих напрямів в мистецтві (в літературі, музиці, живописі), який виник у Франції в 1870-80 рр. Використовували символіку, таємничість, загадковість, недомовленість.   2. неореалізм
В) Стильова течія в українській літературі початку ХХ століття, яка розвинулась з класичного реалізму. Визначала свій концептуальний принцип між документальною достовірністю, філософсько-аналітичним зображенням дійсності та ліричної стихії.   3.конструктивізм
Г) Стиль в образотворчому мистецтві, архітектурі, декоративно-прикладному мистецтві. Художники Модерну прагнули до міцності, ясної конструктивної основи композиції в архітектурі і декоративному мистецтві.   4. футуризм

8. Встановіть відповідність між авторами української літератури та їх творами:

А) П.Тичина 1. «Удари молота і серця»

Б) В.Сосюра 2. «Сонячні кларнети»

В) В.Еллан-Блакитний 3. «Моя кобза»

Г) Т.Чупринка 4. «Червона зима»

Д) М.Зеров 5. «Рік Вернигори»

Достатній рівень

9. Назвіть твори українського кінематографа, які в червні 1918 року демонструвалися, як благодійницька акція, а виручені кошти призначалися на спорудження пам`ятника учням, які загинули під Крутами:

А) “Радянські ліки”;

Б) “Берестейська мирна конференція”;

В) “Похорон жертв більшовиків”;

Г) “Життя червоних курсантів”;

Д) “Похорон юнаків, замордованих під Крутами’;

Е) “Шевченківське свято.”

10. Встановіть відповідність між галузями культури та організаціями, які до них відносяться:

А) Література 1. “Просвіти”

Б) Театр 2. “Асоціація панфутуристів”

В) Музика 3. “Український національний театр”

Г) Освіта 4. “Думка”

Високий рівень

11. Про яку духовну особу говориться:

“Єпископ української греко-католицької церкви. З 17 січня 1901 року - митрополит галицький та Архієпископ Львівський - предстоятель Української Греко-католицької церкви. В 1907 та 1912 рр. побував у Росії, згодом у Білорусії. Заснував російську католицьку церкву. Після лютневої революції 1917 року в березні організував у Петрограді синод російської католицької церкви. Прибувши до Києва, налагодив контакти з провідними діячами Української Центральної Ради. У вересні 1917 року митрополит повернувся до Львова: 28 лютого 1918 року він виступив у палаті панів з промовою, в якій відстоював право всіх націй австро-угорської держави на самовизначення. Підтримував створення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), у жовтні 1918 року став членом Української Національної Ради ЗУНР”.

______________________________________________________________

12. Клавдія Волкова, жителька с.Мала Білозірка Василівського району Запорізької області згадувала:

«Будить мене мама вранці: “Вставай, Клава, будемо їхати в степ”. У бричці постіль вже приготовлена. А просипаюсь я на полі, батько й мати полять. У нас була віялка, крутиш і зерно вієш. Вручну крутять, а хтось засипає. І я ото підгортаю. Як молотили котком, їздю верхом на коняці. Коток молоте. А воно ж закручуєшся, а батько каже: “Ану співай, щоб не впала”. Щоб не заснула і не впала. Помню співала “ Понад небом ходять хмари, я думала, що гроза. Без милого прожить можна, я думала, що нельзя.” А батько каже: “Можна, можна, аби затірка була”.

1. Яка політика радянської влади була поширена в 1918-1920 роках?

2. Які побутові проблеми виявлялись у повсякденному житті українського народу.

___________________________________________________________________________


Тема 5. Українська СРР у умовах нової економічної політики (1921-1928)