Вища нервова діяльність мавп. Основні особливості умовно-рефлекторної діяльності мавп. Рухові навички і інтелект мавп. Абстракція і узагальнення у мавп

По своїй суті і змісту психіка і поведінка людини корінним чином відрізняються від психіки і поведінки тварин. Ця якісна відмінність обумовлена тим, що трудова діяльність і суспільне життя наклали глибокий відбиток на всі прояви активності людини, повністю перебудували їх і породили нову, невластиву тваринам, психічну категорію- свідомість і пов'язану з нею членороздільну мову.

Проте це зовсім не означає, що психічну діяльність людини і тварин ніщо не зв'язує, що в поведінці тварин і людини немає нічого спільного, не дивлячись на суспільний спосіб життя людини і біологічний спосіб життя тварин. Тому без знань особливостей поведінки тварин, особливо мавп, неможливо відновити картину появи людини на Землі.

Вивчення вищої нервової діяльності мавп є особливим інтересом із двох причин. По-перше, мавпи - найбільш високоорганізовані в психічному відношенні тварини; по-друге, вони найближчі до людини представники сучасного тваринного світу. Мозок мавпи - це кінцевий продукт еволюції біологічних пристосувань і разом з тим висхідний матеріал, з якого праця змогла створити орган людського мислення.

Основні особливості умовнорефлекторної діяльності мавп. По своїх здібностях до навчання мавпи перевищують всіх тварин. Багато умовних рефлексів утворюються у них з першого пред'явлення, для мавп характерний високий рівень аналітико-синтетичної діяльності мозку.

Умовні слиновидільні рефлекси. У макак після 3...8 поєднань звукового сигналу і харчового підкріплення (цукерки) спостерігається умовнорефлекторне виділення слини з привушної залози. Але таке слиновиділення виявляється дуже нестійким і невеликим (майже в 100 разів менше за безумовнорефлекторне). Натуральні умовні рефлекси на вигляд їжі також мають свої особливості, пов'язані із способом добування їжі. Так, якщо показати мавпі їжу здалеку, вона лише стежить за нею поглядом, але слиновиділення відсутнє. І лише коли їжа з'являється на відстані приблизно 0,5 м, тобто в межах витягнутої руки, починають працювати слинні залози (А. М. Уголєв).

В цих дослідах чітко виявляється значення чинника відстані у формуванні сигнального значення комплексного умовного подразника: лише їжа на близькій відстані, яку можна схопити, є сигналом їжі і пов'язаного з нею слиновиділення, а їжа на далекій відстані є тільки сигналом для її добування.

Друга особливість слинних натуральних умовних рефлексів у мавп зв'язана з тим, що сигнали від рук мавпи, якими вона хапає і обмацує їжу, входять в

комплекс умовного харчового подразника. Тому коли мавпа не тільки бачить, але і може обмацати харчовий об'єкт, то слиновиділення різко зростає. Навіть якщо мавпа обмацуватиме фрукти через отвір в ширмі, тобто вона не бачитиме, що саме тримає в руках, то все одно наступає значне слиновиділення. Мавпа дуже точно диференціює тактильні сигнали: обмацування через отвір в ширмі шматочка цукру викликає слиновиділення, а при обмацуванні подібного шматочка дерева слина не виділяється.

У зв'язку з великою рухливістю мавп з ними дуже важко працювати по класичній слиновидільній методиці. Тому властивості їх вищої нервової діяльності вивчалися переважно з використанням рухово-харчових і рухово-оборонних методик.

