Рівень шуму на робочому місці становить 121 дБА. Який психофізіологічний ефект є найбільш можливим у працюючих ?

A. Подразнююча дія

B. Ризик отримання акустичної травми

C. Втрата слуху

D. Галопуючий перебіг хронічних захворювань

E. Ризик підвищення виробничого травматизму

Хворому М. 50р. у спеціалізованому відділенні професійної патології поставлено діагноз вібраційна хвороба. До якої групи професійних захворювань відноситься дана патологія?

A. Захворювання, що виникають під впливом хімічних факторів

B. Захворювання викликані дією біологічних факторів

C. Захворювання викликані впливом промислових аерозолів

D. Алергічні захворювання

E. Захворювання, що виникають під впливом фізичних факторів

35. Найчастіше ультрафіолетовому опромінюванню підлягають особи, які працюють:

A. Маляром

B. Шахтарем

C. Клепальником

D. Швачкою

E. Електрозварювальником

Який прилад використовують для вимірювання шуму на робочому місці ?

A. Вольтметр

B. Амперметр

C. Манометр

D. Шумомір-1

E. Кататермометр

Який орган найчутливіший до лазерного випромінювання ?

A. Головний мозок

B. Статеві органи

C. Орган зору

D. Нирки

E. Печінка

Який метал входить до складу засобів захисту працівників рентгенкабінетів?

A. Свинець

B. Ртуть

C. Марганець

D. Залізо

E. Мідь

39. Аварійне освітлення використовують для:

A. Для продовження роботи під час раптового вимикання освітлення в операційних, акушерсько-гінекологічних відділеннях

B. Для евакуації людей з приміщень при аваріях та пожежі

C. Для освітлення коридорів

D. Для освітлення робочого місця чергового медичного персоналу

E. Для освітлення підвальних приміщень

40. Назвіть ефективний метод захисту від ультрафіолетового випромінювання :

A. Екранування джерел випромінювання

B. Одягання захисного фартуха

C. Одягання марлевої пов’язки

D. Одягання респіратора

E. Одягання протигаза

На скільки ступенів поділяються електричні опіки в залежності від глибини ураження?

A. На два ступеня

B. На три ступеня

C. На чотири ступеня

D. На п’ять ступенів

E. На шість ступенів

Яким чином слід виходити із зони розтікання струму замикання на землю?

A. Стрибками

B. Широким кроком

C. Швидко бігти

D. Пересуваючи ступні ніг по землі і не відриваючи їх одна від одної

E. Пересуваючи ступні ніг по землі, широко розсунув ноги

43. Умовно безпечною для життя людини прийнято вважати напругу, що не перевищує:

A. 380 В

B. 220 В

C. 127 В

D. 42 В

E. 12 В

44. Для захисту органів зору від дії електричної дуги застосовують:

A. Окуляри

B. Маски (щитки)

C. Каски

D. Шоломи

E. Контактні лінзи

Яка дія струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла.

A. Біологічна

B. Механічна

C. Термічна

D. Електролітична

E. Фізична

46. Плями сірого чи блідо-жовтого кольору у вигляді мозолі на поверхні шкіри в місці її контакту зі струмопровідними частинами, - це:

A. Гіперкератоз

B. Опіки першого ступеня

C. Електричні знаки

D. Меланома

E. Папілома

47. Проходячи через організм людини, електричний струм не справляє на нього наступної дії :

A. Термічної

B. Психологічної

C. Електролітичної

D. Механічної

E. Біологічної

На протязі 5 днів у паразитологічному відділенні СЕС не працювала витяжна шафа, не вистачало - 4 підноси, 28 предметних скелець. Недоліки були виявлені при обстеженні комісією з охорони праці місцевої адміністрації. Який вид відповідальності застосує головний лікар СЕС до завідуючої паразитологічним відділенням?

A. Адміністративну

B. Дисциплінарну

C. Матеріальну

D. Кримінальну

E. Цивільну

49. Відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) захисне заземлення належить виконувати в електроустановках, що знаходяться у приміщеннях з підвищеною небезпекою за напруги змінного струму:

A. 12 В і вище

B. 24 В і вище

C. 36 В і вище

D. 42 В і вище

E. 110 В і вище