Поняття сутність та види слідчих ситуацій

Самостійна робота

1. Тактичний ризик у діяльності слідчого.

2. Слідчі ситуації по справам про податкові злочини.


Поняття сутність та види слідчих ситуацій.

Слідча ситуація - це нова категорія криміналістичної тактики, яка сформувалася в 1967 році (О.П.Колісніченко). Однак і до цього часу її поняття викликає дискусію.

Розслідування злочинів є пізнавальною діяльністю, що протікає за конкретних умов часом, місцем, навколишнім середовищем і пов'язана з поведінкою осіб, які опинилися у сфері кримінального судочинства, а також під впливом інших, інколи невідомих для слідчого факторів.

Ця складна система взаємозв'язків в результаті утворює ту конкретну обстановку, в якій працює слідчий і в якій протікає конкретний акт розслідування.

Отже, слідча ситуація - це умови (обставини), в яких знаходиться процес розслідування по кримінальній справі на даний визначений момент часу.

Слідча ситуація - це інформаційна модель, яка склалася у суб’єкта доказування на основі пізнання реальних умов, за яких здійснюється розслідування.

Облік слідчої ситуації дозволяє слідчому прийняти більш вірне рішення, застосувати необхідні тактичні прийоми.

При побудові слідчої ситуації слідчий враховує наступні чинники:

1. Інформаційний характер стосовно події злочину;

2. Процесуальний і тактичний характер;

3. Психологічний характер;

4. Організаційний характер.

Існує слідуюча класифікація слідчих ситуацій:

1. Сприятливі та несприятливі слідчі ситуації;

2. Конфліктні та безконфліктні;

3. Типові та специфічні;

4. Початкові, проміжні, кінцеві.

1. Сприятлива ситуація - складається за наявності достатньої інформації.

Ситуація стає сприятливою, коли для її вирішення потрібно лише забезпечити раціональну реалізацію можливостей і досягнення мети розслідування, це:

1. Слідчих можливостей;

2. Оперативно-розшукових можливостей;

3. Громадських можливостей;

4. Організаційних можливостей.

2. Несприятлива слідча ситуація складається, коли слідчому для її вирішення необхідно визначити заходи впливу, прийняти тактичне рішення та реалізувати його.

Несприятлива ситуація найчастіше характеризується відсутністю достатньої інформації для її вирішення.

Дії слідчого спрямовані на збирання інформації з метою її дослідження та введення до кримінального процесу.

3. При конфліктній ситуації інтереси слідчого та учасників процесу розслідування не збігаються, тобто складаються відносини суперництва та протидії, наприклад:

1. Обвинувачений прагне приховати сліди злочину;

2. Обвинувачений не хоче нести відповідальність за скоєний злочин.

4. Безконфліктна слідча ситуація виникає тоді, коли інтереси учасників процесу розслідування збігаються.

5.Типова ситуація складається коли при розслідуванні злочину діють загальні закономірності механізму здійснення злочину, утворення джерел доказової інформації.

Для вирішення типових ситуацій застосовуються заздалегідь розроблені програми діяльності слідчого, дізнавача.

6. Специфічна ситуація складається за характерним збігом обставин, які потребують вибору нетипових засобів і тактичних прийомів вирішення.

7. Початкові слідчі ситуації виникають на стадії порушення кримінальної справи та на початковому етапі її розслідування.

8. Проміжні (наступні) слідчі ситуації характерні для подальшого етапу розслідування (робочого стану).

9. Кінцеві (заключні) виникають при завершенні розслідування, оцінці його результатів, вони визначають, як закінчилося розслідування, які проблеми виникли у зв'язку з цим.

Вирішення кінцевих ситуацій передбачає діяльність слідчого, яка завершує процес розслідування.