Ызметкерді белгілі бір орынға, қызметке ұсыну жөнінде жазылатын хат түрі

жауап ұсыныс хат

жауап шағым хат

жауап жолдама хат

жауап циркуляр хат

жауап кепіл хат

Мекемеден керекті ақпаратты немесе белгілі бір құжатты жіберуін сұрау мақсатында жазылатын хат түрі

жауап сұраныс хат

жауап баяндау хат

жауап түсінік хат

жауап шағым хат

жауап шақыру хат

Ызметкердің заңсыз іс-әрекетін көрсету, шара қолдануды сұрау мақсатында жазылатын хат түрі

жауап шағым хат

жауап сұраныс хат

жауап баяндау хат

жауап түсінік хат

жауап шақыру хат

Ведомстволық жағынан бағынышты барлық мекемелерге бір мезгілде жөнелтілетін хат түрі

жауап циркуляр хат

жауап сұраныс хат

жауап баяндау хат

жауап түсінік хат

жауап кепіл хат

Жатпен бірге жіберілетін қосымшаның құрамы, мазмұны, көлемі, саны туралы мәліметтерді көрсету үшін жазылатын хат түрі

жауап жолдама хат

жауап сұраныс хат

жауап баяндау хат

жауап түсінік хат

жауап шағым хат

Ызметтік жеке хат ...

жауап адамның өз қызметімен, ұйымның атқаратын қызметімен шеше алатын мәселелер өрісімен байланысты жазылады

жауап белгілі бір ортаның атқаратын жұмыстарына байланысты мәселелер жазбаша қарастырады

жауап мекемеден керекті ақпаратты немесе белгілі бір құжатты жіберуін сұрау мақсатында жазылады

жауап ведомстволық жағынан бағынышты барлық мекемелерге бір мезгілде жөнелтіледі

жауап құжатпен бірге жіберілетін қосымшаның құрамы, мазмұны, көлемі, саны туралы мәліметтерді көрсету үшін жазылады

Сыныс хат ...

жауап қызметкерді белгілі бір орынға, қызметке ұсыну жөнінде жазылады

жауап белгілі бір ортаның атқаратын жұмыстарына байланысты мәселелер жазбаша қарастырады

жауап мекемеден керекті ақпаратты немесе белгілі бір құжатты жіберуін сұрау мақсатында жазылады

жауап ведомстволық жағынан бағынышты барлық мекемелерге бір мезгілде жөнелтіледі

жауап құжатпен бірге жіберілетін қосымшаның құрамы, мазмұны, көлемі, саны туралы мәліметтерді көрсету үшін жазылады

Сұраныс хаттар ...

жауап мекемеден керекті ақпаратты немесе белгілі бір құжатты жіберуін сұрау мақсатында жазылады

жауап адамның өз қызметімен, ұйымның атқаратын қызметімен шеше алатын мәселелер өрісімен байланысты жазылады

жауап белгілі бір ортаның атқаратын жұмыстарына байланысты мәселелер жазбаша қарастырады

жауап ведомстволық жағынан бағынышты барлық мекемелерге бір мезгілде жөнелтіледі

жауап құжатпен бірге жіберілетін қосымшаның құрамы, мазмұны, көлемі, саны туралы мәліметтерді көрсету үшін жазылады

Шағым хаттар ...

жауап қызметкердің заңсыз іс-әрекетін көрсету, шара қолдануды сұрау мақсатында жазылады

жауап мекемеден керекті ақпаратты немесе белгілі бір құжатты жіберуін сұрау мақсатында жазылады

жауап белгілі бір ортаның атқаратын жұмыстарына байланысты мәселелер жазбаша қарастырады

жауап ведомстволық жағынан бағынышты барлық мекемелерге бір мезгілде жөнелтіледі

жауап құжатпен бірге жіберілетін қосымшаның құрамы, мазмұны, көлемі, саны туралы мәліметтерді көрсету үшін жазылады

Циркуляр хаттар ...

жауап ведомстволық жағынан бағынышты барлық мекемелерге бір мезгілде жөнелтіледі

жауап қызметкердің заңсыз іс-әрекетін көрсету, шара қолдануды сұрау мақсатында жазылады

жауап мекемеден керекті ақпаратты немесе белгілі бір құжатты жіберуін сұрау мақсатында жазылады

жауап белгілі бір ортаның атқаратын жұмыстарына байланысты мәселелер жазбаша қарастырады

жауап құжатпен бірге жіберілетін қосымшаның құрамы, мазмұны, көлемі, саны туралы мәліметтерді көрсету үшін жазылады

Ақпараттық-анықтамалық құжат түрі

жауап акт

жауап хаттама

жауап қаулы

жауап жарғы

жауап шешім

Олхатта ақша көлемі қалай жазылады?

жауап алдымен санмен, сосын сөзбен

жауап алдымен сөзбен, сосын санмен

жауап тек цифрмен

жауап тек сөзбен

жауап жазылмайды

Олхат қанша дана болып жазылады?

жауап бір дана

жауап екі дана

жауап үш дана

жауап төрт дана

жауап бес дана

Белгілі бір құнды заттардың алынғанын куәландыратын құжат түрі

жауап қолхат

жауап қолдау хат

жауап сенімхат

жауап жауап хат

жауап хабарлау хат

Олхат дегеніміз...

жауап белгілі бір құнды заттардың алынғанын куәландыратын құжат түрі

жауап сатып алу,сыйға беру, ауыстыру кезінде берілетін құжат түрі

жауап қызмет барысында ұсыныс айту үшін толтырылатын құжат түрі

жауап бірнеше жауапты қызметкердің бір оқиғаны растауы

жауап еңбек қатынастарын реттейтін құжат түрі