Жалпы орта білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет

Жалпы орта білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет

Вариант

$$$ 1

Қай жылдың 29 наурызынан бастап Ресей Федерациясының білім беру жүйесі министрлігінің бекітумен психологиялық қызмет атқарады.

A)1995

B) 2000

C) 1978

D) 1984

E) 1917

$$$ 2

Қай жылдары шетелде мектеп психологтарының кәсіби ұйымы құрылды

A) 30-жылдары

B) 60-жылдары

C) 80-жылдары

D) 35-40-жылдары

E) 70-жылдары

$$$ 3

Барлық жас кезеңінде балалардың психикалық, психифизикалық, жеке бас дамуын жүзеге асыру – бұл психологиялық қызметтің:

A) Мақсаты.

B) Міндеті.

C) Құралы.

D) Бағыты.

E) Әдісі.

$$$ 4

Психологиялық қызмет құрылымы:

A) Практикалық психолог, психологиялық кабинет, мектеп.

B) Практикалық психолог, сенім телефоны, психологиялық орталық.

C) Практикалық психолог, психологиялық кабинет, психологиялық орталық.

D) Практикалық психолог, психологиялық кабинет, лицей.

E) Практикалық психолог, психологиялық орталық, интернат.

$$$ 5

Психологиялық қызмет көрсету қандай құжаттармен жүзеге асады:

A) Бiлiм туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шiлдедегi Заңы.

B) Педагогикалық заңдылықтарды реттейтін құжат.

C) ҚР экономикалық өндірісін белгілейтін құжат.

D) Статистикалық мәліметтерді жинау.

E) Білім берудің ғылыми сипаты.

$$$ 7

Практикалық психолог бағынады

A) Қала әкімшілігіне.

B) Әдістемелік орталыққа.

C) Мектеп директоры, психологиялық орталыққа.

D) Мектеп директоры, психологиялық кабинетке.

E) Тек мектеп директорына.

$$$ 8

Білім берудегі практикалық психологияның теориясы мен әдіснамасының мәселелеріне ғылыми зерттеу жүргізуді көздейтін аспект:

A) Ұйымдастыру.

B) Ғылыми.

C) Қолданбалы.

D) Практикалық.

E) Әдіснамалық.

$$$ 9

Білім беру саласындағы қызметкерлердің психологиялық білімді қолдануын көздейтін аспект:

A) Ғылыми.

B) Әдістемелік.

C) Практикалық.

D) Қолданбалы.

E) Психологиялық.

$$$ 10

Білім берудегі психологиялық қызметтің мақсаты:

A) Балалар мен оқушыларға әлеуметтік көмек көрсету.

B) Балалар мен оқушыларға медициналық көмек көрсету.

C) Балалардың тәртібін түзету.

D) Балалардың психикалық салауаттылығын сақтау.

E) Балалар мен оқушылардың рухани байлығын дамыту.

$$$ 13

Білім беру жүйесінде психологиялық қызметтің мақсаты мен міндеті:

A) Оқытудың жаңа технологияларын енгізу және оны нәтижелі қолдану.

B) Отбасы үдерісі желісін болжау.

C) Материалды-техникалық базаны жаңарту.

D) Тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, балалардың психологиялық сауаттылығына ықпал ету, жеке тұлға қызығушылығын арттыру және оның дамуындағы әр түрлі қиыншылықтарды түзету.

E) Тілді және ана тілін, қатынас мәдениетін дамытуды, сауаттылық негіздерін меңгеруге дайындауды.

$$$ 19

Консультациялық бағыт:

A) Бiлiм алушылар мен педагогтердiң өзiн-өзi айқындауына, кәсiптiк өсуiне ықпал ету.

B) Әдiстемелiк бiрлестiктер мен педагогикалық кеңестiң және медициналық-психологиялық-педагогикалық консилиумдарының жұмысына ықпал ету.

C) Жеке тұлғалық өсуге арналған тренингтер өткiзу.

D) Бiлiм беру ұйымдарында психологиялық қызметтiң жұмысын ұйымдастыру қағидалары.

E) Педагогтердi аттестаттауды әлеуметтiк-психологиялық қолдау.

$$$ 20

Ұйымдастыру аспектісінің мәні:

A) Практикалық психологтың білімін жетілдіру.

B) Балалармен, топпен, сыныппен, тәрбиешімен, мұғалімдермен, ата-анамен жұмыс.

C) Білім беру қызметкерлерінің психологиялық білімді қолдануы.

D) Ғылыми зерттеу жүргізу.

E) Ғылыми білімді қолдану.

$$$ 21

Психопрофилактиканы ұйымдастыру үшін неге көңіл бөлу керек:

A) Дағдарыс.

