Структурно-логічна схема дисципліни

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу
Тема 2. Кримінально-процесуальний закон Тема 3. Засади кримінального процесу
Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі

Тема 6. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі Тема 7. Процесуальні строки і судові витрати
Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження

3. Пояснювальна записка

Дисципліна:Кримінальний процес. Загальна частина.

Кримінальний процес ‑ одна з профілюючих дисциплін, які передбачені для обов`язкового вивчення студентами у юридичних вищих навчальних закладах. Курс кримінального процесу складається із загальної та особливої частин і вивчається протягом двох семестрів. Засвоєння студентами матеріалу цього курсу становить фундамент професійної підготовки юристів, і є умовою для їх подальшої успішної діяльності в правовій сфері.

Викладання курсу кримінального процесу передбачає вивчення основних положень процесуальної діяльності слідчого, прокурора і суду щодо реєстрації інформації про кримінальні правопорушення, здійснення їх досудового розслідування і судового розгляду.

Метою викладання цієї навчальної дисципліни є отримання студентами глибоких теоретичних знань кримінального процесуального кодексу та практичних навичок застосування його норм при прийнятті процесуальних рішень та здійсненні процесуальних дій.

Загальна частина кримінального процесу передбачає вивчення положень кримінального процесуального кодексу що діють на всій його стадіях, визначають засади кримінального провадження та врегульовують діяльність слідчого, прокурора та суду призначена під час проведення досудового розслідування та судового розгляду.

Курс «Кримінальний процес» знаходиться у тісному зв`язку з іншими навчальними юридичними дисциплінами. Перш за все, з теорією держави і права, яка забезпечує курс категоріальним апаратом; з конституційним, кримінальним, адміністративним, цивільним правом, оскільки в діяльності органів кримінальної юстиції досить часто виникають питання, які пов`язані із відшкодуванням завданої злочином шкоди, кваліфікацією суспільно небезпечних діянь, забезпеченням конституційних прав і свобод людини, адміністративною відповідальністю тощо.

При вивченні кримінального процесу студенти повинні активно використовувати знання щодо завдань, компетенції і повноважень органів досудового розслідування, прокуратури, суду і адвокатури, які були ними отримані під час вивчення дисципліни «Судові та правоохоронні органи України», «Адвокатура України».