Висновки до другого розділу

Нами була розроблена спеціальна програма корекції пам’яті у дітей молодшого шкільного віку. Експеримент складався з 3 етапів.

На першому етапі було досліджено та проаналізовано 20 дітей за допомоги методик, було сформовано результати.

Після цього, на протязі місяця у школі проводились спеціальні заняття, до складу яких входили елементи мультиплікації, а саме-мульттерапія, арт-терапія, основи комп’ютерної анімації, де молодші школяри займалися.

Після місяця таких занять ми знову провели 3 етап експерименту, задля аналізу впливу мультиплікаційних засобів на розвиток пам’яті молодшого школяра.

З результатів діагностики видно, що розвиток пам'яті перебуває на середньому й низькому рівні. Отже, діти всього класу мають потребу в розвиваючій роботі з розвитку пам'яті.

Після проведення занять з мульттерапії пам’ять у молодших школярів значно підвищилась, та має сприятливу тенденцію, отже заняття впливають добре.


РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ

Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності все серйозніше звучать сьогодні в організації навчально – виховного процесу. Одна з головних вимог щодо ефективності діяльності закладу – це дотримання встановлених правил і норм з охорони праці. Значна увага акцентується на створення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання, вживанні конкретних заходів щодо попередження випадків травматизму та збереження життя і здоров’я всіх учасників навчально – виховного процесу.

Відповідно до встановлених вимог в школі розроблена єдина Система управління охороною праці, створена Служба охорони праці у відповідності до Положення, а також розроблена документація з даних питань у відповідності нормативних документів державної, галузевої та відомчої чинності.

З метою організації чіткої системи роботи школи з питань охорони праці та профілактики дитячого травматизму працівники школи відповідально, комплексно, системно, цілеспрямовано та з урахуванням кінцевої мети підходять до вирішення даних питань у відповідності до існуючих нормативних актів.

Дана схема системи роботи забезпечує реалізацію всіх поставлених завдань :

    Аналіз та висновки
    Контроль
    Навчання
  Планування
Нормативні документи державної, галузевої та відомчої чинності

І. Планування :

План роботи з ОП та БЖ;

Заходи щодо попередження невиробничого травматизму;

План заходів по забезпеченню безпечних та нешкідливих умов праці та навчання;

Річний план роботи служби охорони праці та безпеки життєдіяльності;

Комплексні заходи щодо попередження випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті;

- Спільна робота школи з РВ ГУ МНС України по виконанню Правил пожежної безпеки ;

- Спільна робота школи з відділом ДАІ з профілактики дорожньо-транспортного травматизму;

Заходи щодо реалізації районних та обласних програм з питань БЖД

Накази

План – сітки на проведення 4-х Тижнів безпеки дитини;

План проведення бесід окремо для молодшої та старшої ланки;

Посадові інструкції, інструкції з охорони праці та БЖ, заходи, положення та інше

ІІ. Навчання :

Навчання працівників 1 раз в 3 роки (пакет документів);

Інструктажі з ОП 1 раз в 6 міс., підвищеної небезпеки 1 раз в 3 міс.(вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий);

Інструктажі з БЖД: вступний (1 вересня класні керівники), первинний (кабінети з підвищеною небезпекою);

Інструктажі з безпеки життєдіяльності (цільовий);

Інструктажі з ОП на уроках фізкультури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики (класний журнал);

Бесіди з попередження дитячого травматизму (підбірка бесід по видам ушкоджень);

Наради, семінари, виробничі наради засідання методоб’єднань тощо

ІІІ. Контроль здійснює : директор - заступник з навчально - виховної роботи – заступник з виховної роботи – керівник структурного підрозділу – голова профспілки):

Оперативний адміністративно-громадський контроль І-ІІІ ступенів;

Проведення Тижнів охорони праці та Тижнів безпеки життєдіяльності;

Громадський огляд – конкурс стану умов та охорони праці;

Конкурс на кращий заклад з профілактики дитячого травматизму;

Підготовка до нового навчального року;

Хід виконання наказів відділу освіти та по закладу;

Електробезпека, пожежна безпека, виробнича санітарія ;

Робота котельного господарства, харчоблоку, навчально – виробничих приміщень ;

Аналіз виявлених недоліків, заходи щодо усунення;

Відвідування уроків Основ здоров’я та факультативів «Школа проти «СНІДу», бесід з попередження випадків травматизму, виховних заходів під час проведення Тижнів БЖД (керівник, заступники)

ІV. Аналіз та висновки :

Розглядання питань з ОП та БЖД на нарадах при директору, на педрадах, виробничих нарадах, методичних об’єднаннях класних керівників та вчителів кабінетів підвищеної небезпеки;

Підсумкові накази (вжиття управлінських рішень);

Для реалізації всіх поставлених завдань проводиться систематична цілеспрямована робота як адміністрації так і всіх структурних підрозділів. Лише в спільній співпраці є можливість досягнення поставленої мети

Висновки до другого розділу - №1 - открытая онлайн библиотека

Заклад – головна дійова особа творчої взаємодії і співпраці.

