Тема 3. РОЗВИТОК СЕКСУАЛЬНОСТІ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

О.В.ФЕДИК

Тема 3. РОЗВИТОК СЕКСУАЛЬНОСТІ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ - №1 - открытая онлайн библиотека

Психологічні основи сексуальності:

Матеріали для самопідготовки

До семінарських занять

для студентів спеціальності «Психологія»


Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет

Імені Василя Стефаника

О.В.ФЕДИК

Матеріали для самопідготовки

До семінарських занять

для студентів спеціальності «Психологія»

Івано-Франківськ,


ББК 88

Д 44

Рецензенти:

В.П.Москалець доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та експериментальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Б.М.Грицуляк доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії та фізіології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Рекомендовано Вченою радою філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника протокол № 8 від 20.04. 2010 р.

Психологічні основи сексуальності: матеріали для самопідготовки до семінарських занять для студентів спеціальності «Психологія» /Редагування та упорядкування О.В.Федик. – Івано-Франківськ: Плай ,2010. – 159 с.

Методичне видання має за мету оптимізувати самопідготовку студентів до семінарських занять з дисципліни «Психологічні основи сексуальності», включає підбірку теоретичних матеріалів в галузі психології сексуальності, питань для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури до вивчення курсу.

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПСИКА

Тема 1. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

ДОІСТОРИЧНИЙ ЕТАП

ЕТАП СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ ЗНАНЬ ІЗ ПРОБЛЕМ СЕКСУАЛЬНОСТІ

ЕТАП ФОРМУВАННЯ ДОСЕКСОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ІЗ ПСИХОЛОГІЇ СЕКСУАЛЬНОСТІ

ЕТАП ФОРМУВАННЯ СЕКСОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕКСОЛОГІЇ

Тема 2. ЗАКОХАНІСТЬ І КОХАННЯ. ШЛЮБНІ СТОСУНКИ

ТИПИ КОХАННЯ (що залежать від об’єктів любові)

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СІМ’Ї

ПСИХОЛОГІЧНІ ТИПИ СЕКСУАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ

СТАДІЇ РОЗВИТКУ ШЛЮБУ

Тема 3. РОЗВИТОК СЕКСУАЛЬНОСТІ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

ПАРАПУБЕРТАТНИЙ ПЕРІОД

Психосексуальний розвиток за З.Фрейдом

Психосоціальний розвиток дитини за Е.-Г.Еріксоном

Психологічні аспекти сексуальності дитини у парапубертатному періоді

ПЕРЕДПУБЕРТАТНИЙ ПЕРІОД

Психосексуальний розвиток дитини за З.Фрейдом

Психосоціальний розвиток дитини за Е.-Г.Еріксоном

Психологічні аспекти сексуальності у передпубертатному періоді

ПУБЕРТАТНИЙ ПЕРІОД

Психосексуальний розвиток особистості у пубертатному періоді за З.Фрейдом

Психосоціальний розвиток особистості у пубертатному періоді за Е.Г.Еріксоном

Психологічні аспекти сексуальності у пубертатному періоді

Сексуальні фантазії та мастурбації у пубертатному періоді

ПЕРІОД СТАТЕВОЇ ЗРІЛОСТІ

Психосоціальний розвиток особистості у період статевої зрілості за Е.-Г.Еріксоном

Психологічні аспекти сексуальності у у період статевої зрілості

ІНВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Психосоціальний розвиток особистості в інволюційному періоді за Е.-Г.Еріксоном

Психологічні аспекти сексуальності у в інволюційному період

Тема 4. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЧОЛОВІЧОЇ Й ЖІНОЧОЇ СЕКСУАЛЬНОСТІ

СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ СЕКСУАЛЬНОСТІ

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СЕКСУАЛЬНОСТІ