Зіндік жұмыс орындау формалары

Аннотация- кітап, мақаланың қысқаша мазмұны. Онда берілген шығарманың негізгі мазмұны, кімдерге арналғаны көрсетіледі.

Баяндама, тезис- белгілі тақырыптағы ғылыми баяндама.

Конспект- белгілі ақпаратты оқу үрдісі барысында бір ізді белгіленген деректер. Конспект жүргізудің түрлері:

-жоспарлы (жоспарда көрсетілген әр бөлім жеке-жеке белгіленеді);

-тексті (цитаттан тұрады); -еркін (көшірмелер, тезистар негізінде);

-тақырыпқа сай (белгілі мәселе бойынша жазылған жауап).

Реферат (латынша referat-баяндасын, refero-баяндаймын) – кітап мазмұны, ғылыми жұмыс, ғылыми зерттеу қорытындылары туралы көпшілік алдында қысқаша баяндау, хабарлау; белгілі бір тақырыпта әдеби және басқа да материалдарды шолу негізінде жасалатын баяндама. Реферат ғылыми-ақпараттық сипатта болады.

Реферат жазу үшін берілген тақырып бойынша жоспар жасалынып, әр бөлімнің мазмұны ашылуы керек. Сонымен қатар тақырып бойынша жүйелілік каталогтарда қосымша қандай материалдар бар екендігіне назар аударулары қажет. Тапсырманы орындап болған соң пайдаланған әдебиеттердің тізімін жасауы керек, яғни оқулық не мақала авторының аты-жөні, мақала не оқулықтың аты, тақырыбы, шыққан орны, жылы, беті, журнал не газет материалдары болса номері көрсетілуі қажет.

Бақылау жұмысы – меңгерілген білімді бағалау мен тексерудің, танымдық әрекеттің сипаты жайында, оқу үрдісінде білімгерлердің дербестігі мен белсенділігі, оқу әрекетінің әдістері, формалары мен тәсілдерінің тиімділігі жайында ақпарат алудың формасы. Бақылау түрлері: сыныптық және үйде орындалатын бақылау; ағымдық және емтихандық; жазбаша, графикалық және практикалық; фронталды және жеке. Жазбаша бақылаудың ерекшелігі ауызшаға қарағанда кең түрде объективті болып келеді. Жазбаша бақылау жұмыстары үшін маңызды нәрсе: тапсырмалар жүйесі белгілі бір тақырып бойынша білім деңгейін анықтау; зерттелетін заттар мен құбылыстардың мәнін түсіну; өз бетімен қорытындылар жасау, білім мен дағдыны шығармашылықпен қолдану іскерлігі.

Бақылау жұмысы – бұл өзіндік ерекше жазбаша емтихан, ол күрделі дайындықты қажет етеді, ол титульдық беттен, жоспардан, сұрақтар тізімі мен тапсырмалардан құралады. Жұмыс өте ұқыпты, қатесіз-боямасыз, әдемі жазумен жазылады.

СӨЖ-дің күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Сабақтың тақырыбы және мазмұны Сағат саны Апта Өткізу формасы
  1-тапсырма: Тұлғаның бала кезінен дамуы 2-тапсырма: Б.Ф.Ломовтың тұлғаны зертеудегі комплекстік ықпалы. 4 апта Реферат жазу және қорғау
  1-тапсырма: Э.Эриксон бойыншатұлға дамуының кезеңдері, кесте түрінде жазу. 2-тапсырма: Тұлға теориясының психодинамикалық бағыты   7 апта Оқулық конспектілеу, кесте түрінде жазу.  
  1-тапсырма: Тұлға теориясындағы іс-әрекет теориясы 2-тапсырма: Эрих Фромм: тұлғаның гуманистік теориясы   11 апта Оқулық конспектілеу.    
    1-тапсырма:Тұлға теориясындағы іс-әрекет теориясы 2-тапсырма: А.Н.Леонтьевтің тұлға концепциясы тақырыбы бойынша реферат жазу және қорғау, слайд. 14 апта Реферат жазу және қорғау, слайд.
Барлығы    

СӨЖ-ге арналған материалдар.

СӨЖ 1.

1-тапсырма: Тұлғаның бала кезінен дамуы

2-тапсырма: Б.Ф.Ломовтың тұлғаны зертеудегі комплекстік ықпалы. Мақсаты:студенттердің білімін толықтыру.

Өткізу формасы: реферат жазу, қорғау

Сұрақтар: тұлға, тұлға белсенділігі,индивид, жеке тұлға терминіне анықтама беру

Әдебиеттер: Қолданылатын әдебиеттер:

1. Сейталиев, Қ. Жалпы психология [Мәтін]: Оқулық/ Қ.Сейталиев –Алматы:

Білім, 2012.-360 б.