Для більш ефективної роботи закладу з питань попередження дитячого травматизму та збереження життя і здоров’я учнів співпрацюємо з установами та організаціями, щодо вирішення даних питань. Така взаємодія дає можливість творчо проводити різні заходи.

Щоб організувати дану роботу необхідно:

Видаємо наказ по школі про спільну співпрацю;

Розробляємо відповідні заходи;

Погоджуємо план-заходів з відповідними організаціями та установами ;

Всі проведені заходи підтверджуємо сценаріями, розробками, фотозвітами.

Система співпраці та взаємодії

Висновки до другого розділу - №2 - открытая онлайн библиотека

Профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму в школі

Дитячий дорожньо-транспортний травматизм – це сукупність ДТП за певний проміжок часу, в яких загинули або утримали тілесні пошкодження особи у віці до 16 років.

Відвернення таких ДТП є невід'ємною складовою частиною профілактики виробничого, транспортного, побутового травматизму та інших нещасних випадків, входить у програму охорони життя і здоров'я населення, та забезпечення конституційних прав громадян, здійснювану державними органами та громадськими організаціями.

В даний час роботу, спрямовану на запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму (ДДТТ) в районі організовують і здійснюють відділ освіти та міжрайонне відділення ДАІ.

Організаційна робота в школі

План роботи школи містить заходи щодо запобігання ДДТП та вивчення ПДР.

Наказом по школі на початку навчального року:

призначається відповідальний за організацію і вивчення ПДР;

утворюється загін юних інспекторів руху (ЮІР).

Поновлюється куточок з безпеки дорожнього руху.

Щорічно з 20.08. по 20.09. проводиться місячник безпеки руху "Увага! Діти на дорозі ".

Проводяться тижні безпеки дорожнього руху, у молодших класах – виховні години з безпеки дорожнього руху, єдиний урок з ПДР на початку та в кінці навчального року.

Кожний випадок ДТП з участю учня школи розслідується комісією навчального закладу: результати розслідування передаються у відділ освіти.

Директор школи

Забезпечує виконання наказів, розпоряджень, інструктивних листів з питань попередження ДТП і навчання правил безпечної поведінки дітей на вулицях і шляхах.

Забезпечує реалізацію заходів щодо запобігання ДДТП і вивчення ПДР.

Організовує комісію по перевірці роботи з питань безпеки руху, у якому учень отримав травму в результаті ДТП. Висновки роботи комісії оформлюються наказом.

Педагог-організатор

Керує роботою шкільного загону ЮІР.

Організовує зустрічі з працівниками ДАІ, бесіди та інші заходи із вивченням ПДР.

Заступник директора

Планує бесіди з питань ПДР.

Планує заслуховування даного питання на загальношкільних батьківських зборах.

Здійснює внутрішньо шкільний контроль за проведеною роботою з даного питання.

Класні керівники і класоводи

Проводять заняття та бесіди відповідно до планів роботи.

На заняттях та бесідах з ПДР за допомогою контрольних питань, завдань проводять перевірку засвоєння матеріалу.

Проводять роз’яснювальну роботу серед батьків з даного питання

Вчителі основ здоров’я

На уроках вивчають питання правил безпеки дорожнього руху використовуючи інтерактивні методи:

обговорення у класі актуальних проблем, “мозкова атака”, рольова гра, робота та виконання вправ у малих групах, дебати, дискусії, проведення тренінгів, розгляд та аналіз конкретних життєвих ситуацій;

Проводять практичні тренування, конкурси, вікторини, змагання кмітливих та винахідливих.

Приймають активну участь у проведені місячнику «Увага! Діти на дорозі» та Тижнів безпеки дитини

Дотримання вимог з охорони праці, попередження виробничого травматизму, соціальний захист працівників є одним із найважливіших завдань, які постають перед директором школи. Статтею 13 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець «здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці».

Тиждень охорони праці – захід, який відбувається в закладі, спрямований на детальне обстеження стану умов і охорони праці, виявлення основних недоліків з метою подальшого їх усунення. Один раз на рік (в останню декаду квітня) проводиться тематичний Тиждень охорони праці, який носить не скільки контролюючий характер, стільки просвітницький.

Відповідно до Указу Президента України від 18 серпня 2008 року №685/2006 щорічно 28 квітня відзначається День охорони праці. Тож метою акції є зосередження уваги кожного роботодавця і працівника на проблемах безпеки праці, управління ризиками, створення належних умов для навчально-виховного процесу. Оскільки виробничі травми і професійні захворювання в системі освіти трапляються не так через організаційно-технічні недоліки, як через причини, пов'язані з психологічними чинниками (власною необережністю, неусвідомленням покладеної відповідальності, порушенням трудової дисципліни тощо), а також недостатньою обізнаністю кадрів з питань охорони праці, постає необхідність організації науково-методичної, роз'яснювальної роботи з працівниками.