B) Мғдениет.

C) Психиканың жасқа байланысты ерекшеліктеріне.

D) Сананың бұлынғыр алжасуының кенеттен қысқа уақытта пайда болып, кенеттен аяқталуы.

E) Саналық қиял-ғажаптық алжасуы.

$$$ 28

Психологиялық ағарту:

A) Психологиялық білім беру.

B) Психологиялық зерттеу жүргізу.

C) Психологиялықсалауаттылықты дамыту.

D) Психологиялық көмек көрсету.

E) Психологиялық ауытқуды түзету.

$$$ 29

Балалардың өзіне, олармен жұмыс істейтін адамдар үшін пайдалы балалардың жеке-психикалық ерекшеліктері туралы ақпарат беру қай бағыттың міндеті:

A) Психологиялық ағарту.

B) Психологиялық алдын-алу.

C) Психологиялық диагностика.

D) Психологиялық кеңес.

E) Психологиялық түзету.

$$$ 30

Адамға өз мәселесін өзі шешуге көмектесу - бұл

A) Психологиялық алдын-алу.

B) Психологиялық ағарту.

C) Психологиялық кеңес.

D) Психодиагностика.

E) Психологиялық түзету.

$$$ 31

Руханилық қандай құндылыққа негізделді:

A) Сәтсіздік.

B) Өзгешелік.

C) Еңбектену.

D) Өзімдік.

E) Шыншылдық.

$$$ 32

Өзекті бағыт:

A) Психологтың апталық немесе айлық жұмыс жоспары.

B) Балардың мінез-құлқының қарым-қатынасының жеке басының қалыптастыруға ауытқулар мен бұзылыстарға байланысты қиындықтарды шешуге бағытталады.

C) Психолог жекелеген балалармен ғана жұмыс істейді.

D) Педагогикалық үрдіске қатынасушылардың психологиялық мәдениетін бұрамалау.

E) Жеке – дара жүргізілген жұмыстарды тіркеу журналы.

$$$ 33

Психологиялық қызмет құрылымы:

A) Практикалық психолог, психологиялық кабинет, мектеп.

B) Практикалық психолог, сенім телефоны, психологиялық орталық.

C) Практикалық психолог, психологиялық кабинет, психологиялық орталық.

D) Практикалық психолог, психологиялық кабинет, лицей.

E) Практикалық психолог, психологиялық орталық, интернат.

$$$ 34

Психокоррекция түрлері міндеттерді шешуге қарай бөлінеді:

A) Топтық.

B) Жай.

C) Дифузды.

D) Жеке

E) Референтті.

$$$ 35

Психокоррекция түрлері клиентпен жұмыс істеуіне орай бөлінеді:

A) Жалпы.

B) Топтық.

C) Арнайы.

D) Міндетті.

E) Өзгеше.

$$$ 36

Психологиялық жетіспеушіліктерін түзете білуге бағытталған іс-шара жүйесі:

A) Психопрофилактика.

B) Психокоррекция.

C) Сыртқы әлемге сәйкес келу қабілеті.

D) Психодиагностика.

E) Шындықтықты қабылдай алу қабілеті.

$$$ 37

Коррекциялық бағдарламалар:

A) Ашық.

B) Жабық.

C) Ішнара.

D) Түбірлі.

E) Еркін.

$$$ 44

Психологиялық қызмет

A) Баланың ақыл-ойы мен психикалық дамуына ықпал ететін оқыту.

B) Озық жүре отырып оқыту.

C) Жеке басын дамыту.

D) Белсенділікті дамыту.

E) адамдарға мамандандырылған деңгейде психологиялық көмек көрсету үшін мекемелер мен ұйымдарда құрылған арнайы қызмет жүйесі.

$$$ 46

ҚР «Білім туралы» заңында көрсетілген балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын тексеруді және халыққа психологиялық -медициналық - педагогтік консультациялық көмек көрсетуді қамтамасыз ететін бап, тармағы:

A) 17бап,15 тармақ

B) 5бап 16 тармақ

C) 6 бап,16 тармақ

D) 10 бап,16 тармақ

E) 1 бап, 12 тармақ

Жалпы орта білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет

Вариант

$$$ 47

Балалардың тұлғалық даму үдерісін зерттеу үшін басшылыққа алынған принциптің бірі:

A) Детерминизм.

B) Баланың дамуын кезеңдерге бөлу.

C) Сана.

D) Еңбек.

E) Диагностика қорытындыларын педагогикалық кеңесте және консилиумда талдау.

$$$ 48

Психикалық саулық мәселесін қарастырған психологтар:

A) В.М.Розин, И.Н.Смирнов, Р.И.Айзман.