2. Жалпы психологияға кіріспе.[Мәтін]: Оқу құралы/ Жау.ред.С.М.Жақыпов.-

Алматы: Принт, 2012.-230 б.

3. Личко А. Е. Психопатиии и акцентуации характера у подростков. Учебное

пособие. 256 стр. 2013 .

4. Омарова, В.К. Психолого-педагогический глоссарий [Текст]/ В.К.

Омарова, Р.Н. Демиденко.-Алматы:ИП Отан, 2014.- 194 с

5. Дүйсенбаев, А.Қ. Педагогика және психологиядан анықтамалық сөздік

[Мәтін]/ А.Қ. Дүйсенбаев. – Алматы: ЖҚ Отан, 2015. –285 б.

6. Қайырова Ж. Тұлғаның эмоциялық психикалық ахуалы және оларды

реттеу мәселесі [Мәтін] / Қызықты психология.- 2013.- №3.- Б.2-8.

СӨЖ 2.

1-тапсырма: Э.Эриксон бойыншатұлға дамуының кезеңдері, кесте түрінде жазу.

2-тапсырма: Тұлға теориясының психодинамикалық бағыты

Мақсаты:студенттердің білімін толықтыру.

Өткізу формасы: оқулық конспектілеу, кесте түрінде жазу.

Сұрақтар: тұлға, тұлға белсенділігі,индивид, жеке тұлға терминіне анықтама беру

Әдебиеттер:

1. Сейталиев, Қ. Жалпы психология [Мәтін]: Оқулық/ Қ.Сейталиев –Алматы:

Білім, 2012.-360 б.

2. Личко А. Е. Психопатиии и акцентуации характера у подростков. Учебное

пособие. 256 стр. 2013 .

3. Личко А. Е. Психопатиии и акцентуации характера у подростков. Учебное

пособие. 256 стр. 2013 .

4. Омарова, В.К. Психолого-педагогический глоссарий [Текст]/ В.К.

Омарова, Р.Н. Демиденко.-Алматы:ИП Отан, 2014.- 194 с

5. Дүйсенбаев, А.Қ. Педагогика және психологиядан анықтамалық сөздік

[Мәтін]/ А.Қ. Дүйсенбаев. – Алматы: ЖҚ Отан, 2015. –285 б.

6. Қайырова Ж. Тұлғаның эмоциялық психикалық ахуалы және оларды

реттеу мәселесі [Мәтін] / Қызықты психология.- 2013.- №3.- Б.2-8.

СӨЖ 3.

1-тапсырма: Тұлға теориясындағы іс-әрекет теориясы

2-тапсырма: Эрих Фромм: тұлғаның гуманистік теориясы

Мақсаты:студенттердің білімін толықтыру.

Өткізу формасы: оқулық конспектілеу.

Сұрақтар: тұлға, тұлға белсенділігі,индивид, жеке тұлға терминіне анықтама беру

Әдебиеттер:

1.Сапогова, Е.Е. Практикум по консультативной психологии. [Текст]:

Учебное пособие/ Е.Е.Сапогова.-СПб.:Речь, 2010.-542 с.

2. Личко А. Е. Психопатиии и акцентуации характера у подростков. Учебное

пособие. 256 стр. 2013 .

3. Жалпы психологияға кіріспе.[Мәтін]: Оқу құралы/ Жау.ред.С.М.Жақыпов.-

Алматы: Принт, 2012.-230 б.

4. Омарова, В.К. Психолого-педагогический глоссарий [Текст]/ В.К.

Омарова, Р.Н. Демиденко.-Алматы:ИП Отан, 2014.- 194 с

СӨЖ 3.

1-тапсырма:Тұлға теориясындағы іс-әрекет теориясы

2-тапсырма: А.Н.Леонтьевтің тұлға концепциясы тақырыбы бойынша реферат жазу және қорғау, слайд.

Мақсаты:студенттердің білімін толықтыру.

Өткізу формасы: реферат жазу және қорғау, слайд.

Сұрақтар: тұлға, тұлға белсенділігі,индивид, жеке тұлға терминіне анықтама беру

Әдебиеттер:

1. Жақыпов. Психологияны оқыту әдістемесі. Оқу құралы.Алматы: 2013.

2. Сейталиев, Қ. Жалпы психология [Мәтін]: Оқулық/ Қ.Сейталиев –Алматы:

Білім, 2012.-360 б.

3. Личко А. Е. Психопатиии и акцентуации характера у подростков. Учебное

пособие. 256 стр. 2013 .

4. Сапогова, Е.Е. Практикум по консультативной психологии. [Текст]:

Учебное пособие/ Е.Е.Сапогова.-СПб.:Речь, 2010.-542 с.

5. http://www.voppsy.ru http://www.sciencedirect.com http://logosbook.ru