Рухово-оборонні умовні рефлекси. Утворення таких рефлексів у мавп також має свої специфічні особливості. Так, якщо фіксувати мавпу (зелену мавпу) у верстаті, то при поєднанні світлового сигналу (червоне світло) з безумовною оборонною реакцією (на електрошкірне подразнення кінцівки) після 4...6 поєднань перш за все утворюються умовні дихальні рефлекси, тобто різке почастішання дихання у відповідь на умовний сигнал. Після 11...14 поєднань з'являються голосові реакції на спалах умовного подразника. Проте умовний рефлекс відсмикування кінцівки не утворився навіть після 116...185 поєднань. Його вдалося виробити, застосовуючи лише більш сильний умовний сигнал - звук дзвінка. На цей подразник умовна реакція у вигляді відсмикування ноги з'явилася після 7...53 поєднань, але була нестабільною і часто змінялася бурхливою загальноруховою реакцією. Разом з тим, цей нестійкий рефлекс був добре спеціалізований, оскільки інші звукові сигнали навіть такі близькі, як приглушений дзвінок, не викликали умовнорефлекторної реакції.

Чому ж цей оборонний рефлекс утворюється дуже важко і є таким нестійким? При виробленні оборонних умовних рефлексів у мавп слід враховувати екологічні особливості їх життя і поведінки. Для мавп найхарактернішою є оборонна реакція втікання, а не відсмикування ноги. Але оскільки мавпа була позбавлена такої можливості фіксацією у верстаті, то на больовий подразник вона реагувала пасивною оборонною реакцією - нерухомістю. Якщо ж мавпі надати можливість порятунку від больового подразнення, то рухово-оборонний рефлекс утворюється легко. Наприклад, якщо нижню частину клітки обливати водою з шланга, то умовний рефлекс на вигляд шланга, що виявляється в тіканні на верхню полицю клітки, виробляється через 3...8 поєднань, швидко зміцнюється і є дуже стійким. До цього умовного рефлексу легко можна виробити умовне гальмо і утворити на його основі умовний рефлекс II порядку.

Рухово-харчові умовні рефлекси. Такі умовні рефлекси у мавп утворюються достатньо швидко і легко. Так, у дитинчат мавп макаки-резус вже у віці 1... 1,5 місяця можливе утворення позитивного рухового харчового умовного рефлексу на червоний колір і диференцировки на зелений колір. Позитивний рефлекс виробляється протягом перших 20, а зміцнюється після 30...78

поєднань. Диференціювання виробляється в середньому після 40 застосувань подразника без підкріплення.

У формуванні позитивного і гальмівного умовних рефлексів бере активну участь орієнтовний рефлекс: він не згасає на всіх стадіях вироблення позитивної і диференціювальної реакцій (на відміну від новонароджених дітей і дорослих лабораторних тварин).

Можливість вироблення цих рефлексів свідчить про те, що у мавп у віці 1...1,5 місяця кора великих півкуль вже активно виконує функцію інтегратора не тільки збудження, але і гальмування (Р. І. Поліканова, Т. Г. Урманчева, 1976).

У дорослих мавп-гамадрилів складний харчодобувний умовний рефлекс на звук метронома виробляється приблизно через 10, а на дзвінок - після 6 поєднань. Так само швидко виробляється і диференціювання на іншу частоту метронома (14 застосувань подразника без підкріплення). Після застосування гальмівного подразника чітко виявляється послідовне гальмування (Ф. П. Майорів).

Для вироблення умовних харчодобувних рефлексів у антропоїдів була розроблена спеціальна методика, що складається з пристрою під назвою «мавпячий рояль» (Ю. П. Фролов). Мавпа одержувала підкріплення, натискуючи одну з двох клавіш цього «роялю». Натискання певної клавіші включало дію дзвінка, після чого відкривалася годівниця з їжею (фруктами). В ході вироблення умовного рефлексу швидко наступала його спеціалізація і чітке диференціювання звуків по тону. Згасання виробленої реакції викликало бурхливу емоційну реакцію тварини (мал. 2).

Вища нервова діяльність мавп. Основні особливості умовно-рефлекторної діяльності мавп. Рухові навички і інтелект мавп. Абстракція і узагальнення у мавп - №1 - открытая онлайн библиотека

Мал. 2. Робота шимпанзе на «мавпячому роялі» (по Ю. П. Фролову):