B) И.Н.Смирнов, Р.И.Айзман, А.Г.Кураев.

C) А.А.Ананьев, Б.С.Братусь, Ю.И. Мельник.

D) Б.С.Братусь, Ю.И. Мельник.

E) А.Г.Кураев, Б.С.Братусь, Ю.И. Мельник.

$$$ 49

Адам психикасының саулығын білдіретін деңгей нешеге бөлінеді:

A) 4

B) 5

C) 3

D) 10

E) 7

$$$ 50

Қай жылы Москвада психологиялық институттарда психологиялық қызмет мәселесі жөніндегі І бүкілкеңестік конференция өтті.

A) 1996

B) 2000

C) 1978

D) 1984

E) 1909

$$$ 51

1951 жылы қай елдің білім беру министрлігі бірінші болып мектеп психологының қызметін сипаттап берді.

A) Германия

B) Қазақстан

C) Франция

D) Венгрия

E) Ресей

$$$ 52

Қауіпсіздік:

A) Шектен тыс белсенділік.

B) Агрессивтілік жағдай.

C) Тұлғаның қоғам мен мемлекеттің өмірлік маңызды мүделерінің ішкі және сыртқы қатерлерден қорғау.

D) Тұлғаның әлеуметтену жүйесі.

E) Тұлғаның депривациялану жақтары.

$$$ 53

И.В.Дубровина бойынша мектеп психологының негізгі іс әрекетінің мазмұнын құрайды:

A) Психологиялық ағарту, психологиялық алдын алу,танымдық.

B) Психологиялық кеңес беру, психологиялық диагностика , психологиялық коррекция, танымдық.

C) Танымдық, психологиялық ағарту, психологиялық салауаттылық.

D) Психологиялық ағарту, психологиялық алдын алу, психологиялық кеңес беру, психологиялық диагностика , психологиялық коррекция.

E) Когнетивті, рефлексивті, психологиялық кеңес беру, психологиялық диагностика , психологиялық коррекция.

$$$ 55

Әр жас кезеңіндегі баланың дұрыс өмір сүруіне қажетті қолайлы психологиялық-педагогикалық жағдай жасау – білім беру психологиялық қызметінің:

A) Мақсаты.

B) Міндеті.

C) Құралы.

D) Пәні.

E) Бағыты.

$$$ 56

Психологиялық салауаттылық - бұл

A) Баланың әр кезеңдегі дұрыс психикалық дамуы.

B) Баланың әр кезеңдегі психикалық ауытқуы.

C) Баланың әр кезеңдегі дене дамуы.

D) Баланың әр кезеңдегі дене және рухани дамуының бірлігі.

E) Баланың әр кезеңдегі нормадан ауытқуының себебі.

$$$ 57

3-5 жастағы балалармен жүргізілетін дамыту жұмыстары:

A) Былдыр сөзді дамыту.

B) Түсін дамыту.

C) Ырықтылықты дамыту

D) Тәртібін дамыту.

E) Теріс қылығын дамыту.

$$$ 59

Қазақстанда «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестiрiлген тұлғалардың лауазымдарының үлгiлiк бiлiктiлiк сипаттамаларында» педагог - психологтың лауазымдық міндеттері қай жылы бектілген:

A) ҚР Бiлiм және ғылым министрiнiң 2009 жылғы 13 шiлдедегi N338 бұйрығымен.

B) ҚР Бiлiм және ғылым министрiнiң 2012 жылғы 14 шiлдедегi N338 бұйрығымен.

C) ҚР Бiлiм және ғылым министрiнiң 1999 жылғы 1 шiлдедегi N234 бұйрығымен.

D) ҚР Бiлiм және ғылым министрiнiң 1909 жылғы 18 шiлдедегi N230 бұйрығымен.

E) ҚР Бiлiм және ғылым министрiнiң 1800 жылғы 3 шiлдедегi N345 бұйрығымен.

$$$ 65

Баланың мінез-құлқындағы ауытқудың белгілерін ұсынған шетел психологы:

A) М.Раттер.

B) А.Бине.

C) Э.Стоунс.

D) А.Валлон.

E) М.Басов.

$$$ 68

Психологтың тәжірбиесінің негізгі қасиеттері:

A) Өтініш.

B) Санасы.

C) Мәдениеттілігі.

D) Организмі әлі жетілмеуі.

E) Дүниетанымы.

$$$ 69

Вирджинир Сатирдың айтуынша өзіндік бағалауда ұстанатын ереженің сипаты:

A) Өзіне сенбеу.

