Висновки другого розділу

Аналіз літератури показав, що хоча існує велика кількість досліджень, присвячених цьому питанню, в яких розглядається структура, зміст і розробки опорних конспектів у різних областях знань, але в даний час немає широкого використання опорних конспектів у викладанні економічної теорії, у зв'язку з недостатньою розробкою даної проблеми.

Тому в даному дослідженні ми розробили опорний конспект по предмету економічна теорія за темою "Діяльність", і для його оптимальної ефективності розглянули теоретичні передумови даного питання починаючи з засновника даної технології В.Ф. Шаталова, і таких його послідовників, як В.Е. Штейнберг, О.В. Нестерова, Г.К. Коджаспірова та інших авторів.

Результати проведеного аналізу літератури показують, що фахівці виділяють основні характеристики опорного конспекту, такі як:

1.Лаконічність (неприпустимість перевантаження);

2. Наочність (особливо актуальна для біології на увазі специфіки предмета);

3. Розмаїтість - монотонність "вимикає" увагу;

4. Асиметричність - враховує психологічні особливості сприйняття.

Опираючись на дані дослідження ми розробили опорний конспект по предмету економічна теорія за темою "Діяльність", при складанні якого максимально використовувалися всі перераховані вище характеристики.

Таким чином при написанні даної роботи ми реалізували заплановані нами мети і досягли очікуваного результату.


РОЗДІЛ 3. Розробка і застосування опорних конспектів в процесі викладання дисциплін професійного циклу

3.1 Принципи розробки опорного конспекту з дисципліни «Економічна теорія»

3.2 Проектування і методична розробка опорного конспекту по темі «Основні питання економіки» в процесі викладання дисципліни «Економічна теорія».