Яка з організаційних структур є механістичною?

А. проектна;

Б. матрична;

В. функціональна;

Г. конгломератна.

84. Якщо керівники середньої та нижчої ланки організації можуть приймати більшість управлінських рішень, то така організація є:

А. централізованою;

Б. ієрархічною;

В. етархічною;

Г. децентралізованою.

85. Централізована організація доцільна за таких умов:

А. розмір організації та технології різко змінюється;

Б. зовнішнє середовище визначається динамічними ринками та конкуренцією;

В. зміни в навколишньому середовищі відбуваються повільно;

Г. стратегія постійно змінюється.

86. Яка з наведених характеристик не властива бюрократичній структурі:

А. прийом на роботу за діловими якостями та практичними навиками;

Б. велика кількість інструкцій, постанов;

В. чітке розмежування функціональних обов’язків працівників;

Г. негнучкий режим роботи.

87. У централізованій структурі керівник:

А. залишає за собою право ухвалювати більшість рішень;

Б. надає перевагу самоконтролю працівників;

В. менеджер керує творчим колективом;

Г. відрізняється демократичністю своїх поглядів.

88. Управління виробничою діяльністю в організації здійснюють:

А. начальник механічного цеху;

Б. працівник відділу реклами;

В. заступник директора з виробництва;

Г. відділ економічного аналізу.

89. Лінійно-функціональна структура управління застосовується переважно:

А. в управлінні великими сучасними організаціями;

Б. в управлінні середніми за розміром організаціями;

В. в управлінні малими організаціями;

Г. в управлінні великими і малими організаціями.

90. Дивізіональні структури управління застосовуються переважно:

А. в управлінні великими багатопрофільними організаціями зі значною кількістю виробничих та комерційних відділень;

Б. в управлінні великими організаціями;

В. в управлінні спільними організаціями;

Г. в управлінні малими об'єднаннями.

91. Матричні організаційні структури управління застосовуються переважно:

А. в управлінні багатопрофільними організаціями з великою кількістю виробництв, надання послуг обмеженого життєвого циклу;

Б. в управлінні спільними організаціями;

В. в управлінні середніми за розміром організаціями;

Г. в управлінні великими організаціями.

92. Лінійна структура управління застосовується переважно:

А. в управлінні малими організаціями;

Б. в управлінні великими організаціями;

В. в управлінні об'єднаннями організацій;

Г. в управлінні окремими організаціями.

93. У менеджменті виділяють такі види повноважень:

А. лінійні, функціональні, контрольно-звітові, координаційні, рекомендаційні, погоджувальні;

Б. планові, організаційні, мотиваційні, соціально-психологічні;

В. адміністративні, економічні, соціально-психологічні;

Г. управлінські, соціальні, економічні.

94. Відповідальність – це:

А. сукупність офіційно наданих прав і обов'язків самостійно приймати рішення, віддавати розпорядження і здійснювати дії в інтересах організації;

Б. необхідність звітувати за прийняті рішення, активні дії та їх наслідки;

В. обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких співробітників на виконання визначених задач;

Г. звітувати за виконані дії.

95. Яка організаційна структура управління передбачає, що кожний підлеглий має тільки одного керівника і в кожному підрозділі виконується весь комплекс робіт, пов’язаних із його управлінням:

А. лінійна;

Б. функціональна;

В. лінійно-функціональна;

Г. секційна.

96. Якого типу організаційної структури не існує:

А. лінійно-функціональної;

Б. лінійно-штабної;

В. функціонально-штабної;

Г. територіальної.

97. Процес передавання керівником частини будь-якої своєї роботи та повноважень, необхідних для її виконання, підлеглому, який приймає на себе відповідальність за її виконання – це:

А. делегування повноважень;

Б. небажання виконувати роботу;

В. турбота про заробітки співробітників;

Г. делегування відповідальності.