Яким приладом вимірюють рівень звукового тиску на робочому місці?

1. Вібрографом

2. Шумоміром

3. Кататермометром

4. Анемометром

13. Одиниці вимірювання звукового тиску:

1. Гц

2. дБ

3. Па

4. Вт/м2

14. Одиниці вимірювання рівня звукового тиску:

1. Гц

2. Па

3. Вт/м2

4. дБ

Яку назву має залежність рівня звукового тиску (дБ) від частоти?

1. Постійний шум

2. Механічний шум

3. Частотний спектр шуму

4. Інтенсивність звуку

16. По характеру спектру шуми можуть бути:

1. Тональні та широкополосні

2. Високочастотні та низькочастотні

3. Постійні та непостійні

4. Акустичні та інтенсивні

17. За часом дії шуми можуть бути:

1. Тональні та широкополосні

2. Високочастотні та низькочастотні

3. Постійні та непостійні

4. Акустичні та інтенсивні

Яки шуми є найбільш небезпечними?

1. Акустичні, широкополосні, низькочастотні

2. Широкополосні, потужні, середньочастотні

3. Тональні, непостійні, високочастотні

4. Широкополосні, низькочастотні, постійні

5. Акустичні, постійні, низькочастотні

19. Якщо у спектрі є виражені дискретні тони, то за характером спектру шум відносять до:

1. Тонального

2. Високочастотного

3. Широкополосного

4. Постійного

5. Непостійного

20. Якщо шум має безперервний спектр вширшки більш однієї октавної смуги, то за характером спектру його відносять до:

1. Тонального

2. Високочастотного

3. Широкополосного

4. Постійного

5. Непостійного

21. По тимчасовим характеристикам, якщо рівень звукового тиску за восьми годинний робочий день змінюється в часі більш ніж на 5дБ, такий шум є:

1. Постійним

2. Непостійним

3. Вибуховий

4. Акустичним

22. По тимчасовим характеристикам, якщо рівень звукового тиску за восьми годинний робочий день змінюється в часі не більш ніж на 5дБ, такий шум є:

1. Постійним

2. Непостійним

3. Вибуховим

4. Акустичним

Який показник нормується при постійному шумі на робочому місці?

1. Звуковий тиск

2. Частота

3. Інтенсивність звуку

4. Звукова потужність

5. Рівень звукового тиску

Що треба зробити в першу чергу для істотного зниження шуму від декількох джерел?

1. Заглушити в ньому найслабкіші джерела

2. Усунути два любих джерела

3. Заглушити в ньому найсильніші джерела

4. Усунути одно найслабкіше та одно найсильніше

25. Джерело шуму, рівень звукового тиску якого перевищує гранично - допустимий рівень, здійснює на людину відчуття:

1. Психологічного комфорту

2. Радості

3. Психологічного дискомфорту

4. Порушення терморегуляції організму

26. У залежності від способу передачі коливань на людину вібрація буває:

1. Транспортна та технологічна

2. Загальна та локальна

3. Тимчасова та постійна

4. Значна та вибіркова

27. У залежності від джерел виникнення вібрація буває:

1. Транспортна, транспортно-технологічна та технологічна

2. Загальна та локальна

3. Тимчасова та постійна

4. Значна та вибіркова

Якщо використовується метод частотного аналізу, яки параметри нормуються при вібрації?

1. Віброшвидкість, віброприскорення, рівень віброшвидкісті

2. Середньо геометричні частоти, інтенсивність звуку

3. Швидкість, тиск, інтенсивність

4. Звукова потужність, звуковий тиск, умови праці

Одиниці вимірювання рівня віброшвидкісті?

1. Гц

2. м/с2

3. дБ

4. м/с

Одиниці вимірювання віброшвидкісті?

1. Гц

2. м/с2

3. дБ

4. м/с

МОДУЛЬ 2

№ 5

Струм, що проходить через організм людини, чинить наступні дії?

1. Термічну, електролітичну, біологічну, механічну

2. Психологічну, електричну, постійну

3. Непостійну, значну, незначну

4. Фізичну, психологічну, постійну

Яку дію чинить електричний струм, якщо це проявляється в розкладанні крові і інших органічних рідин організму і викликає значні порушення їх фізико-хімічного складу?

1. Термічну

2. Психологічну

3. Електролітичну

4. Фізичну

5. Біологічну

Яку дію чинить електричний струм, якщо це проявляється в опіках окремих ділянок тіла, нагріві кровоносних судин, нервів, крові?

1. Термічну

2. Психологічну

3. Електролітичну

4. Фізичну

5. Біологічну