Навчання протягом усього життя

Навчання протягом усього життя є істотним елементом простору

європейської вищої освіти. У майбутній Європі, що будується як суспільство

й економіка, засновані на знаннях, стратегія навчання протягом усього життя

повинна стати віч-на-віч із проблемами конкурентноздатності та

використання нових технологій, поліпшення соціальної єдності, рівних

можливостей і якості життя.

16. Вищі навчальні заклади і студенти

Міністри підкреслили необхідність залучення університетів, інших

вищих навчальних закладів і студентів як компетентних, активних і

конструктивних партнерів у заснуванні та формуванні простору європейської

вищої освіти. Інститути продемонстрували важливість, яку вони надають

створенню спільної й ефективної, але усе ж різноманітної і такої, що

пристосовується, Зони європейської вищої освіти. Відзначалось, що якість -

основна умова для довіри, мобільності, сумісності та привабливості Зони

європейської вищої освіти. Міністри оцінили внесок вищих навчальних

закладів у розвиток програм навчання, що об'єднують академічну якість із

сумісністю до довгострокової можливості працевлаштування, і закликали

продовжити їхню активну діяльність у цьому напрямку.

Було наголошено і на тому, що студенти мають брати участь і впливати

на організацію і зміст освіти в університетах та інших вищих навчальних

закладах.

17. Сприяння забезпеченню привабливості Зони європейської вищої

освіти

Міністри погодилися з важливістю розширення привабливості

європейської вищої освіти для тих, хто навчається із Європи й інших частин

світу. Розуміння і сумірність європейських ступенів вищої освіти в усьому

світі повинні бути розширені розвитком загальних рамок кваліфікацій, а

також узгодженням забезпечення якості і механізмами акредитації

/сертифікації і збільшенням інформаційних зусиль. Міністри акцентували

увагу та тому, що якість вищої освіти і наукових досліджень повинна бути

важливим визначальним чинником міжнародної привабливості і

конкурентноздатності Європи. Міністри погодилися, що має бути підвищена

увага до переваг Зони європейської вищої освіти, програм різноманітної

конфігурації. Вони закликали до збільшення співробітництва між

європейськими країнами в частині, що стосується можливого значення і

перспектив транснаціональної освіти.

18. Співробітництво

Міністри зобов'язались продовжити співробітництво, що засноване на

цілях, викладених у Болонській декларації, побудованої на спільному та

відмінному у культурах, мовах і національних системах, залучаючи всі

можливості міжурядового співробітництва і діалогу, який продовжується, із

європейськими університетами, іншими вищими навчальними закладами,

студентськими організаціями, а також програмами Співтовариства.

Для того, щоб процес успішно просувався далі, міністри просили групу

сприяння впорядкувати семінари для проведення досліджень у таких галузях:

співробітництво, що стосується акредитації і забезпечення якості; визнання

результатів навчання і використання кредитів у Болонському процесі;

розвиток спільних ступенів; соціальні питання із спеціальною увагою до

перешкод мобільності, а також розширення Болонського процесу, навчання

протягом усього життя і залучення до обговорення студентів.

3.3 Празький саміт з вищої освіти як етап реалізації Болонського