Application

3.1This Code applies to:

.1the following types of ships engaged on international voyages:

.1passenger ships, including high-speed passenger craft;

.2cargo ships, including high-speed craft, of 500 gross tonnage and upwards; and

.3mobile offshore drilling units; and

.2port facilities serving such ships engaged on international voyages.

3.2Notwithstanding the provisions of section 3.1.2, Contracting Governments shall decide the extent of application of this Part of the Code to those port facilities within their territory which, although used primarily by ships not engaged on international voyages, are required, occasionally, to serve ships arriving or departing on an international voyage.

3.2.1Contracting Governments shall base their decisions, under section 3.2, on a port facility security assessment carried out in accordance with this Part of the Code.

3.2.2Any decision which a Contracting Government makes, under section 3.2, shall not compromise the level of security intended to be achieved by chapter XI-2 or by this Part of the Code.

3.3This Code does not apply to warships, naval auxiliaries or other ships owned or operated by a Contracting Government and used only on Government non-commercial service.

3.4Розділи 5-13 і 19 цієї частини застосовуються до компаній і суден, які зазначено в правил і ХI-2/4.

3.5Розділи 5 і 14-18 цієї частини застосовуються до портових засобів, які зазначено в правилі ХI-2/10.

3.6Ніщо в цьому Кодексі не повинно ставити під сумнів права або зобов’язання держав за міжнародним правом.

4 Обов'язки Договірних Урядів

4.13 дотриманням положень правил ХI-2/3 і ХI-2/7 Договірні Уряди повинні встановлювати рівні охорони й надавати рекомендації із захисту від інцидентів, пов'язаних з охороною. Вищі рівні охорони зазначають велику вірогідність виникнення інциденту, пов'язаного з охороною. Під час установлення належного рівня охорони розглядаються такі чинники:

.1ступінь того, що інформація про загрозу заслуговує довіри;

.2ступінь того, що інформацію стосовно загрози підтверджено;

.3ступінь того, що загроза, зазначена в інформації, є конкретною неминучою, а також

.4можливі наслідки такого інциденту, пов'язаного з охороною.

4.2Під час установлення рівня охорони 3 Договірні Уряди повинні видавати, за необхідності, відповідні інструкції та надавати інформацію, що стосується охорони, суднам і портовим засобам, яких вона може стосуватися.

4.3Договірні Уряди можуть передавати визнаній у сфері охорони організації деякі зі своїх обов'язків, пов'язаних з охороною, на підставі глави ХI-2 й цієї частини Кодексу, за винятком:

.1установлення рівня охорони, що може бути застосований;

.2схвалення оцінки охорони портового засобу й унесення подальших поправок до схваленої оцінки;

.3визначення портових засобів, на які повинно бути призначено офіцера охорони портового засобу;

.4схвалення плану охорони портового засобу й унесення подальших поправок до схваленого плану;

.5уживання заходів, пов'язаних з контролем і виконанням вимог на підставі правила ХI-2/9;

.6установлення вимог до Декларації з охорони.

4.4Договірні Уряди повинні настільки, наскільки вони вважають достатнім, перевіряти ефективність планів охорони судна або портового засобу, чи поправок

3.4Sections 5 to 13 and 19 of this part apply to Companies and ships as specified in regulation XI-2/4.

3.5Sections 5 and 14 to 18 of this part apply to port facilities as specified in regulation XI-2/l0.

3.6Nothing in this Code shall prejudice the rights or obligations of States under international law.