Бап. Қызметкердің жеке мүлкін жұмыс берушінің мүддесіне пайдалануға байланысты өтемақы төлемдері

Бап. Жұмысы жолда өтетін немесе жүріп-тұру сипаты бар не қызмет ету учаскелері шегіндегі қызметтік сапарлармен байланысты болатын жағдайларда қызметкерлерге өтемақы төлемдері

Бап. Жұмысынан айрылуына байланысты берілетін өтемақы төлемдері

Бап. Далалық жабдықталым ақшасын төлеудің тәртібі мен шарттары

Бап. Қызметкерлерге жұмыс берушінің қаражаты есебінен әлеуметтік жәрдемақылар төлеу

14-тарау. Еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі

Бап. Еңбек шарты тарапының келтірілген залалды (зиянды) өтеу жөніндегі міндеттері

Бап. Еңбек шарты тарапының залал (зиян) келтіргені үшін материалдық жауапкершілігі басталатын жағдайлар

Бап. Жұмыс берушінің қызметкерге оны еңбек ету мүмкіндігінен заңсыз айыру арқылы келтірілген залал үшін материалдық жауапкершілігі

Бап. Қызметкердің мүлкіне келтірілген залал үшін жұмыс берушінің материалдық жауапкершілігі

Бап. Қызметкердің өміріне және (немесе) денсаулығына келтірілген зиян үшін жұмыс берушінің материалдық жауапкершілігі

Бап. Қызметкердің жұмыс берушіге залал келтіргені үшін материалдық жауапкершілігі

Бап. Қызметкердің материалдық жауапкершілігінің шегі

Бап. Қызметкердің жұмыс берушіге келтірілген залал үшін толық материалдық жауапкершілікте болу жағдайлары

Бап. Толық жеке және ұжымдық (ортақ) материалдық жауапкершілік туралы шарттар

Бап. Еңбек шарты тараптарының келтірілген залалды (зиянды) өтеу тәртібі

15-тарау. Жеке еңбек дауларын қарау

Бап. Жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі органдар

Бап. Келісу комиссиясын құру және оның жұмысын ұйымдастыру

Бап. Жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі органдарға жүгіну мерзімі

Бап. Еңбек даулары жөніндегі келісу комиссиясының құзыреті

Бап. Еңбек дауларын келісу комиссиясында қарау тәртібі

Бап. Келісу комиссиясының шешім қабылдау тәртібі және оның мазмұны

Бап. Келісу комиссиясының шешімдерін орындау