B) Өзіне сену – ары таза болу.

C) Өз қателігін , құнды тәжірбиеде деп қорғау.

D) Мен мен болуы.

E) Мәдениетсіздігі мен құштарлығы.

$$$ 70

Векслердің тестіне келесі субтесттер кіреді:

A) Кодтау.

B) Түсінушілік.

C) Арифметикалық.

D) Сөздік.

E) Қажет субтест аталмаған.

$$$ 72

Ағартушылық-профилактикалық бағыттар:

A) Әдiстемелiк бiрлестiктер мен педагогикалық кеңестiң және медициналық-психологиялық-педагогикалық консилиумдарының жұмысына ықпал ету.

B) Бiлiм алушылар мен педагогтердiң өзiн-өзi айқындауына, кәсiптiк өсуiне ықпал ету.

C) Бiлiм алушылар мен педагогтердiң тұлғалық, зияткерлiк, эмоционалды-жiгерлiк, шығармашылық даму үйлесiмдiлiгiн көрсету.

D) Медициналық-психологиялық-педагогикалық консилиумдарының жұмысын шектеу.

E) Организмі әлі жетіліп, миының морфофизиологиялық қасиеттері.

$$$ 73

Түзету-дамытушылық бағыттар:

A) Жеке тұлғалық өсуге арналған есеп өткiзу.

B) Жанжалдық тұлғааралық қатынастарды түзету.

C) Бiлiм алушылар мен педагогтердiң тұлғалық, зияткерлiк, эмоционалды-жiгерлiк, шығармашылық даму үйлесiмдiлiгi бойынша психологиялық түзету және дамыту сабақтарын ұйымдастыру.

D) Медициналық-психологиялық-педагогикалық консилиумдарының жұмысына ықпал ету.

E) Психологиялық диагностикалау бағдарламалары, психологиялық тексерудiң нәтижелерi.

$$$ 77

Психокоррекция түрлері міндеттерді шешуіне қарай бөлінеді:

A) Топтық.

B) Жалпы.

C) Дифузды.

D) Жеке.

E) Өзгеше.

$$$ 80

Психологиялық қызметтің бағыттары:

A) Түзету-дамытушылық.

B) Ағартушылық-профилактикалық.

C) Танымдық- тәжірибелік.

D) Тәжірибелік- дамытушылық.

E) Дамытушылық -әңгімелесу.

$$$ 81

Білім беру жүйесі психологіның шешетін міндеттері:

A) Балалармен жұмыс жасауда әрбір жастың даму резервтерімен мүмкіндіктерін жетілдіру.

B) Балалардың индивидуалдық ерекшеліктерін дамыту.

C) Баланың толыққанды дамуы мақсатында, жағымды психологиялық климатты болдырмау.

D) Балаларға қажетті психологиялық көмекті шектеу.

E) Отбасын құруға даярлау.

$$$ 83

Вирджинир Сатирдың айтуынша өзіндік бағалауда ұстанатын ереженің сипаты:

A) Өз көңілін көтеріңкі.

B) Өзіне сену – ары таза болу.

C) Өз қателігін түсінбеу.

D) Қорғаныс рефлексінің күші.

E) Апатиялық жағдай.

$$$ 84

Психикалық салауаттылықты немен байланыстыруға болады:

A) Жалпы затпен.

B) Топтық жұмыспен.

C) Дене дамуындағы кемшіліктермен.

D) Жүйке аурумен.

E) Өзгеше тәнмен.

$$$ 86

Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызметтің мақсаты мен міндеті:

A) Бiлiм алушыларға психологиялық қолдауды шектеу.

B) Адамгершілік сезімдерін басқа адамдарға, қоғамға деген қарым-қатынасын білдіру.

C) Балалардың бойындағы жағымсыз қылықтарды анықтап, оны болдырмау.

D) Тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, балалардың психологиялық сауаттылығына ықпал ету, жеке тұлға қызығушылығын арттыру және оның дамуындағы әр түрлі қиыншылықтарды түзету.

E) Олардың жұмыс тәртібінің бұзылуының алдын алу.

$$$ 87

Қазіргі кезде психологиялық қызметтің екі бағыты бар:

A) Дене күшінің дамуы.

B) Танымдық қабілеті.

C) Ырықтылықты дамыту.

D) Өзекті.

E) Перспективті.

$$$ 89

70-ші-80-ші жылдары психологиялық қызметтің қажеттілігі туралы ұсынысты берген психологтар

A) В.Э.Пахальян

B) М.Р.Битянова

C) Н.М.Пейсахов.

D) Б.Г.Ананьев.

E) Н.Г.Обухова.